Wyszukiwanie aktów prawnych

Rodzaj Nr W sprawie Data
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 318/2020 limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 30.03.2020
Polecenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 123/2020 struktury roku akademickiego 2020/2021 25.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 317/2020 zmiany Zarządzenia nr 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 24.03.2020
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej 10/2020 zawieszenia czynności wyborczych na Uczelni 23.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 316/2020 realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Częstochowskiej w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim 19.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 315/2020 wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej 18.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 314/2020 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 16.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 313/2020 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 11.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 312/2020 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 11.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 311/2020 wprowadzenia Procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 11.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 310/2020 wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 11.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 309/2020 aktualnego składu Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 z dnia 21.07.2015 roku z późn. zm.) 09.03.2020
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej 9/2020 składu Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 10.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 308/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 180/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.01.2019 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej 05.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 307/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 179/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.01.2019 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Politechnice Częstochowskiej 05.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 306/2020 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie zdrowie publiczne na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 05.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 305/2020 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie filologia na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 05.03.2020
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej 8/2020 dokumentacji potwierdzającej wybór przedstawicieli do Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 06.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 304/2020 wstrzymania przyjazdów do Politechniki Częstochowskiej, studentów, doktorantów i pracowników z krajów wymienionych w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego ze względu na występowanie koronawirusa SARS-CoV-2 05.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 303/2020 zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników Politechniki Częstochowskiej 28.02.2020
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej 7/2020 wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020/2024 04.03.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 302/2020 Kodeksu Etyki Doktorantów Politechniki Częstochowskiej 25.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 301/2020 wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ludzi środowiska lub zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Politechnice Częstochowskiej 25.02.2020
Uchwała Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej 6/2019/2020 wprowadzenia kart zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie oraz protokołu sprawdzenia kart 24.02.2020
Uchwała Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej 5/2019/2020 przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Politechniki Częstochowskiej 24.02.2020
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej 6/2020 składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 25.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 300/2020 wstrzymania wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów oraz studentów ze względu na występowanie koronawirusa 2019-nCoV 24.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 299/2020 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku zarządzanie środowiskiem w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 298/2020 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku inteligentne miasta w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 297/2020 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku elektromobilność i energia odnawialna w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.02.2020

Strony