Ogłoszenia

„Jurajski Produkt Roku” - Politechnika Częstochowska nagrodzona

Politechnika Częstochowska nagrodzona w Konkursie „Jurajski Produkt Roku”

Politechnika Częstochowska otrzymała nagrodę podczas XX jubileuszowej edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku” w kategorii Edukacja i Szkolnictwo. Kapituła Konkursu nagradza ludzi, instytucje, firmy, placówki oświatowe, uczelnie, które poprzez innowacyjne działania przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Częstochowy i regionu. To już kolejna nagroda dla naszej Uczelni w Konkursie i potwierdzenie wysokich standardów zarówno kształcenia, jak i badań naukowych.

https://riph.eu/75-xx-jubieluszowa-edycja-konkursu

 

Autor: Kamila Sobczak, 12.02.2021

Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn.: „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną” będzie realizowany w dwóch etapach: ścieżce MINI do 30 września 2021 roku oraz ścieżce MIDI w okresie od 1 października 2021 roku do 30 września 2023 roku. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności Politechniki Częstochowskiej dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie kompetencji i świadomości kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności oraz likwidację barier architektonicznych i cyfrowych.


Działania w ramach projektu:

 • powołanie Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • powołanie uczelnianego Zespołu ds. Dostępności,
 • utworzenie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON),
 • likwidacja barier architektonicznych w BON (m.in. przebudowanie wejścia) przy ul. Akademickiej 5 oraz w Budynku Głównym (m.in. budowa windy) przy ul. Dąbrowskiego 69,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowych stron internetowych uczelni, dostępnych dla OzN,
 • wdrożenie nowoczesnego, informatycznego systemu bibliotecznego w Bibliotece Głównej,
 • opracowanie procedur, które usprawnią naukę i pracę OzN w Politechnice Częstochowskiej,
 • organizacja szkoleń dla pracowników PCz, w tym kadry dydaktycznej, kierowniczej
  i administracyjnej,
 • wizyty studyjne w wiodących uczelniach w ścieżce MAXI.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany Regulamin Uczelni Dostępnej oraz Poradnik wsparcia edukacyjnego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Ponadto Politechnika Częstochowska będzie rozwijała współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, w szczególności Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia oraz innymi uczelniami wyższymi m.in. Politechniką Wrocławską, Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Więcej szczegółów: www.facebook.com/Politechnika-Częstochowska-uczelnią-dostępną

 

Projekt pn.: „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną”, dofinansowany w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 Uczelnia dostępna II, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wartość projektu: 4 107 497,11 zł. Dofinansowanie z UE: 3 984 272,18 zł.

 


Inne działania mające na celu zwiększenie dostępności Politechniki Częstochowskiej dla osób z niepełnosprawnościami

Krzesła ewakuacyjne

Od listopada ubiegłego roku osoby odwiedzające naszą Uczelnię mogą zobaczyć w pobliżu klatek schodowych zamontowane nowe urządzenia. Są to krzesła ewakuacyjne, które służą do bezpiecznej ewakuacji osób mających problemy z poruszaniem się. Mogą być również wykorzystywane w przypadku zasłabnięcia, gdy zajdzie potrzeba przetransportowania osoby pomiędzy piętrami budynku. Zakup krzeseł ewakuacyjnych został zrealizowany przez Dział Nauczania we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Pracy – Inspektorem PPoż – panem Andrzejem Kłodosem i sfinansowany z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia dla wybranych pracowników PCz z zakresu obsługi tych krzeseł. Szkolenia odbędą się po zniesieniu ograniczeń dotyczące nauczania związanych z obecną sytuacją epidemiczną.

Po lewej krzesło ewakuacyjne elektryczne w budynku głównym PCz, po prawej stronie krzesło ewakuacyjne w budynku WZ.

 

Dostosowanie Biblioteki Głównej dla osób z niepełnosprawnościami

Od grudnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z urządzeń lektorskich zakupionych do Biblioteki Głównej z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Urządzenie umożliwia zeskanowanie tekstu znajdującej się przed nim książki, czasopisma, dokumentu itp., powiększenie tego tekstu i wyświetlenie go na ekranie w wysokim kontraście. Urządzenie rozpoznaje zeskanowany tekst oraz  może go odczytać na głos. Działanie to jest kontynuacją zadania polegającego na dostosowaniu Biblioteki Głównej PCz do osób z niepełnosprawnościami. Na przełomie roku 2019 i 2020 zostało zakupionych 5 stanowisk komputerowych z zainstalowanym na nich specjalistycznym oprogramowaniem powiększającym i udźwiękowiającym oraz wyposażonych w klawiaturę z powiększoną czcionką i urządzenie zastępujące mysz komputerową – BIG Track. W ramach zadań zaplanowanych w projekcie Politechnika Częstochowska Uczelnią Dostępną w latach 2021–2023 zostanie wykonany nowy system biblioteczny Biblioteki Głównej PCz dostosowany do osób z niepełnosprawnością.


 

 

 

Autor: Kamila Sobczak, 09.02.2021

XXII Olimpiada Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

 W imieniu ORGANIZATORA OLIMPIADY: Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej,

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej

zaprasza studentów I, II oraz III-go stopnia do wzięcia udziału w tegorocznej 
Olimpiadzie Języka Angielskiego.

Zgodnie z kalendarium ustalonym przez organizatora Olimpiady,

termin  ZAPISÓW upływa 15 LUTEGO

 

Wszystkie osoby zainteresowane, również osoby, które ukończyły już kurs angielskiego  zapisują się  poprzez platformę e-learningową PCZ,

w kursie SJO -  XXII OLIMPIADA-ZAPISY

proszę kliknąć w poniższy link:

https://moodle.pcz.pl/course/view.php?id=3939

 

ELIMINACJE PISEMNE I ETAPU w formie testu ONLINE

odbędą się  w dniu:

12 marca 2021r. (piątek) w godzinach 16:30-18:30

 

Regulamin XXII Olimpiady Języka Angielskiego jest dostępny na stronie organizatora:

http://www.clc.put.poznan.pl/PL-H56/xxii-olimpiada-jezyka-angielskiego.html

Na w/w stronie można również zapoznać się z kalendarium Olimpiady, zagadnieniami na część ustną II etapu
oraz z polecaną literaturą. Znajdują się tam również przykładowe testy olimpiad z lat poprzednich.

 

W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorami Olimpiady w PCZ :

mgr Joanną Pabjańczyk-Musialską  ( j.pabjanczyk-musialska@pcz.pl ) oraz
mgr. Marianem Gałkowskim (
marian.galkowski@pcz.pl)

Autor: BKiM, 04.02.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. odbędzie się w dniach 1 kwietnia-30 czerwca br. Będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym są objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy wojewódzkie, urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Więcej informacji na stronie: https://spis.gov.pl/

Autor: BKiM, 02.02.2021

"Ambasadorowie Karier UE”

Ambasador UE

Departament Komitetu do Spraw Europejskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DKSE KPRM) uprzejmie informuje, że rusza rekrutacja do kolejnej edycji programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) - "Ambasadorowie Karier UE” 

Autor: BKiM, 28.01.2021

Strony