Ogłoszenia

Ogłoszenie

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji I Technologii Materiałów

Politechniki Częstochowskiej

zaprasza do składania ofert  na

wynajem wydzielonej powierzchni 12m2  Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów w Częstochowie  Al. Armii Krajowej 19  z przeznaczeniem na prowadzenie działalność usługowej;

- usługi  kserograficzne

- sprzedaż artykułów szkolnych, biurowych  i papierniczych

- sprzedaż skryptów , książek i innych wydawnictw

Ofertę mogą złożyć Oferenci którzy;

- posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności kserograficznej

- posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny

Warunki  uczestnictwa;

Oferta winna zawierać

1. datę sporządzenia oferty

2. proponowaną stawkę netto czynszu najmu za m2 powierzchni

3. propozycją okresu na który mogłaby być zawarta umowa

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem kopie;

 - zaświadczenie o numerze  NIP

 - zaświadczenie o numerze  Regon

 - odpis z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu wystawiony lub potwierdzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty

Oferty pisemne proszę składać do dnia 08. 09.2016 r. w Administracji  Wydziału Inżynierii Produkcji I Technologii Materiałów pok. 111

Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i do odstąpienia od wyboru oferty i podpisania umowy najmu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela p. Jerzy Opydo, Michał Michalik

Tel./ fax (34) 32 50 621

Autor: WebAdmin, 23.08.2017

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na występ Ivana Komarenko. Cena biletów 25 zł lub 30 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS). Koncert odbędzie się 16 września (sobota) 2017 r. w Klubie Politechnik o godzinie 18.00. Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452.

Autor: WebAdmin, 21.08.2017

Czasopismo "Politechnika Częstochowska"

Autor: WebAdmin, 21.07.2017

Jasne, że WŁASNA FIRMA

Jasne, że....

Autor: BKiM, 12.07.2017

Złote Bobry

Złote Bobry

Statuetka „Złotego Bobra” 

 

Złote Bobry

30 czerwca br.  na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki odbyła się uroczysta gala rozdania Nagród Środowiska Akademickiego Politechniki Częstochowskiej „Złote Bobry” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space.

Pomysł stworzenia nagrody był umotywowany chęcią uhonorowania wybitnych postaci, organizacji i podmiotów związanych ze środowiskiem akademickim Politechniki Częstochowskiej. SKN Design Thinking Space – pomysłodawca konkursu uważa, że należy nagradzać osoby i działania, które pozytywnie wpływają na rozwój samej Politechniki, jak i jej środowiska akademickiego, wysyłając tym samym wyraźny sygnał, że studenci wraz z resztą pracowników Uczelni zauważają i doceniają takie działania. Ma to być motywacją dla nominowanych i nagrodzonych, jak i innych osób, do dalszej aktywności oraz większego zaangażowania w życie Uczelni. Statuetka „Złotego Bobra” została wykonana przez studentów działających w SKN Design Thinking Space w Katedrze Odlewnictwa na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

W skład kapituły weszło kilkanaście osób, wybranych z każdego wydziału zarówno z grona studentów, jak i pracowników w proporcji 2:1, zdecydowanie wyróżniających się w swoim otoczeniu na tle całokształtu, m.in. wybitni profesorowie czy studenci, którzy rozwijają karierę naukową, a także przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Prezes SKN Design Thinking Space wraz z opiekunami. Taki skład z pewnością podnosi prestiż oraz poziom całego wydarzenia. Chcielibyśmy, by skład kapituły był zmienny na przestrzeni lat, co pozwoli na uchronienie się przed tendencyjnością ocen i pozwoli na różnorodne postrzeganie poszczególnych kategorii.

W pierwszej edycji „Złotych Bobrów” nagrody przyznane zostały w siedmiu kategoriach:

• Animator Kultury Studenckiej, w tej kategorii nagrodę otrzymał Wojciech Najman,

student Wydziału Budownictwa

• Animator Sportu, do której jedynym nominowanym, a zarazem laureatem został

 mgr Andrzej Auguściak

• Animator Nauki, której laureatem został dr inż. Piotr Gębara

• Przyjaciel Studentów – nagroda przyznawana osobno dla każdego z wydziałów

- Wydział Budownictwa – mgr inż. Marek Koniecko

- Wydział Elektryczny – dr inż. Sylwia Całus

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – dr inż. Milena Trzaskalska

- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – dr inż. Cezary Kolmasiak

- Wydział Infrastruktury i Środowiska – dr hab. inż. Lidia Dąbrowska

- Wydział Zarządzania – mgr Julian Dołowacki

• Firma Przyjazna Studentom – Maskpol S.A.

• Ambasador Politechniki Częstochowskiej – Poseł na Sejm RP Tomasz Jaskóła

• Najlepsza Organizacja Studencka/Najlepsze Koło Naukowe - Studenckie Forum Business Center Club

• Nagroda Środowiska Akademickiego – prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli: rektor PCz prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Naukowej Organizacji Technicznej, Forum Uczelni Technicznych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

P. Gębara - Złote Bobry

Animator Nauki - dr inż. Piotr Gębara z Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

 

Joanna Olawińska

Prezes SKN Design Thinking Space

 

Autor: BKiM, 06.07.2017

Strony