68 lat doświadczenia
w działalności naukowej
i edukacyjnej

Zobacz więcej

6 wydziałów,
30 kierunków,
ponad 100 specjalności

Zobacz więcej

Z tradycją
w nowoczesność

Zobacz więcej

Podziękowania Władz Rektorskich Politechniki Częstochowskiej

Juwenalia to święto młodości i radości. Każdy student, który przeżył to święto jako udane, zachowa je w pamięci do końca życia. Jednocześnie Juwenalia to święto organizowane przez studentów dla studentów, zwłaszcza że to właśnie Wy, studenci, stanowicie o istnieniu każdej uczelni. Tym samym jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy uczestniczyć z młodymi ludźmi w tym wydarzeniu i wspólnie z nimi świetnie się bawić. Pragniemy również złożyć wielkie podziękowania dla Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego – organizatora i pomysłodawcy takiej formy tej tradycyjnej imprezy. Na takie Juwenalia z niecierpliwością będziemy czekać cały rok.

SISMS


Informujemy, że na mocy zawartego porozumienia w sprawie współpracy w ramach Samorządowego Informatora SMS Politechnika Częstochowska, w tym jej wydziały mogą bezpłatnie wprowadzać do tego systemu komunikaty dotyczące ważnych wydarzeń organizowanych na uczelni.

Zachęcamy pracowników i studentów Politechniki Częstochowskiej do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania.

 

Czasopismo PCz

PCz_okładka_62

Ukazał się drukiem 62. numer czasopisma środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska".

Życzymy miłej lektury!

Czasopismo ``Politechnika Częstochowska`` nr 62