Szczegóły ogłoszenia ZP/D-48/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-48/A/19

"Doposażenie systemu pomiarowego ARAMIS dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,0 2019.10.21 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,7 2019.10.21 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.10.21 72
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2019.10.21 69
Projekt umowy doc 86,5 2019.10.21 74
Protokól odbioru doc 40,0 2019.10.21 60
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2019.10.21 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.11.05 64

Pobierz wszystkie dokumenty