Menu
Wyszukaj
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 6
W tym miesiącu: 198
Wszystkich: 1084

Studium

Studium WFiS jest jednostką międzywydziałową realizującą obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów studiów dziennych wszystkich wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

Jednocześnie organizuje sekcje sportu masowego w takich dyscyplinach jak: piłka siatkowa mężczyzn i kobiet, futsal, oraz współorganizuje ze studenckimi organizacjami młodzieżowymi oraz z samorządem studenckim imprezy sportowo-rekreacyjne dla studentów i pracowników uczelni, takie jak: Ogólnouczelniane i Wydziałowe Dni Sportu.

Historia Studium

Bezpośrednio po II wojnie światowej w latach 1946-1950 przygotowując późniejsze przepisy, senaty niektórych uczelni zdecydowały się wprowadzić obligatoryjne zajęcia z wychowania fizycznego.
Już w 1947 roku rektorzy wszystkich polskich uczelni na konferencji w Uniwersytecie Warszawskim podjęli uchwałę, w której postulowali objęcie powszechnym i obowiązkowym wychowaniem fizycznym wszystkich studentów w Polsce.
Dopiero 26 maja 1952 roku, Minister Szkolnictwa Wyższego powołuje we wszystkich szkołach wyższych w Polsce jednostki organizacyjne zobowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego ze słuchaczami studiów dziennych; są to studia wychowania fizycznego, które już od 5 stycznia 1950 roku na mocy rozporządzenia ministerialnego obejmują studentki i studentów dwóch pierwszych lat studiów (4 semestry).

W Częstochowie już od 1948 roku na Wyższej Szkole Administracyjno-Handlowej prowadzone były zajęcia z wychowania fizycznego. Po przekształceniu i powołaniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej a następnie Politechniki Częstochowskiej, zajęcia z wychowania fizycznego są kontynuowane. Pierwszymi pracownikami prowadzącymi wychowanie fizyczne byli instruktorzy:
Szor Władysław - jako kierownik
oraz: Certowicz Stefania, Gordon Danuta, Gordon Mieczysław

Zajęcia odbywały się na małej sali lekcyjnej (tam ćwiczyły gimnastykę studentki) i stadionie. Prowadzono: gimnastykę, lekką atletykę, biegi terenowe, gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe na wolnym powietrzu. Dopiero w latach późniejszych w roku 1953 pozyskano małą salę przy ul. Dąbrowskiego, która funkcjonuje do chwili obecnej. Po 1960 roku prowadzone były zajęcia na wynajmowanych obiektach sportowych częstochowskich szkół. W roku 1970 dzięki staraniom ówczesnego kierownika Studium, dr Mieczysława Gordona i Władzom Uczelni zostaje wybudowana pełnowymiarowa sala do koszykówki z widownią przy Al. Armii Krajowej 23/25 a w 1980 roku rozbudowana. Studium posiadało:
- salę dużą o wymiarach 41 x 18 m
- salę małą z matą (zajęcia ze wschodnich sztuk walki, kulturystyki, gimnastyki korekcyjnej, aerobiku)
- stadion piłkarski o nawierzchni trawiastej
- boisko asfaltowe do koszykówki

Obecnie salą przy Al. Armii Krajowej oraz stadionem piłkarskim administruje Akademickie Centrum Kultury i Sportu. Dodatkowo wynajmowany jest odpłatnie basen pływacki, gdzie prowadzone są zajęcia obowiązkowej nauki pływania i doskonalenia swoich umiejętności pływackich.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu od początku swojej działalności było ściśle związane z Akademickim Związkiem Sportowym. To właśnie pracownicy dydaktyczni Studium byli jednocześnie trenerami i na ich barkach spoczywało prowadzenie treningów w sekcjach AZS. Istniały następujące sekcje, które prowadzone były w ramach obowiązkowego wychowania fizycznego:
- hokej na trawie
- piłka siatkowa kobiet i mężczyzn
- piłka koszykowa mężczyzn
- lekka atletyka
- judo
- piłka nożna
- kulturystyka
- piłka ręczna kobiet i mężczyzn
- szermierka
- aikido
- aerobik
- pływanie
- tenis ziemny
- tenis stołowy

Od początku istnienia Studium organizowane były letnie i zimowe obozy sportowo-rekreacyjne dla studentów i pracowników Uczelni. W każdym obozie brało udział 40 studentów. Szczególnie atrakcyjne były obozy zimowe gdzie nauczyciele - instruktorzy narciarstwa, uczą studentów i doskonalą ich umiejętności jazdy na nartach. Studium WFiS organizuje również imprezy dla środowiska akademickiego, są to: wydziałowe i międzywydziałowe rozgrywki sportowe oraz Dni Sportu Studenckiego, w których bierze udział duża liczba studentów.

