Wyszukiwarka kodów CPV

początek symbolu, np. 0311
Symbol Tytuł
09122110-4 Propan skroplony
09122200-2 Butan
09122210-5 Butan skroplony
09123000-7 Gaz ziemny
09130000-9 Ropa naftowa i destylaty
09131000-6 Nafta lotnicza
09131100-7 Naftowe paliwa lotnicze
09132000-3 Benzyna
09132100-4 Benzyna bezołowiowa
09132200-5 Benzyna ołowiowa
09132300-6 Benzyna z etanolem
09133000-0 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
09134000-7 Oleje napędowe
09134100-8 Olej napędowy
09134200-9 Paliwo diesla
09134210-2 Paliwo do silników diesla (0,2)
09134220-5 Paliwo do silników diesla (EN 590)
09134230-8 Biodiesel
09134231-5 Biodiesel (B20)
09134232-2 Biodiesel (B100)
09135000-4 Oleje opałowe
09135100-5 Olej opałowy
09135110-8 Niskosiarkowe oleje palne
09200000-1 Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
09210000-4 Preparaty smarowe
09211000-1 Oleje smarowe i środki smarowe
09211100-2 Oleje silnikowe
09211200-3 Oleje smarowe do sprężarek
09211300-4 Oleje smarowe do turbin
09211400-5 Oleje do kół zębatych
09211500-6 Reduktor ropy
09211600-7 Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów
09211610-0 Płyny do celów hydraulicznych
09211620-3 Oleje smarowe wewnętrzne
09211630-6 Oleje przeciwkorozyjne
09211640-9 Oleje elektroizolacyjne
09211650-2 Płyny hamulcowe
09211700-8 Oleje białe i parafina ciekła
09211710-1 Oleje wazelinowe
09211720-4 Parafiny ciekłe
09211800-9 Oleje i preparaty z ropy naftowej
09211810-2 Oleje lekkie
09211820-5 Oleje z ropy naftowej
09211900-0 Oleje smarujące trakcyjne
09220000-7 Wazelina, woski i benzyny specjalne
09221000-4 Wazelina i woski
09221100-5 Wazelina
09221200-6 Parafina
09221300-7 Wosk
09221400-8 Pozostałości ropy naftowej

Strony