Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku ze zbliżającym się okresem świąt Wielkanocnych ustala następujące godziny rektorskie:

- 12 kwietnia 2017 r. (środa) od godziny 12.00.

Autor: BKiM, 12.04.2017

Wieści z Uczelni

Autor: WebAdmin, 06.04.2017

Wynajem powierzchni w Akademickim Centrum Kultury i Sportu

KANCLERZ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Zaprasza do składania ofert na wynajem wydzielonej powierzchni 32m2, w Akademickim Centrum Kultury i Sportu (Klub Politechnik)  w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 23/25 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

 • sprzedaż artykułów spożywczych zapakowanych,
 • sprzedaż drobnych wyrobów gastronomicznych,
 • sprzedaż artykułów cukierniczych i napojów z wyjątkiem alkoholu.

Ofertę mogą złożyć Oferenci, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania usługi.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności gastronomicznej i doposażenie lokalu.
 4. Posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej.

Warunki uczestnictwa:

Oferta winna zawierać:

 1. datę sporządzenia oferty
 2. proponowaną stawkę netto czynszu najmu za 1m2 powierzchni (bez mediów)
 3. datę proponowanego uruchomienia działalności w przedmiocie najmu,
 4. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
  1. zaświadczenia o numerze NIP,
  2. zaświadczenia o numerze REGON,
  3. odpis z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert,
 5. pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym lokalu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
 6. pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
  i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Koszty związane ze zużyciem mediów (CO, woda + ścieki) nie wchodzą w kwotę czynszu najmu i będą naliczane ryczałtem wg. obowiązujących stawek dyktowanych przez ich dostawców. Energia elektryczna będzie naliczana wg. wskazań podlicznika. Opłata czynszowa jest powiększona raz do roku lub odpowiednio w ratach kwartalnych bądź miesięcznych o równowartość podatku od nieruchomości. Wywóz odpadów oraz sprzątanie pomieszczeń Najemca poniesie we własnym zakresie. Najemca zobowiązany będzie do wyposażenia wynajmowanych pomieszczeń w odpowiednie meble, w tym ladę baru, wyposażenie kuchni, magazynu i innych pomieszczeń na własny koszt.

Oferty należy składać w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej,
ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie, pok. 28 do 07-26.04.2017r. do godz. 900 w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta najmu- Baru Klubu Politechnik”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2017r. o godz. 1000 w budynku ACKiS Częstochowa
al. Armii Krajowej 23/25 pok. 12

Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i do odstąpienia od wyboru oferty i podpisania umowy najmu bez podania przyczyn.

Oględziny lokalu w terminie do 25.04.2017r. po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Zainteresowani mogą zapoznać się również z projektem umowy.

Informacje szczegółowe: Andrzej Auguściak,  Małgorzata Jaglarz
tel. 34 325 02 30,   34 361 50 80

 

Akademickie Centrum Kultury i Sportu
Politechniki Częstochowskiej
Al. Armii Krajowej
42-200 Częstochowa

Autor: WebAdmin, 06.04.2017

Sukces naszych siatkarzy

  

W dniach od 30.03.2017r. do 02.04.2017r. w Katowicach odbył się półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Mężczyzn – strefa D. W zawodach wystartowało 13 reprezentacji uczelni wyższych z województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

GRUPA A

 1. Uniwersytet Opolski
 2. Politechnika Wrocławska
 3. Uniwersytet Śląski w Katowicach

GRUPA B

 1. Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej
 2. Uniwersytet Wrocławski
 3. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

GRUPA C

 1. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 3. Politechnika Częstochowska

GRUPA D

 1. Politechnika Śląska w Gliwicach
 2. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Trzydniowa rywalizacja sportowa budziła wiele emocji i oczekiwań. Bardzo wysoki poziom sportowy gwarantowany przez zawodników Plus Ligi, I-wszej i II-giej Ligi PZPS reprezentujących poszczególne AZS-y powodował dodatkową ekscytację mistrzostwami i wytężone napięcie emocjonalne. Zawody na etapie eliminacji rozgrywane były systemem „każdy z każdym” w grupach oraz dalej systemem pucharowym wg schematów technicznych AMP do dwóch setów wygranych do 25 pkt. i ewentualnie tie-break do 15 pkt.

Politechnikę Częstochowską reprezentowali: Konrad Buczek, Kamil Gromadzki, Bartłomiej Janus, Adam Kowalski, Tomasz Kowalski, Dominik Miarka, Jarosław Mucha, Aleksander Niczke, Maciej Szecówka, Rafał Szymura, Łukasz Usowicz, Stanisław Wawrzyńczyk, Bartosz Zieliński, Damian Zygmunt trenerem był : Adam Stępniak a masażystą Mateusz Derda.

Mecze pierwszego i drugiego dnia zawodnicy naszego zespołu zagrali koncertowo wygrywając w setach 2: 0 z takimi uczelniami jak AZS PWSZ Nysa ( ubiegłoroczny Akademicki Mistrz Polski ) oraz AZS ATH Bielsko Biała ( obecny śląski Akademicki Mistrz Polski ). Jednakże trzeciego dnia pojawiły się problemy i po ciężkich meczach Politechnika Częstochowska pokonała w setach 2 : 1 studentów z : PWSZ Racibórz w półfinałach a w finale Politechnikę Śląską w Gliwicach.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. Politechnika Częstochowska
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 3. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 4. AkademiaTechniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 5. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6. Politechnika Wrocławska
 7. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 8. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 9. Uniwersytet Wrocławski
 10. Uniwersytet Opolski
 11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 12. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DSQ Politechnika Śląska w Gliwicach

NAGRODY INDYWIDUALNE otrzymali:

 • Najlepszy atakujący: Damian Kogut (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Najlepszy blokujący: Damian Zygmunt (Politechnika Częstochowska)
 • Najlepszy serwujący: Sławomir Kwaśny (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Racibórz)
 • Najlepszy rozgrywający: Konrad Buczek (Politechnika Częstochowska)
 • Najlepszy libero: Przemysław Gepfert (Politechnika Śląska w Gliwicach)
 • MVP: Dominik Miarka (Politechnika Częstochowska)

Opracował : Adam Stępniak

Autor: WebAdmin, 04.04.2017

Testowanie bazy ProQuest

W dniach 3.04 - 3.05.2017 r. Biblioteka Główna zaprasza do testowania bazy ProQuest - wejście do bazy.

Zakres tematyczny bazy obejmuje takie dziedziny jak biznes, zdrowie i medycyna, nauki społeczne, edukacja, nauki ścisłe i techniczne, a także zawiera najważniejsze tytuły w obszarze sztuk widowiskowych i wizualnych, historii, religioznawstwa, filozofii,
językoznawstwa i literatury.
Prezentowany zbiór to czasopisma naukowe, badania rynku, raporty o krajach, raporty gospodarcze i branżowe, dokumenty robocze na etapie przed drukiem. To także pełnotekstowe prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie; ponadto dostępna jest ogromna liczba czasopism specjalistycznych i ogólnych. Zbiór zawiera też ponad 2 300 pełnotekstowych źródeł wiadomości z całego świata. Szczegółowy opis bazy.

Materiały informacyjne bazy ProQuest:

Autor: WebAdmin, 04.04.2017

Strony