Wyszukiwarka kodów CPV

początek symbolu, np. 0311
Symbol Tytuł
14621120-7 Żelazochrom
14621130-0 Żelazonikiel
14622000-7 Stal
14630000-6 Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
14700000-8 Metale zwykłe
14710000-1 Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź
14711000-8 Żelazo
14711100-9 Surówka
14712000-5 Ołów
14713000-2 Cynk
14714000-9 Cyna
14715000-6 Miedź
14720000-4 Glin, nikiel, skand, tytan i wanad
14721000-1 Glin
14721100-2 Tlenek glinu
14722000-8 Nikiel
14723000-5 Skand
14724000-2 Tytan
14725000-9 Wanad
14730000-7 Chrom, mangan, kobalt, itr i cyrkon
14731000-4 Chrom
14732000-1 Mangan
14733000-8 Kobalt
14734000-5 Itr
14735000-2 Cyrkon
14740000-0 Molibden, technet, ruten i rod
14741000-7 Molibden
14742000-4 Technet
14743000-1 Ruten
14744000-8 Rod
14750000-3 Kadm, lutet, hafn, tantal i wolfram
14751000-0 Kadm
14752000-7 Lutet
14753000-4 Hafn
14754000-1 Tantal
14755000-8 Wolfram
14760000-6 Iryd, gal, ind, tal i bar
14761000-3 Iryd
14762000-0 Gal
14763000-7 Ind
14764000-4 Tal
14765000-1 Bar
14770000-9 Cez, stront, rubid i wapń
14771000-6 Cez
14772000-3 Stront
14773000-0 Rubid
14774000-7 Wapń
14780000-2 Potas, magnez, sód i lit
14781000-9 Potas
14782000-6 Magnez

Strony