Dodatkowe dni wolne

Zobacz więcej

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej

Informacje i komunikaty w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

Zobacz więcej

COVID-19 Prevention info - CUT

Zobacz więcej

List Rektora Politechniki Częstochowskiej do Społeczności Akademickiej

Zobacz więcej

Kursy maturalne

Zobacz więcej

Wirtualny spacer po Politechniki Częstochowskiej

Zobacz więcej

NOWE KIERUNKI STUDIÓW

Zobacz więcej

Wirtualny spacer po Politechnice Częstochowskiej

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej w nawiązaniu do Zarządzenia nr 324/2020 z dnia 08.04.2020r. ogłosił, że w dniach od 15.04.2020 r. do 17.04.2020 r. będą obowiązywać dni wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych. 

Dodatkowe dni wolne od pracy

Informujemy, iż w związku ze zwalczaniem COVID-19 zostało wydane Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 324/2020 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Politechniki Częstochowskiej. Od 14.04.2020 r. do 17.04.2020 r. ustalono, iż są to dni dodatkowo wolne dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej. W tym czasie Uczelnia jest niedostępna dla interesantów.