Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani będą na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Politechnice Częstochowskiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani będą na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Politechnice Częstochowskiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

Laureaci eliminacji centralnych (L.el.c)

Finaliści eliminacji centralnych (F.el.c)

Kierunek

1.

- fizyczna

- matematyczna

- chemiczna

- informatyczna

 

L.el.c

F.el.c

 

 • budownictwo
 • budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

2.

- fizyczna

- matematyczna

- informatyczna

- wiedzy technicznej

L.el.c

F.el.c

 • elektrotechnika
 • elektronika i telekomunikacja
 • automatyka i robotyka
 • elektromobilność i energia odnawialna

 

3.

- fizyczna

- matematyczna

- chemiczna

- biologiczna

- informatyczna

- wiedzy technicznej

- ekologiczna

L.el.c

F.el.c

 • inżynieria środowiska
 • biotechnologia
 • energetyka
 • zarządzanie środowiskiem

 

4.

- fizyczna

- matematyczna

- chemiczna

- biologiczna

- informatyczna

- wiedzy technicznej

- ekologiczna

- geograficzna

- innowacji technicznych

- wiedzy ekologicznej

L.el.c

F.el.c

 

 • inteligentne miasta

5.

- fizyczna

- matematyczna

- chemiczna

- informatyczna

- wiedzy technicznej

- biologiczna

L.el.c

F.el.c

 

 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • maszyny i systemy energetyczne
 • matematyka stosowana
  i technologie informatyczne

6.

- fizyczna

- informatyczna

- matematyczna

- chemiczna

- biologiczna

- wiedzy technicznej

- astronomiczna

- wiedzy o wynalazczości

- innowacji technicznych

- wiedzy i umiejętności budowlanych

- wiedzy i umiejętności rolniczych

- wiedzy ekonomicznej

- wiedzy ekologicznej

- konkurs matematyczny KANGUR

L.el.c

F.el.c

 

 • fizyka techniczna
 • inżynieria materiałowa
 • technologia szkła i ceramiki
 • metalurgia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

7.

- matematyczna

- wiedzy technicznej

- informatyczna

- wiedzy ekonomicznej

- filozoficzna

- biologiczna

- geograficzna

- języka angielskiego

L.el.c

F.el.c

 

 • zarządzanie
 • zarządzanie jakością i produkcją
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • logistyka
 • logistyka inżynierska
 • finanse i rachunkowość w biznesie
 • angielski język biznesu
 • design i zarządzanie projektami
 • zarządzanie w turystyce i sporcie