Ogłoszenia

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Sprzedający – Politechnika Częstochowska informuje, że przetarg dotyczący sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Megane Scenic z dnia 5.9.2018 r. zostaje unieważniony. 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Autor: WebAdmin, 18.09.2018

MILIONY DLA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ!

Konferencja_Redaktorów_1

W dniach 4-7 września br. na Politechnice Częstochowskiej odbyła się 26. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich przygotowana pod hasłem „Czasopisma akademickie – nowe czasy, nowe wyzwania”. Na Konferencji  gościliśmy Piotra Müllera Podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił założenia Ustawy 2.0 oraz złożył istotną deklarację o przyznaniu Politechnice Częstochowskiej środków finansowych w wysokości 30 mln złotych na inwestycje. Coroczne spotkanie redaktorów gazet akademickich reprezentujących uczelniane periodyki z całej Polski zgromadziło blisko 40 osób. Konferencja stworzyła płaszczyznę wymiany doświadczeń i wyznaczania kierunków rozwoju prasy akademickiej. Była również znakomitą okazją do promocji naszej Uczelni jako ośrodka akademickiego. Wydarzenie, będące częścią obchodów jubileuszu 70-lecia Politechniki Częstochowskiej, zorganizowało Biuro Karier i Marketingu.

Konferencja_Redaktorów_2

Konferencja_Redaktorów_3

Konferencja_Redaktorów_4

Konferencja_Redaktorów_5

Autor: BKiM, 10.09.2018

„ZŁODZIEJ”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „ZŁODZIEJ”.

Cena biletów 45 zł lub 54 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Spektakl odbędzie się 30 września (niedziela) 2018 r. w Klubie Politechnik o godzinie 16.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 127,  tel. 452.

Autor: BKiM, 10.09.2018

ogłoszenie

Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Megane Scenic, będącego własnością Politechniki Częstochowskiej (Sprzedającego). 

Treść ogłoszenia o przetargu

Formularz ofertowy

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Projekt umowy

Dokumentacja fotograficzna - zdjęcia samochodu

Autor: WebAdmin, 06.09.2018

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 05.09.2018

Strony