PITy-11

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy Politechniki Częstochowskiej mogą po 15.02.2020 r. odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy- PIT-11. Wydawane będą również roczne informacje o opłaconych składkach społecznych za 2019 rok.

Formularze wydawane będą w Dziale Płac przy ul. Dąbrowskiego 69 w pokoju nr 15.

Autor: WebAdmin, 11.02.2020