Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-10/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-10/20

"Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 19B w Częstochowie"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,7 2020.10.27 469

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 540220015 docx 11,9 2020.11.05 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 63,5 2020.10.27 270

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.10.27 180
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.10.27 163
projekt_budowlany i STWiOR zip 69288,3 2020.10.27 323
projekt_elektryczny i STWiOR zip 11990,2 2020.10.27 181
PRZEDMIARY zip 5722,4 2020.10.27 222
przedm_budowlany.PRD ATH 149,9 2020.11.05 167
przedm_elktryk ath 171,0 2020.11.05 165
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2020.10.27 201
Wzór oferty na roboty budowlane docx 21,2 2020.10.27 176
Wzór umowy na roboty budowlane doc 137,0 2020.10.27 209

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 23,7 2020.11.05 184

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2020.11.19 301

Pobierz wszystkie dokumenty