Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 40/2017 z dnia 15.03.2017

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 40/2017 z dnia 15.03.2017 w sprawie wprowadzenia znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej
Treść zarządzenia 191.26 KB  Pobierz
Załącznik - ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ 12.15 MB  Pobierz
Załącznik nr 1 - DOKUMENT Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA CENOWEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 000 ZŁ (NETTO) DO KWOTY 60 000 ZŁ (NETTO) 50 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 - PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY I USŁUGI 36.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 3 - PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE 38 KB  Pobierz
Załącznik nr 4 - WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 35 KB  Pobierz
Załącznik nr 5 - WYKAZ CZYNNOŚCI W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 62 KB  Pobierz
Załącznik nr 6 - PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI 27.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 7 - PROTOKÓŁ USZKODZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 36 KB  Pobierz
Załącznik nr 8 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 3.31 MB  Pobierz
Załącznik nr 9 - WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 ZŁ (NETTO) DO RÓWNOWARTOŚCI WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EURO (NETTO) 36.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 10 - WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSOWANIU NAUKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO (NETTO) DO WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 34.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 11 - ZAPYTANIE OFERTOWE 48.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 12 - ZAPYTANIE OFERTOWE 41.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 13 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 32 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz) data wytworzenia: 15.03.2017
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 20.03.2017