Maj 2019 - zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie uczestniczyli w warsztatach dotyczących modułu OZE