Informacje i komunikaty w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2 oraz kształcenia zdalnego

KOMUNIKAT MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - 25.03.2020 R.

List Rektora Politechniki Częstochowskiej do Społeczności Akademickiej (English version)

KOMUNIKAT REKTORA dla nauczycieli akademickich w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej

KOMUNIKAT REKTORA dla studentów i doktorantów w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej (English version)

KOMUNIKAT REKTORA dla studentów Politechniki Częstochowskiej (dot. domów studenckich)

Apel Rektora

Ważne informacje:

Zarządzenia Rektora:

Komunikat Rektora (dot. pracy zdalnej, naprzemiennej i dyżurów)

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone