Menu
Wyszukaj
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 17
W tym miesiącu: 642
Wszystkich: 731

Studium

Studium WFiS jest jednostką międzywydziałową realizującą obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów studiów dziennych wszystkich wydziałów Politechniki Częstochowskiej. Studium prowadzi także zajęcia skierowane do całej społeczności akademickiej w ramach akcji Aktywna Politechnika oraz sekcje sportu masowego dla studentów Uczelni z takich dyscyplin jak: piłka nożna halowa mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn.

Jednocześnie organizuje i współorganizuje z  samorządem studenckim imprezy sportowo-rekreacyjne dla studentów i pracowników uczelni, takie jak: Ogólnouczelniane i Wydziałowe Dni Sportu.

Aktualności

UWAGA- zajęcia z Aktywnej Politechniki zawieszone do końca semestru zimowego r. a. 2020/2021 (informacja dla pracowników)

Szanowni Państwo, ze względu na obecną sytuację epidemiczną zajęcia odbywające się w ramach akcji Aktywna Politechnika zostają zawieszone do końca semestru zimowego. O ewentualnym wznowieniu zajęć stacjonarnych dla pracowników Uczelni w semestrze letnim, poinformujemy w osobnej wiadomości.

Kierownictwo Studium WFiS.

Dodano: 2020-10-19 14:39:00

MBM+MTR+MSE I sem. oraz Informatyka III sem. informacja odnośnie logowania do kursów.

Uwaga studenci z kierunku: MBM+MTR+MSE (pierwszy semestr) prosimy o logowanie się do kursów w następujący sposób: grupy labolatoryjne: 1,2,3 do kursu Pana mgr Piotra Pawłowskiego (zajęcia w piątek  17:00-18:30 duża sala), grupy labolatoryjne: 4,5 do kursu Pani mgr Jolanty Różyckiej (zajęcia w piątek 17:45-19:15 mała sala). Kody pin do poszczególnych kursów znajdują się w zakładce zajęcia. Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych.

Uwaga studenci z kierunku Informatyka (semestr trzeci) prosimy o logowanie się do kursów w nastęujący sposób: grupy labolatoryjne 1,2 do grupy informatyka 1- prowadzący mgr Wiesław Papaj. Grupy labolatoryjne 3,4 do grupy informatyka 2- prowadzący dr Waldemar Różycki. Grupy labolatoryjne 5,6 do grupy informatyka 3- prowadzący mgr Wiesław Papaj. Grupy labolatoryjne 7,8 do grupy informatyka 4- prowadzący dr Waldemar Różycki. Grupy labolatoryjne 9,10 do grupy informatyka 5- prowadzący mgr Piotr Pawłowski. Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych.

Kierownictwo Studium WFiS

Dodano: 2020-10-07 10:25:00

PLAN ZAJĘĆ ORAZ WYTYCZNE ODNOŚNIE LOGOWANIA DO KURSÓW. SEMESTR ZIMOWY 2020-2021

Szanowni Państwo,

w celu zalogowania do kursu należy z zakładki zajęcia pobrać plik pdf. wytyczne do logowania do kursów. Znajdą tam Państwo informacje dotyczące: osoby prowadzącej zajęcia, terminów zajęć praktycznych oraz wszelkie dane potrzebne do zalogowania w kursie.

Po zalogowaniu się do kursu za pomocą kodu pin dla danej grupy ćwiczeniowej (prosimy o uważne logowanie się do grup), należy zapoznać się z pierwszym tematem organizacyjnym. Potwierdzają to Państwo za pomocą oświadczenia umieszczonego na dole tematu.

Kryteria zaliczenia kursu zostaną podane przez osobę prowadzącą dany kurs. Logowanie do kursu będzie możliwe dopiero po jego pojawieniu się w zakładce Studium WFiS na platformie do nauki zdalnej PCz. W sytuacji kiedy kurs pojawi się, a wystąpią problemy
z logowaniem należy kontaktować się bezpośrednio z osobą bezpośrednio odpowiedzialną za kurs (kontakt w zakładce pracownicy na stronie Studium WFiS).

Osoby które mają do odrobienia wychowanie fizyczne, proszone są o kontakt z Kierownictwem Studium WFiS. Odrabianie zajęć odbywa się w trybie zdalnym w sposób wskazany przez Kierownictwo Studium WFiS.

Kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej.

Dodano: 2020-09-29 12:36:00

Aktywna Politechnika- zajęcia dla pracowników (nie dotyczy studentów)- Aktualizacja.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji Aktywna Politechnika. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się w zakładce zajęcia. Ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona ze względu na panującą sytuację epidemiczną. Zajęcia będą odbywały z zachowaniem reżimu sanitarnego i procedur bezpieczeństwa wyznaczonych przez GIS oraz Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PCz.

Grupy zajęciowe- trening funkcjonalny/ stretching i relaksacja oraz trening zdrotowny zostały już zamknięte. Możliwe są jedynie zapisy na listę rezerwową.

Kierownictwo Studium WFiS PCz.

Dodano: 2020-09-25 14:03:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE- SEMESTR ZIMOWY R.A. 2020-2021

Szanowni Państwo,

zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym będą realizowane w systemie hybrydowym, 12 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych, 18 godzin dydaktycznych e-learning. Szczegółowy plan dla poszczególnych grup dziekańskich zawierajacy: terminy oraz miejsca zajęć praktycznych, informację wraz z kodem pin do którego kursu na platformie e-learningowej należy się zalogować, będzie dostęny 29 września w zakładce zajęcia.

Poinformujemy o tym w odrębnym komunikacie.

Zajęcia realizowane w terminie 1-7.10.2020 będą zajęciami organizacyjnymi realizowanymi na platformie moodle.pcz. w celu przedstawienia wszystkich zasad dotyczących przeprowadzenia zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Kierownictwo Studium WFiS PCz.

Dodano: 2020-09-24 12:34:00
(c) pcz.pl/swfis 2011 kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów zabronione