Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 66/2017 z dnia 15.09.2017

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 66/2017 z dnia 15.09.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej
Treść zarządzenia 22.93 MB  Pobierz
Załącznik nr 1a - REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 6.46 MB  Pobierz
Załącznik nr 1b - WYKAZ DOKUMENTACJI POTWIERDZAJĄCEJ SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA 1.83 MB  Pobierz
Załącznik nr 1c - KRYTERIA STYPENDIUM REKTORA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA 2.17 MB  Pobierz
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW 20.37 KB  Pobierz
Załącznik nr 3 - WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ 64 KB  Pobierz
Załącznik nr 4 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 63 KB  Pobierz
Załącznik nr 5a - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA UZYSKANĄ ŚREDNIĄ OCEN 77 KB  Pobierz
Załącznik nr 5b - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 142.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 5c - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 76.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 5d - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 77.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 6 - WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W ROKU 54 KB  Pobierz
Załącznik nr 7 - WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU 30 KB  Pobierz
Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW 29.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 9 - OŚWIADCZENIE I 33 KB  Pobierz
Załącznik nr 10 - ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ORAZ O WYSOKOŚCI I FORMIE OPŁACONEGO PODATKU DOCHODOWEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST ODPOWIEDNIO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO LUB ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, DOTYCZĄCE OSOBY ROZLICZAJĄCEJ SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 37 KB  Pobierz
Załącznik nr 11 - OŚWIADCZENIE II 18.52 KB  Pobierz
Załącznik nr 12 - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 92 KB  Pobierz
Załącznik nr 13 - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY STUDENTA O BRAKU ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ 16.17 KB  Pobierz
Załącznik nr 14 - WEZWANIE 28.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 15 - WNIOSEK O PRZELEWANIE STYPENDIUM NA RACHUNEK BANKOWY 39.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 16 - ZAŚWIADCZENIE 33.5 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz) data wytworzenia: 15.09.2017
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 17.09.2017