Szczegóły ogłoszenia ZP/D-61/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-61/A/20

"Dostawa dydaktycznego stanowiska do analizy EOBD pojazdów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,4 2020.10.28 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 53,2 2020.10.28 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.10.28 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2020.10.28 40
Projekt umowy doc 72,0 2020.10.28 44
Protokól odbioru doc 40,0 2020.10.28 43
Wzór oferty na dostawy doc 53,5 2020.10.28 45

Pobierz wszystkie dokumenty