Ogłoszenia

Wydawanie PIT-11

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, iż w związku z COVID 19, aby zachować reżim sanitarny, PIT 11 w tym roku będzie wydawany w następujący sposób:

Wydziały od godz. 9.30 do 12.30 (dzień i miejsce wydawania PIT 11, powinno się znaleźć w wiadomości do pracowników):

Wtorek 16.02.2021 r.

  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
  • Wydział Budownictwa.

Środa 17.02.2021 r.

  • Wydział Elektryczny,
  • Wydział Zarządzania.

Czwartek 18.02.2021 r.

  • Wydział Infrastruktury i Środowiska,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Jednostki międzywydziałowe

Wtorek 16.02.2021 r. po godz. 13.00

  • Biblioteka Główna,
  • Wydawnictwo.

Piątek 19.02.2021 r. po godz. 13.00

  • Domy Studenckie.

Pozostali pracownicy (administracja centralna) będą mogli odebrać PIT 11

od 16.02.2021 r. w pokoju numer 15 przy ul. Dąbrowskiego 69, w godzinach między 10.30 a 13.30 z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zasad określonych w Poleceniu Kanclerza Politechniki Częstochowskiej Nr 5/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie ograniczenia w dostępie do budynków oraz realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Częstochowskiej.

Pracownicy obsługi będą mogli odebrać PIT 11

w dniu 19.02.2021 r. w pokoju nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 69, w godzinach między 9.00 a 12.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zasad określonych w Poleceniu Kanclerza Politechniki Częstochowskiej Nr 5/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie ograniczenia w dostępie do budynków oraz realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Częstochowskiej.

 

 

 

 

Autor: Kamila Sobczak, 15.02.2021

Zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich

Niebawem rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r.

Informacje szczegółowe będą przekazane pracownikom Uczelni w najbliższy poniedziałek, po uzyskaniu zakresu danych niezbędnych do wypełnienia formularza.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

 

Autor: Kamila Sobczak, 12.02.2021

ZMARŁ PROFESOR MIKHAIL MATALYTSKI

Nekrolog

Autor: BKiM, 13.01.2021

Terminy wypłat z bezosobowego funduszu płac w 2021 roku

Autor: WebAdmin, 11.01.2021

Strony