Ogłoszenia

List Rektora Politechniki Częstochowskiej do Społeczności Akademickiej

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy i Studenci!

W nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wydałem zarządzania i komunikaty dotyczące zasad funkcjonowania Uczelni. Władze Politechniki Częstochowskiej pozostają w stałym kontakcie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewodą Śląskim oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Nadzwyczajna sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków i działań. Przechodzimy na zdalne nauczanie studentów. Wejścia do budynków Uczelni zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Biura administracji uczelnianej nie przyjmują interesantów. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Pracowników biur obowiązuje praca zdalna. W przypadku, gdy niezbędna jest obecność na miejscu,  wprowadzone są dyżury pracowników.

Dokładamy wszelkich starań, by Uczelnia funkcjonowała w sposób ciągły i bez zakłóceń. Uspakajam, że wypłaty wynagrodzeń i stypendiów nie są zagrożone.

Przepraszam pracowników i studentów za wszelkie niedogodności i ograniczenia, które zmuszony byłem wprowadzić. Chciałbym Państwu podziękować za wsparcie oraz wyrozumiałość. Dziękuję też wszystkim pracownikom, a szczególnie tym, którzy pomimo obaw o swoje zdrowie, pracują na dyżurach.

Jestem pewien, że solidarnie i wspólnymi siłami poradzimy sobie z wyzwaniami w tym trudnym dla wszystkich czasie. Wierzę, że wyzwania, do których podchodzi się we właściwy sposób, są do pokonania.

O wszelkich sprawach będę Państwa informować na bieżąco poprzez stronę internetową Uczelni. W najbliższych dniach ukażą się komunikaty dot. kształcenia zdalnego studentów.

 

 

  prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Rektor Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 18.03.2020

Nowe kierunki studiów 2020/2021

Autor: WebAdmin, 17.03.2020

Zarządzenie nr 314/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 16.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Autor: WebAdmin, 16.03.2020

KOMUNIKAT REKTORA

Informuję pracowników, że na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) planowane jest wprowadzenie w stosunku do części pracowników świadczenia pracy w trybie zdalnym.

Jednocześnie w celu ograniczenia świadczenia pracy w obiektach Uczelni, w stosunku do pracowników nieobjętych trybem zdalnej pracy, planowane jest zastosowanie  skróconego czasu pracy lub wprowadzenie innej formy pracy (praca naprzemienna w poszczególnych dniach, dyżury w określonych dniach i godzinach).

Zasady pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych określą odpowiednio: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz i Dziekani.

Autor: BKiM, 13.03.2020

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone

Legitymacje - informacja

Autor: BKiM, 13.03.2020

Strony