Ogłoszenia

Ogłoszenie

Ogłoszenie_02_03_2017

Autor: BKiM, 02.03.2017

Targi Pracy

    Serdeczne dziękujemy wszystkim Firmom za udział w Targach Pracy zorganizowanych na Politechnice Częstochowskiej w dniu 1 marca 2017 r.

    Dzięki Państwa obecności studenci i absolwenci Politechniki Częstochowskiej mieli możliwość zapoznania się z profilem oraz działalnością Firm.

    Wyrażamy przekonanie, że współpraca pomiędzy Państwa Firmami a naszą Uczelnią będzie kontynuowana również w kolejnych latach.

Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej z Targów Pracy:

https://www.facebook.com/Politechnika-Cz%C4%99stochowska-104976552923805/?fref=ts

https://www.pcz.pl/pl/filmy

Autor: BKiM, 24.02.2017

GRASZ O STAŻ

Autor: BKiM, 23.02.2017

Ogłoszenie

CERIC-ERIC_02_2017

Autor: BKiM, 21.02.2017

Ogłoszenie

Dziekan

Wydziału Budownictwa

Politechniki Częstochowskiej

zaprasza do składania ofert

 

Na wynajem części korytarza o powierzchni 1 m2 w budynku Wydziału Budownictwa ul. Akademicka 3 w Częstochowie.  Powierzchnia z przeznaczeniem umieszczenia samoobsługowego kserografu wrzutowego.

 

Oferty w zaklejonych kopertach proszę składać w terminie do dnia 28.02.2017 r. do godz. 1000  w Dziale Administracji Obiektu pok.22, ul. Akademicka 3 w Częstochowie.

Oferta powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko oferenta lub nazwę i adres siedziby, jeżeli   oferentem jest osoba prawna.
  2. Datę sporządzenia oferty.
  3. Oferowaną cenę netto  za wynajem 1 m2 powierzchni (bez mediów).
  4. Proponowany termin zawarcia umowy.

Koszty związane z zużyciem mediów oraz podatek od nieruchomości              nie wchodzą  w kwotę  najmu i stanowią  odrębny  koszt  działalności  Najemcy.

Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania tej samej kwoty najmu, prawo do  rezygnacji z wynajmu bez podania przyczyny.

 

Informacje w sprawie pod tel. 34 32 50 244

 lub

hszymczyk@bud.pcz.czest.pl

Autor: BKiM, 16.02.2017

Strony