Zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich

Niebawem rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r.

Informacje szczegółowe będą przekazane pracownikom Uczelni w najbliższy poniedziałek, po uzyskaniu zakresu danych niezbędnych do wypełnienia formularza.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

 

Autor: Kamila Sobczak, 12.02.2021