Szczegóły ogłoszenia ZP/D-47/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-47/A/19

"Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 215,5 2019.10.17 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 54,4 2019.10.17 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.10.17 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,7 2019.10.17 16
Projekt umowy doc 86,0 2019.10.17 13
Wzór oferty doc 58,5 2019.10.17 16
Wzór protokołu odbioru docx 16,4 2019.10.17 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.10.25 17

Pobierz wszystkie dokumenty