68 lat doświadczenia
w działalności naukowej
i edukacyjnej

Zobacz więcej

6 wydziałów,
30 kierunków,
ponad 100 specjalności

Zobacz więcej

Z tradycją
w nowoczesność

Zobacz więcej

Podziękowania Władz Rektorskich Politechniki Częstochowskiej

Juwenalia to święto młodości i radości. Każdy student, który przeżył to święto jako udane, zachowa je w pamięci do końca życia. Jednocześnie Juwenalia to święto organizowane przez studentów dla studentów, zwłaszcza że to właśnie Wy, studenci, stanowicie o istnieniu każdej uczelni. Tym samym jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy uczestniczyć z młodymi ludźmi w tym wydarzeniu i wspólnie z nimi świetnie się bawić. Pragniemy również złożyć wielkie podziękowania dla Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego – organizatora i pomysłodawcy takiej formy tej tradycyjnej imprezy. Na takie Juwenalia z niecierpliwością będziemy czekać cały rok.

SISMS


Informujemy, że na mocy zawartego porozumienia w sprawie współpracy w ramach Samorządowego Informatora SMS Politechnika Częstochowska, w tym jej wydziały mogą bezpłatnie wprowadzać do tego systemu komunikaty dotyczące ważnych wydarzeń organizowanych na uczelni.

Zachęcamy pracowników i studentów Politechniki Częstochowskiej do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania.

 

Festiwal Nauki

Festiwal Nauki 2017

            HARMONOGRAM FESTIWALU NAUKI 2017

SCENA

 

13.00 – Otwarcie Festiwalu Nauki, wystąpienie Rektora Politechniki Częstochowskiej i Prezydenta Miasta Częstochowy

13.30-15.00 –„Plac budowy” (Wydział Budownictwa)

15.00-15.30 –„Fizyka da się lubić” (Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów)

15.30-16.00 –„Poznajmy się…w Bibliotece Głównej PCz”. Prezentacja oraz konkursy z nagrodami

16.00-16.30 –„Pneumobil-trójkołowiec napędzany gazem” (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki)

16.30-17.00 –„Elektryka prąd nie tyka-pokazy doświadczeń” (Wydział Elektryczny)

17.00-17.30 –„W laboratorium chemicznym” (Wydział Infrastruktury i Środowiska)

17.30-18.00 –„Pierwsza pomoc-pokazy ratownicze” (Wydział Zarządzania)