21 maja 2019 - "Warsztatach Kreatywnego Myślenia" dla uczniów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie