Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 122/2014 z dnia 28.10.2014

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 122/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej
Treść zarządzenia 252.9 KB  Pobierz
Załącznik nr 1 - REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM I i II stopnia POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 257.63 KB  Pobierz
Załącznik nr 1 do REGULAMINU - OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW 25.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 do REGULAMINU - WEZWANIE 26.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 3a do REGULAMINU - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA UZYSKANĄ ŚREDNIĄ OCEN W ROKU AKADEMICKIM ........../......... 53.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 3b do REGULAMINU - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM ........../......... 72.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 3c do REGULAMINU - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE W ROKU AKADEMICKIM ........../......... 68 KB  Pobierz
Załącznik nr 3d do REGULAMINU - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIAGNIĘCIA SPORTOWE W ROKU AKADEMICKIM ........../......... 68.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 4 do REGULAMINU - Kryteria Stypendium Rektora Politechniki Częstochowskiej dla studentów I oraz II stopnia

Zastąpione przez Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 171/2015 z dnia 1.09.2015: Załącznik nr 4 - do REGULAMINU przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej
97.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 5 do REGULAMINU - WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE............................. ROKU AKADEMICKIEGO ........../......... 61.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 6 do REGULAMINU - Wniosek o przyznanie STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w roku akademickim ………/………. 60 KB  Pobierz
Załącznik nr 7 do REGULAMINU - WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM ………/……… 55.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 8 do REGULAMINU - OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU 29 KB  Pobierz
Załącznik nr 9 do REGULAMINU - ZAŚWIADCZENIE 31.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 10 do REGULAMINU - OŚWIADCZENIE I 33.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 11 do REGULAMINU - OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 34 KB  Pobierz
Załącznik nr 12 do REGULAMINU - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu 30 KB  Pobierz
Załącznik nr 13 do REGULAMINU - OŚWIADCZENIE II 32.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 14 do REGULAMINU - DECYZJA 27 KB  Pobierz
Załącznik nr 15 do REGULAMINU - DECYZJA 27.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 16 do REGULAMINU - DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 30 KB  Pobierz
Załącznik nr 17 do REGULAMINU - DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 29 KB  Pobierz
Załącznik nr 18 do REGULAMINU - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 39.5 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron (Rektor PCz) data wytworzenia: 28.10.2014
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 10.11.2014