Wyszukiwarka kodów CPV

początek symbolu, np. 0311
Symbol Tytuł
14300000-4 Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów
14310000-7 Minerały do produkcji nawozów
14311000-4 Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe
14311100-5 Wapń naturalny
14311200-6 Fosforany wapniowo-glinowe
14311300-7 Surowe sole potasowe
14312000-1 Piryty żelazowe
14312100-2 Piryty żelazowe niewyprażone
14320000-0 Minerały chemiczne
14400000-5 Sole i czysty chlorek sodu
14410000-8 Sól kamienna
14420000-1 Sól morska
14430000-4 Sól warzona i czysty chlorek sodu
14450000-0 Sól w solance
14500000-6 Podobne produkty wydobywcze i kopalne
14520000-2 Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne
14521000-9 Kamienie szlachetne i półszlachetne
14521100-0 Kamienie szlachetne
14521140-2 Pył lub proszek z kamieni szlachetnych
14521200-1 Kamienie półszlachetne
14521210-4 Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych
14522000-6 Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne
14522100-7 Pumeks
14522200-8 Diamenty przemysłowe
14522300-9 Szmergiel
14522400-0 Materiały ścierne naturalne
14523000-3 Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne
14523100-4 Minerały
14523200-5 Złoto
14523300-6 Srebro
14523400-7 Platyna
14600000-7 Rudy i stopy metali
14610000-0 Rudy metali
14611000-7 Rudy żelaza
14612000-4 Rudy metali nieżelaznych
14612100-5 Rudy miedzi
14612200-6 Rudy niklu
14612300-7 Rudy glinu
14612400-8 Rudy metali szlachetnych
14612500-9 Rudy ołowiu
14612600-0 Rudy cynku
14612700-1 Rudy cyny
14613000-1 Rudy uranu i toru
14613100-2 Rudy uranu
14613200-3 Rudy toru
14614000-8 Różne rudy
14620000-3 Stopy
14621000-0 Żelazostopy
14621100-1 Inne niż z EWWiS
14621110-4 Żelazomangan

Strony