Jubileusz 70-lecia Politechniki Częstochowskiej

Zobacz więcej

Impact mobility rEVolution’19

IMR19

Jesteśmy dumnym Partnerem Impact mobility rEVolution’19! Dołącz do nas w Katowicach, w dniach 9-10 października.

Dowiedz się, jak najnowsze rozwiązania w zakresie e-mobilności, zrównoważonych form transportu i źródeł energii, wpływają na zmianę charakteru miast i takich branż, jak motoryzacyjna czy energetyczna jak i na szereg powiązanych z tym dziedzin.

Zarejestruj się na #Impactmobility19 !

 @Impactcee #Impactcee

Zmarł prof. dr hab. Stefan Szymura

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci prof. dr hab. Stefana Szymury. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 sierpnia 2019 r. na Cmentarzu Centralnym Opole-Półwieś.

Prof. dr hab. Stefan Szymura przez ponad dwadzieścia lat związany był z Politechniką Częstochowską.

Studia wyższe ukończył w 1964 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, uzyskując stopień magistra fizyki. Stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskał kolejno w 1971 r. w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu i w 1983 r. w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk fizycznych uzyskał w 1989 r., zaś na stanowisko profesora zwyczajnego został powołany w 1992 r. Działalność naukowa prof. Szymury, przedstawiona w około 300 publikacjach, dotyczyła fizyki ciała stałego i inżynierii materiałowej, a w szczególności skupiona była wokół poszukiwań związków między parametrami makroskopowymi materiałów magnetycznych i ich mikrostruktury. Prof. S. Szymura po 11 latach pracy w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach, w roku 1975 rozpoczął pracę w Politechnice Częstochowskiej, gdzie obok działalności naukowej podejmował działalność organizacyjną, pełniąc szereg funkcji, w tym m.in. Prodziekana ds. nauki (1981-1982) i Dziekana Wydziału Metalurgicznego (1982-1987) oraz Prorektora ds. nauki Politechniki Częstochowskiej (1987-1990). Od 1998 roku prof. dr hab. Stefan Szymura pracował w Politechnice Opolskiej. W latach 1999-2002 był Dyrektorem Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii Politechniki Opolskiej. Pracował również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, gdzie został wybrany na stanowisko Rektora (2005-2006), a także pełnił funkcję Kierownika Studium Nauk Podstawowych (2002-2006 i 2016-2019) i Dyrektora Instytutu Zarządzania (2006-2016).

W pamięci wszystkich, którzy Go znali pozostanie jako doskonały nauczyciel akademicki z ogromną wiedzą i kompetencjami organizacyjnymi, ceniony i lubiany w środowisku naukowym oraz wśród studentów.

Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 69

Gazeta PCz nr 69

Ukazał się drukiem 69. numer czasopisma środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska".

Życzymy miłej lektury!

Czasopismo ``Politechnika Częstochowska`` nr 69