Ogłoszenia

Stypendium Fulbrighta dla Naszego Profesora!

Znamy już nazwiska polskich studentów, doktorantów i naukowców, którzy w roku akademickim 2020-2021 wyjadą do USA na stypendium Fulbrighta. Miło nam poinformować, że w tym gronie znalazł się dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Program Fulbrighta ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansuje wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspiera ich projekty.

Drugi, ideowy: wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami. Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: BKiM, 04.02.2020

Wstrzymanie wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów.

W dniu 30.01.2020 roku ukazało się Zarządzenie nr 290/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej w sprawie wstrzymania wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów oraz studentów ze względu na występowanie koronawirusa 2019-nCoV.

http://pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2016-2020/290-2020

Autor: , 30.01.2020

Politechnika Częstochowska podpisała list intencyjny

W dniach 27-28 stycznia br. w Katowicach odbyło się pierwsze Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki. Współorganizatorami tej inicjatywy byli Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej.

Autor: BKiM, 29.01.2020

NAGRODA DLA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Znamy już tegoroczne laureatki i laureatów nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Częstochowy w ramach programów „Teraz Lepsza Praca”, „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, „Częstochowa Wspiera Seniorów”  i  „Przyjazna Częstochowa”. Okazją do ich wręczenia było noworoczne spotkanie w Filharmonii Częstochowskiej.

Nagroda

Autor: BKiM, 21.01.2020

Pożegnanie

Nekrolog

Autor: BKiM, 14.01.2020

Strony