KOMUNIKAT REKTORA

Mieszkańcy domów studenckich, którzy zgodnie z Zarządzeniem nr 314/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej od dnia 16.03.2020 roku byli zmuszeni wykwaterować się
z akademików, uiszczają połowę miesięcznej opłaty za miesiąc marzec 2020 roku. Natomiast studenci, którzy pozostali w akademikach uiszczają pełne opłaty za miesiąc marzec 2020 roku oraz za miesiące kolejne.

Dział Domów Studenckich przygotuje listy mieszkańców, którzy opuścili akademiki i na tej podstawie zostaną rozwiązane umowy zakwaterowania bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze względu na stan siły wyższej. Studenci, którzy będą chcieli po zakończeniu epidemii wrócić do akademików będą zawierali nowe umowy zakwaterowania.

Studenci mają możliwość bieżącego kontaktowania się z administracją poszczególnych Domów Studenckich telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. 

Autor: BKiM, 26.03.2020