Wystawa TIE – Tajwan Innotech Expo Taipei – nabór wniosków

Projekt

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Centrum Transferu Technologii PCz projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 ogłaszamy nabór rozwiązań opracowanych przez Pracowników PCz na wystawę wynalazków TIE – Tajwan Innotech Expo Taipei, która odbędzie się w dniach 26-28 września 2019.

Twórcy wybranych rozwiązań otrzymają możliwość osobistej prezentacji wynalazku podczas wystawy.

Zgłoszenie wg załącznika należy przesłać na adres elektroniczny: ctt@pcz.pl do dnia 29 lipca 2019.

Rozwiązania wybrane na wystawę zaprezentowane zostaną na posterze utworzonym według załączonych wytycznych, termin nadsyłania posterów – 7 września.

Załączenie ciekawej prezentacji projektu (prezentacja w ppt, zdjęcia prototypu, symulacje) będzie dodatkowo premiowane.

Zgłoszenie na wystawy - druk

Wytyczne do posteru

Autor: BKiM, 23.07.2019