Факультеты и специальности

Wydziały i kierunki 
Факультети і спеціальності / Факультеты и специальности

Wydział budownictwa 
Будівельний факультет / Факультет строительства

• Budownictwo / Будівництво / Строительство

• Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
   Будівництво з використанням технології ВІМ 
   Строительство с использованием технологий ВIМ

Wydział elektryczny 
Електричний факультет / Электрический факультет

• Elekrotechnika / Електротехніка / Электротехника

• Elektronika i telekomunikacja 
   Електроніка та телекомунікації / Электроника и телекоммуникации

• Automatyka i robotyka / Автоматизація і робототехніка / Автоматизация и робототехника

Wydział inżynierii mechanicznej i informatyki
Факультет інженерної механіки та інформатики 
Факультет инженерной механики и информатики

• Mechanika i budowa maszyn  / Механіка та машинобудування / Механика и машиностроение

• Informatyka / Інформатика / Информатика

• Matematyka  / Математика / Математика

• Mechatronika  / Мехатронікa / Мехатроника

• Maszyny i systemy energetyczne 
   Прилади та енергетичні системи / Машины и энергетические системы

• Matematyka stosowana i technologie informatyczne
   Прикладна математика та Інформатичні технології
   Прикладная математика и Информатические технологии

Wydział inżynierii produkcji i technologii materiałów
Факультет інженерії виробництва  та технології матеріалів 
Факультет инженерии производства и технологии материалов

• Metalurgia / Металургія / Металлургия

• Inżynieria materiałowa / Матеріалознавство / Материаловедение

• Zarządzanie i inżynieria produkcji 
   Управління і технологія виробництва / Управление и технология производства

• Fizyka techniczna / Технічна фізика / Техническая физика

• Technologia szkła i ceramiki / Технологія скла і кераміки / Технология стекла и керамики

• Odlewnictwo / Ливарне виробництво / Литейное производство

• Inżynieria bezpieczeństwa i ochrona pracy 
   Інженерія безпеки та охорони праці / Инженерия безопасности и охраны труда

• Tworzenie innowacji w procesach produkcyjnych 
   Створення інновацій у виробничих процесах
   Создание инноваций в производственных процесах

Wydział infrastruktury i środowiska
Факультет інфраструктури та охорони середовища 
Факультет инфраструктуры и охраны среды

•  Inżynieria środowiska 
    Інженерія навколишнього середовища / Инженерия окружающей среды

• Biotechnologia / Біотехнологія  / Биотехнология

• Energetyka / Енергетика / Энергетика

• Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych
   Мережі та інсталяції в житлових та промислових об'єктах
   Сети и инсталляции в жилых и промышленных объектах

Wydział zarządzania 
Факультет менеджменту / Факультет менеджмента 

• Zarządzanie / Менеджмент / Mенеджмент

• Bezpieczeństwo i higiena pracy / Безпека і гігієна роботи / Безопасность и гигиена роботы

• Logistyka  / Логістика / Логистика

• Finanse i rachunkowość / Фінанси і бухгалтерський облік / Финансы и бухгалтерский учет

• Design i zarządzanie projektami 
   Дизайн та урлавління проектамі  / Дизайн и управление проектами

• Turystyka i rekreacja / Туризм і відпочинок / Туризм и отдых

•  Angielski język biznesu / Англійська мова у бізнесі / Английский язык в бизнесе

• Menedżer żywności i żywienia 
   Менеджер громадського харчування та харчової промисловості 
   Менеджер общественного питания и пищевой промышленности

• Zarządzanie jakością i produkcją 
 Управління якістю та продукцією / Управление качеством и продукцией