USTAWA 2.0 RODO

Politechnika Częstochowska

Факультети і спеціальності

Wydziały i kierunki 

Факультети і спеціальності / Факультеты и специальности

Wydział budownictwa 
Будівельний факультет / Факультет строительства

• Budownictwo / Будівництво / Строительство

• Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
   Будівництво з використанням технології ВІМ 
   Строительство с использованием технологий ВIМ

Wydział elektryczny 
Електричний факультет / Электрический факультет

• Elekrotechnika / Електротехніка / Электротехника

• Elektronika i telekomunikacja 
   Електроніка та телекомунікації / Электроника и телекоммуникации

• Automatyka i robotyka / Автоматизація і робототехніка / Автоматизация и робототехника

Wydział inżynierii mechanicznej i informatyki
Факультет інженерної механіки та інформатики 
Факультет инженерной механики и информатики

• Mechanika i budowa maszyn  / Механіка та машинобудування / Механика и машиностроение

• Informatyka / Інформатика / Информатика

• Matematyka  / Математика / Математика

• Mechatronika  / Мехатронікa / Мехатроника

• Maszyny i systemy energetyczne 
   Прилади та енергетичні системи / Устройства и энергетические системы

• Matematyka stosowana i technologie informatyczne
   Прикладна математика та інформатичні технології
   Прикладная математика и информационные технологии

Wydział inżynierii produkcji i technologii materiałów
Факультет інженерії виробництва  та технології матеріалів 
Факультет инженерии производства и технологии материалов

• Metalurgia / Металургія / Металлургия

• Inżynieria materiałowa / Інженерне матеріалознавство / Инжинерное материаловедение

• Zarządzanie i inżynieria produkcji 
   Управління і інженерія виробництва / Управление и инженерия производства

• Fizyka techniczna / Технічна фізика / Техническая физика

• Technologia szkła i ceramiki / Технологія скла і кераміки / Технология стекла и керамики

Wydział infrastruktury środowiska
Факультет інфраструктури та охорони середовища 
Факультет инфраструктуры и охраны среды

•  Inżynieria środowiska 
    Інженерія навколишнього середовища / Инженерия окружающей среды

• Biotechnologia / Біотехнологія  / Биотехнология

• Energetyka / Енергетика / Энергетика

Wydział zarządzania 
Факультет менеджменту / Факультет менеджмента 

• Zarządzanie / Управління (Менеджмент) / Управление (Mенеджмент)

• Bezpieczeństwo i higiena pracy / Безпека і охорона праці / Безопасность и охрана труда

• Logistyka  / Логістика / Логистика

• Finanse i rachunkowość / Фінанси і бухгалтерський облік / Финансы и бухгалтерский учет

• Design i zarządzanie projektami 
   Дизайн та упрлавління проектамі  / Дизайн и управление проектами

• Zarządzanie w turystyce i sporcie / Управління в туризм і спорті / Управление в туризме и спорте

•  Angielski język biznesu / Англійська мова у бізнесі / Английский язык в бизнесе

• Zarządzanie jakością i produkcją 
 Управління якістю та продукцією / Управление качеством и продукцией