Ogłoszenia

Przetarg

DZIEKAN
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ogłasza przetarg ofertowy

na najem miejsca w budynku Głównym Wydziału Zarządzania w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 19B

- miejsce na samoobsługowe ksero z płatnością ( bilon, karta, blik ) na poziomie parteru

Autor: BKiM, 29.01.2020

Politechnika Częstochowska podpisała list intencyjny

W dniach 27-28 stycznia br. w Katowicach odbyło się pierwsze Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki. Współorganizatorami tej inicjatywy byli Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej.

Autor: BKiM, 29.01.2020

Cyberbezpieczeństwo

Autor: BKiM, 29.01.2020

Nowi członkowie Komitetów Naukowych PAN

Wybrano nowych członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 r.

 

            Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki wyborów do wszystkich komitetów naukowych PAN nowej kadencji 2020-2023. Głosowanie odbyło sie po raz pierwszy przez Internet. W głosowaniu mogli brać udział samodzielni pracownicy naukowi z całego kraju. Warunkiem było posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego.

            Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin.

Autor: BKiM, 29.01.2020

Strony