Wyszukiwarka kodów CPV

początek symbolu, np. 0311
Symbol Tytuł
03412000-1 Drewno z drzew tropikalnych
03413000-8 Drewno opałowe
03414000-5 Drewno surowe
03415000-2 Drewno miękkie
03416000-9 Odpady drzewne
03417000-6 Wióry drzewne
03417100-7 Trociny
03418000-3 Dłużyce
03418100-4 Drewno twarde
03419000-0 Drewno cięte
03419100-1 Produkty z drewna ciętego
03419200-2 Drewno kopalniane
03420000-0 Kauczuk
03421000-7 Żywice
03422000-4 Laka
03430000-3 Korek
03431000-0 Korek naturalny
03432000-7 Wyroby koszykarskie
03432100-8 Wyroby wikliniarskie
03440000-6 Produkty leśnictwa
03441000-3 Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
03450000-9 Produkty szkółek leśnych
03451000-6 Rośliny
03451100-7 Rośliny na ściółkę
03451200-8 Cebulki kwiatowe
03451300-9 Krzewy
03452000-3 Drzewa
03460000-2 Masa papiernicza
03461000-9 Ścier drzewny
03461100-0 Chemiczny ścier drzewny
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09100000-0 Paliwa
09110000-3 Paliwa stałe
09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla
09111100-1 Węgiel (minerał)
09111200-2 Paliwa na bazie węgla
09111210-5 Węgiel kamienny
09111220-8 Brykiety
09111300-3 Paliwa kopalne
09111400-4 Paliwa drzewne
09112000-7 Węgiel brunatny i torf
09112100-8 Węgiel brunatny
09112200-9 Torf
09113000-4 Koks
09120000-6 Paliwa gazowe
09121000-3 Gaz węglowy, gaz zasilający/sieciowy lub podobne gazy
09121100-4 Gaz węglowy lub podobne gazy
09121200-5 Gaz zasilający
09122000-0 Propan i butan
09122100-1 Propan

Strony