Szkolenie SciVal - narzędzie do analizy ewaluacji dorobku naukowego

Szkolenie SciVal -  narzędzie do analizy ewaluacji dorobku naukowego

Biblioteka Główna uprzejmie zaprasza na szkolenie z wykorzystania narzędzia SciVal, które umożliwia analizę działalności naukowej przeszło 8 500 uczelni oraz instytucji badawczych z ponad 220 krajów na podstawie danych zawartych w bazie Scopus. Pozwala na wizualizację efektów działalności naukowej uczelni, porównanie z innymi jednostkami w kraju i na świecie oraz umożliwia ocenę potencjalnych współpracowników i partnerów, a także analizę trendów w świecie nauki.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r. w godz. 10.00-12.00 w  Bibliotece Głównej (Czytelnia Zbiorów Specjalnych pok. 309 II piętro).

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem, po wcześniejszym wyborze takiej opcji w formularzu rejestracji.

Autor: BKiM, 06.02.2019