Ogłoszenia

List Rektora do wspólnoty akademickiej

Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci Politechniki Częstochowskiej!

 

30 listopada przypada rocznica powstania Uczelni. Tego dnia 1949 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów została utworzona Szkoła Inżynierska w Częstochowie. Kolejny jubileusz Politechniki Częstochowskiej to święto całej społeczności akademickiej - kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników administracji, studentów, absolwentów i emerytów, partnerów i przyjaciół Uczelni.

Warto przypomnieć, że 71 lat temu na pierwszy rok akademicki na jedyny wówczas Wydział Mechaniczny z trzema oddziałami przyjęto 161 studentów. Z biegiem lat Uczelnia rozwijała się, a w 1955 r. przekształciła się w Politechnikę Częstochowską. Powstawały nowe wydziały, uruchamiano kolejne kierunki studiów, laboratoria i pracownie zyskiwały nowoczesne wyposażenie, rozrastała się infrastruktura, zwiększała się też liczba studentów i kadry naukowej.

Dziś - po 71 latach istnienia - należy z satysfakcją stwierdzić, że  Politechnika Częstochowska to najstarsza i największa uczelnia w regionie. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni znaczącą rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą nie tylko w środowisku akademickim.

Na szczególne podkreślenie zasługuje związek Politechniki Częstochowskiej z tradycjami przemysłowymi Częstochowy. Nasza Uczelnia w zauważalny sposób decydowała o charakterze miasta, nadając mu charakter ośrodka akademickiego i naukowego. Jej kilkudziesięcioletnia tradycja łączy się z jej obecnym obliczem; innowacjami i ciągłym rozwojem. Mamy nowoczesną bazę dydaktyczną, laboratoryjną i biblioteczną. Nasi absolwenci, którzy stanowią grono prawie 90 tysięcy osób, odnoszą liczne sukcesy zawodowe jako wysoko wykwalifikowana kadra, chętnie zatrudniana na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Politechnika Częstochowska to przyjazna i otwarta Uczelnia, o której obliczu decyduje systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje kadra naukowo-dydaktyczna i międzynarodowe środowisko studenckie.

Tegoroczna rocznica powstania Uczelni przypada w szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie. Nie możemy niestety spotkać się w szerokim gronie wykładowców, studentów i przyjaciół. Nie możemy świętować i wspólnie cieszyć się z kolejnego roku edukacji. Jednak pomimo ograniczeń, których doświadczamy w związku z wprowadzeniem zasad dotyczących pandemii, pracujemy i kontynuujemy naukę w sposób zdalny, podtrzymujemy również wzajemne relacje. Co roku 30 listopada świętowaliśmy jubileusz Uczelni, wręczając zasłużonym pracownikom medale i odznaczenia oraz awanse naukowe - promocje habilitacyjne i doktorskie. Wyjątkowo w tym roku żadnych uroczystości nie będzie.

W tych ciężkich dla wszystkich dniach pandemii proszę pracowników i studentów Politechniki Częstochowskiej o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa. Wspierajmy się nawzajem, bądźmy dla siebie życzliwi, by pomimo braku bezpośrednich relacji nasze zdalne kontakty były nadal intensywne i częste, świadczące o aktywności naukowej i ciągłości pracy Uczelni. Wierzę, że razem przetrwamy ten trudny czas.

Święto Politechniki Częstochowskiej to także okazja do przypomnienia sobie jej historii tej najdawniejszej, utrwalonej na fotografiach. Zachęcam Państwa do odbycia sentymentalnej podróży w przeszłość i obejrzenia archiwalnych zdjęć naszej Uczelni.

prof. dr hab. inż. Norber Sczygiol

Rektor Politechniki Częstochowskiej

 

 

Zdjęcie historyczneZdjęcie historyczneZdjęcie historyczneZdjęcie historyczneZdjęcie historyczne

Autor: BKiM, 30.11.2020

Skład osobowy

Informujemy, że na stronie internetowej Uczelni, w zakładce Kontakt, opublikowano aktualny Skład osobowy PCz (w formacie pdf).

 

Link do Składu osobowego

 

Autor: WebAdmin, 27.11.2020

Ogłoszenie

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie dodatkowego ubezpieczenia na usługi medyczne została przygotowana ankieta, która ma na celu określenie liczby osób, które chciałyby przystąpić do pakietu medycznego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://moodle.pcz.pl/mod/feedback/view.php?id=93092

Autor: BKiM, 16.11.2020

Informacja

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w celu uniknięcia skupisk ludzkich, pożyczkobiorcy pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ich poręczyciele, będą indywidualnie umawiani w związku zawieraniem (podpisywaniem) umów pożyczek.

Prosimy pracowników o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o przychodzenie w sprawie pożyczek tylko w umówionych godzinach.

Autor: BKiM, 12.11.2020

Informacja o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, iż w okresie
od 9 do 29 listopada 2020 r.
ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

Zasiłek przysługuje w zakresie opieki nad dziećmi do lat 8 jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez
  • te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19,
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, które jest załącznikiem do niniejszej wiadomości.

Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Należy pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego
w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Autor: WebAdmin, 10.11.2020

Strony