Aktualności

Nauka bez barier

Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych Neuron+ zaprasza wszystkich zainteresowanych: studentów z niepełnosprawnością, środowisko akademickie oraz przedsiębiorców, zainteresowanych współpracą w ramach działalności B+R, do zapoznania się z informacjami oraz rejestracji na portalu internetowym projektu Nauka bez barier pod adresem https://naukabezbarier.pl/

Portal projektu Nauka bez barier jest miejscem, w którym w przyszłości znajdą się projekty badawcze, będzie można tworzyć zespoły projektowe, przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z projektami badawczymi prowadzonymi przez uczelnie.

Fundacja w ramach projektu Nauka bez barier przewiduje zorganizowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjno - edukacyjnej, przeprowadzenia badań o sytuacji osób z niepełnosprawnością na wybranych polskich uczelniach oraz badań desk research dotyczących sytuacji na uczelniach zagranicznych. W ramach projektu zostanie stworzony ranking innowacyjności uczelni w Polsce oraz w listopadzie zostanie zorganizowana konferencja naukowa.

Plakat portalu internetowego Nauka bez barier

Autor: , 31.03.2020

Dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników PCz, którzy prowadzą działalność naukową, do skorzystania z dostępu do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

Ze zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej mogą skorzystać osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu wzroku.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC) jest serwisem bibliotecznym dedykowanym osobom z niepełnosprawnością wzroku, w którym gromadzone są elektroniczne wersje różnych materiałów m.in.: książek, czasopism i podręczników akademickich. Zbiory te są  przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Baza jest stale powiększana o nowe pozycje zamawiane przez studentów z niepełnosprawnością, opracowywane przez specjalistyczne ośrodki na Uniwersytecie Warszawskim oraz na innych uczelniach partnerskich.

Zbiory są katalogowane i opisywane. Przed zamieszczeniem książki lub czasopisma w zbiorze weryfikowana jest jakość dodawanej pozycji.

Dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej realizowany jest poprzez interfejs zaprojektowany pod kątem jego dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zawartość biblioteki można przejrzeć na stronie www.abc.uw.edu.pl bez konieczności zakładania konta. 

Osoby, które chciałyby uzyskać dostęp do ww. zbiorów proszone są o kontakt z pracownikiem Działu Nauczania mgr inż. Michałem Modławskim w celu złożenia niezbędnej dokumentacji w ww. sprawie.

Michał Modławski – tel. 34 32 50 341,

e-mail michal.modlawski@pcz.pl,

Dom Studencki Bliźniak ul. Akademicka 5

42-201 Częstochowa.

Autor: , 25.02.2020

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości składania wniosków poprzez System SOW (System Obsługi Wsparcia). Dzięki temu osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą, bez konieczności wychodzenia z domu, składać wnioski o dofinansowanie do zadań wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

System SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON jest dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania systemu można uzyskać na stronie portal-sow.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 0 800 889 777 (połączenie jest bezpłatne).

 

Autor: WebAdmin, 03.02.2020

VI Konferencja pt. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz szósty konferencję „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”.

Konferencja odbędzie się w dniu 6 listopada 2019r. (tj. środa) w Łodzi. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie Fundacji pod adresem https://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl w zakładce „O konferencji” oraz w załączonych poniżej dokumentach.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć podanie do Prorektora ds. nauczania prof. dr hab. inż. Tomasza Popławskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z mgr. inż. Michałem Modławskim mailowo: michal.modlawski@pcz.pl lub telefonicznie 34 32 50 341.

Autor: WebAdmin, 19.11.2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „O TYM SIĘ NIE MÓWI – słabosłyszący jako aktywni uczestnicy na rynku pracy”

Stowarzyszenie SUITA (Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych) zapraszają studentów i doktorantów z niepełnosprawnością do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „O TYM SIĘ NIE MÓWI – słabosłyszący jako aktywni uczestnicy na rynku pracy”.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2019r. (tj. sobota – niedziela) w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdziecie Państwo w załączniku, na stronie stowarzyszenia SUITA oraz na facebooku – wydarzenie Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SUITA "O tym się nie mówi VI"

Koszty udziału (opłata konferencyjna oraz transport) osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Konferencji zostaną opłacone przez PCz.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o kontakt z mgr. inż. Michałem Modławskim mailowo: michal.modlawski@pcz.pl lub telefonicznie 34 32 50 341.

Autor: WebAdmin, 19.11.2019

Strony