Szczegóły ogłoszenia ZP/D-36/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-36/19

"Dostawa materiałów reklamowych dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu H2020 Nutri2Cycle"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,4 2019.10.21 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 173,0 2019.10.21 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 179,5 2019.10.21 66
Opis przedmiotu zamówienia doc 221,5 2019.10.21 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 179,5 2019.10.21 65
Projekt umowy doc 212,0 2019.10.21 70
Wzór formularza oferty doc 189,5 2019.10.21 85
Wzór protokołu odbioru doc 174,0 2019.10.21 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 179,5 2019.10.29 67

Pobierz wszystkie dokumenty