Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 01.04.2021

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 30.03.2021

Ogłoszenie

W ramach ogólnouczelnianego projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na szkolenie

Kurs dydaktyki w języku angielskim dla wykładowców akademickich uczących w języku angielskim

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy dydaktyczni Uczelni, prowadzący zajęcia w języku angielskim.

Program zajęć będzie zorientowany na poprawę jakości dydaktyki poprzez podniesienie umiejętności językowych wykładowców oraz wyposażenie ich w metody dydaktyczne, pomagające w efektywnym przekazywaniu wiedzy na anglojęzycznych zajęciach ze studentami

Szczegółowy program szkoleń dostępny jest na stronie projektu ZPRPCz:

Kurs dydaktyki w języku angielskim

Autor: WebAdmin, 18.03.2021

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 18.03.2021

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 18.03.2021

Strony