Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 01.03.2021

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 26.02.2021

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 26.02.2021

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 26.02.2021

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA SZKOLENIE

pn. „Gamifikacja w edukacji wyższej jako narzędzie podnoszące motywację do nauki i rozwijania pasji naukowych

Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy dydaktyczni Uczelni.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie projektu ZPR PCz:

kliknij tutaj -> GAMIFIKACJA

Szkolenie obejmuje 8 godzin szkoleniowych, zajęcia będą prowadzone zdalnie i odbędą się w dniu 12 marca 2021 r.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest prowadzenie zajęć ze studentami i wykorzystanie nabytych kompetencji po zakończeniu wsparcia poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych przez co najmniej jeden semestr.

W ramach projektu przewidziano tylko 1 edycję kursu dla 15-osobowej grupy.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów u koordynatora ds. podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry PCz projektu ZPRPCz, Pani Agaty Fulko w Centrum Zarządzania Projektami na adres: agata.fulko@pcz.pl.

Każdy plik powinien być nazwany odpowiednim numerem załącznika, lub jeśli dokumenty przesyłane są w jednym pliku ułożone w kolejności od 1 do 5.

UWAGA!

Osoby, które brały już udział w szkoleniach w ramach projektu ZPRPCz wypełniają tylko załączniki nr 1 i 5

Załącznik nr 5 musi podpisać Dziekan Wydziału.

Wysyłając zgłoszenie w tytule maila proszę wpisywać tytuł szkolenia.

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 26.02.2021 r. do 04.03.2021 r. do godz. 12.00

Autor: WebAdmin, 24.02.2021

Strony