Nowi członkowie Komitetów Naukowych PAN

Wybrano nowych członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 r.

 

            Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki wyborów do wszystkich komitetów naukowych PAN nowej kadencji 2020-2023. Głosowanie odbyło sie po raz pierwszy przez Internet. W głosowaniu mogli brać udział samodzielni pracownicy naukowi z całego kraju. Warunkiem było posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego.

            Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin.

            Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty prawne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

            Z Politechniki Częstochowskiej uznanie zdobyli i zostali wybrani następujący profesorowie:

  • prof. dr hab. inż. Katarzyna Braszczyńska-Malik, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN;
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak, Komitet Mechaniki PAN;
  • prof. dr hab. inż. Witold Elsner, Komitet Mechaniki PAN;
  • prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała; Komitet Budowy Maszyn PAN;
  • prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski; Komitet Mechaniki PAN;
  • prof. dr hab. inż. Jan Szczygłowski; Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN;
  • prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła; Komitet Inżynierii Środowiska PAN;
  • prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski; Komitet Informatyki PAN;
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki; Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.

 

            Wszystkim wybranym profesorom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk w nowej kadencji.

Autor: BKiM, 29.01.2020