Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 241/2019 z dnia 20.09.2019

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 241/2019 z dnia 20.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej
Treść zarządzenia 38.85 MB  Pobierz
Załącznik nr 1 - REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 9.28 MB  Pobierz
Załącznik nr 1.1a - KRYTERIA STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 1.75 MB  Pobierz
Załącznik nr 1.1b - WYKAZ DOKUMENTACJI POTWIERDZAJĄCEJ SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA/DOKTORANTA 1.96 MB  Pobierz
Załącznik nr 1.2 - OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW 22.59 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.3 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 76.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.4 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 74.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.5a - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ŚREDNIĄ OCEN 87.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.5b - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 123.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.5c - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 84.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.5d - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 84 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.6 - WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI 56 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.7 - WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU 40.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.8 - OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW 37 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.9 - OŚWIADCZENIE I 34 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.10 - ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ORAZ O WYSOKOŚCI I FORMIE OPŁACONEGO PODATKU DOCHODOWEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST ODPOWIEDNIO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO LUB ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, DOTYCZĄCE OSOBY ROZLICZAJĄCEJ SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 39.5 KB  Pobierz
Załącznik 1.11 OŚWIADCZENIE II 23.69 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.12 - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 48 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.13 - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY STUDENTA O BRAKU ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ 25.92 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.14 - WEZWANIE 33 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.15 - WNIOSEK O PRZELEWANIE STYPENDIUM NA RACHUNEK BANKOWY 41.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 1.16 - ZAŚWIADCZENIE 34 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 - ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA DOKTORANTÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 2.42 MB  Pobierz
Załącznik nr 2.1 - KRYTERIA STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 472.18 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.2 - OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ DYSCYPLINIE 22.25 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.3 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 73.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.4 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 73.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.5 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTA 46.45 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.6 - WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI 55 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.7 - WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU 41.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.8 - OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW 34 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.9 - OŚWIADCZENIE I 33.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.10 - ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ORAZ O WYSOKOŚCI I FORMIE OPŁACONEGO PODATKU DOCHODOWEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST ODPOWIEDNIO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO LUB ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, DOTYCZĄCE OSOBY ROZLICZAJĄCEJ SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 38 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.11 - OŚWIADCZENIE II 27.77 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.12 - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 47.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.13 - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY STUDENTA O BRAKU ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ 24.72 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.14 - WEZWANIE 32.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2.15 - WNIOSEK O PRZELEWANIE STYPENDIUM NA RACHUNEK BANKOWY 41.5 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz) data wytworzenia: 20.09.2019
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 23.09.2019