Szczegóły ogłoszenia ZP/D-18/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-18/20

"Dostawa i montaż wraz usługą konfiguracji cyfrowej centrali telefonicznej dla Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,4 2020.10.09 262

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,3 2020.10.21 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 60,1 2020.10.09 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.10.09 31
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 45,0 2020.10.09 80
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.10.09 32
Projekt umowy docx 38,1 2020.10.09 34
Wykaz dostaw lub usług doc 21,2 2020.10.09 37
Wzór formularza oferty doc 58,5 2020.10.09 38
Wzór protokołu odbioru docx 16,6 2020.10.09 32
Załącznik nr 4 do Projektu umowy docx 13,3 2020.10.09 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ docx 27,3 2020.10.22 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2020.10.29 40
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 20,0 2020.10.21 39
Schemat IVR docx 60,5 2020.10.22 31

Pobierz wszystkie dokumenty