Do roku 1994 zajęciami obowiązkowymi z wychowania fizycznego objęci byli studenci trzech pierwszych lat studiów (6 semestrów). Od 2007 roku Studium wprowadziło zajęcia w grupach zainteresowań, tzn. studenci wybierają sobie ulubioną dyscyplinę sportową, w której chcą doskonalić swoje umiejętności.

Studium Wychowania Fizycznego prowadziło również działalność gospodarczą, wynajmując swoje obiekty dla klubów, instytucji i osób prywatnych. Zarobione pieniądze przeznaczane były na zakup potrzebnego sprzętu sportowego, potrzeby gospodarcze, obozy sportowe oraz rozgrywki sportowe dla studentów. Studium brało czynny udział w organizacji wielu imprez sportowych i rekreacyjno-zabawowych dla dzieci z domów dziecka oraz dzieci specjalnej troski, udostępniając bezpłatnie salę; włączając się w przeprowadzenie i sędziowanie zabaw, gier i konkursów.

Kierownicy Studium WFiS:

 

1. Władysław Szor

1949 - 1956

2. Mieczysław Gordon

1956 - 1972

3. Zbigniew Mickiewicz

1972 - 1975

4. Edmund Kaczmarek

1975 - 1977

5. Jan Majkusiak

1977 - 1981

6. Adam Zając

1981 - 1987

7. Ryszard Janas

1987 - 1992

8. Wojciech Liczberski

1992 - 2005

9. Andrzej Auguściak

2005 -


Pracownicy dydaktyczni:

 


1. Andrzej Auguściak

1975 -

2. Barbara Bednarowicz -Liczberska

1977 - 2001

3. Józef Celt

1984 - 2001

4. Stefania Certowicz

1949 - 1952

5. Jacenty Cierpiał

1975 - 1991

6. Maria Dąbrowiecka

1952 - 1957

7. Zdzisław Dziubczyk

1967 - 2007

8. Alfred Egeman

1977 - 2007

9. Barbara Gładysz

1968 - 1969

10. Danuta Gordon

1949 - 1952

11. Mieczysław Gordon

1949 - 1975

12. Stanisław Gościniak

1977 - od 1990 oddelegowany do pracy w AZS

13. Ryszard Janas

1975 - od 2002 pracował na Wydz.Zarządzania

14. Edmund Kaczmarek

1974 - 1977

15. Wojciech Liczberski

1969 - 2005

16. Jan Majkusiak

1970 - 2012

17. Zbigniew Mickiewicz

1972 - 1975

18. Mirosław Popczyk

1967 - 1969

19. Jolanta Różycka

1981 -

20. Waldemar Różycki

1983 -

21. Bożena Serafińska

1977 - 2010

22. Władysław Szor

1949 - 1956

23. Aleksander Szyda

1952 - 1995

24. Bibiana Trzmiel

1956 - 1968

25. Jan Wróbel

1953 - 1959

26. Adam Zając

1974 - 1995 oddelegowany do pracy w adm.pań.

27. Andrzej Żeleźniak

1974 -

28. Wiesław Papaj

1980 -


Akompaniator:

 


1. Kazimierz Kloś

1963 - 1966


Lekarze:

 


1. Mirosław Matusewicz

1953 - 1963

2. Jan Słomski

1966 - 1970


Pracownicy administracji:

 


1. Maria Beska

1973 - 1995

2. Małgorzata Gabrysiak

1995 -

3. Henryk Kwaśniewski

1994 - 1972

4. Barbara Matyaszczyk

1957 - 1963

5. Janina Samsonow

1964 - 1966

6. Helena Wicher

1953 - 1957

7. Maria Trzepizur

1963 - 1964


Pracownicy techniczni:

 


1. Lidia Bukalak

1977 - 1987

2. Jan Bilski

1987 - 1989

3. Jan Chaba

1990 -

4. Jacek Filipowski

1990 -

5. Zbigniew Krzętowski

1977 - 1987

6. Stanisław Leśniewski

1971 - 1981

7. Leopold Łuszczyk

1974 - 1981

8. Maciej Terefinko

1985 - 1987


autor Wojciech Liczberski

(c) pcz.pl/swfis 2011 kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów zabronione