Szczegóły ogłoszenia ZP/D-68/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-68/A/20

"Dostawa dydaktycznego stanowiska do analizy EOBD pojazdów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,4 2020.11.13 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,5 2020.11.13 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.11.13 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2020.11.13 7
Projekt umowy doc 72,0 2020.11.13 7
Protokól odbioru doc 40,0 2020.11.13 6
Wzór oferty na dostawy doc 53,5 2020.11.13 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.11.24 2

Pobierz wszystkie dokumenty