Wyszukiwarka kodów CPV

początek symbolu, np. 0311
Symbol Tytuł
09222000-1 Spirytus absolutny
09222100-2 Benzyna lakiernicza
09230000-0 Ropa naftowa (surowa)
09240000-3 Produkty pochodne ropy i węgla
09241000-0 Łupki olejowe lub bitumiczne
09242000-7 Produkty pochodne węgla
09242100-8 Olej węglowy
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 Elektryczność
09320000-8 Para, gorąca woda i podobne produkty
09321000-5 Gorąca woda
09322000-2 Para
09323000-9 Węzeł cieplny lokalny
09324000-6 Węzeł cieplny dalekiego zasięgu
09330000-1 Energia słoneczna
09331000-8 Baterie słoneczne
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
09340000-4 Paliwa jądrowe
09341000-1 Uran
09342000-8 Pluton
09343000-5 Materiały radioaktywne
09344000-2 Izotopy promieniotwórcze
14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14200000-3 Piasek i glina
14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
14211000-3 Piasek
14211100-4 Piasek naturalny
14212000-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
14212100-1 Otoczaki i żwir
14212110-4 Otoczaki
14212120-7 Żwir
14212200-2 Kruszywo
14212210-5 Mieszanka piasku i żwiru
14212300-3 Kamień pokruszony lub rozłupany
14212310-6 Podsypka
14212320-9 Granit kruszony
14212330-2 Bazalt kruszony
14212400-4 Gleby
14212410-7 Warstwa uprawna gleby
14212420-0 Podglebie
14212430-3 Odłamki kamienia
14213000-7 Makadam, smołobeton i piasek bitumiczny
14213100-8 Makadam
14213200-9 Smołobeton
14213300-0 Piaski smołowe
14220000-9 Glinki i kaolin
14221000-6 Glinki
14222000-3 Kaolin

Strony