Szczegóły ogłoszenia ZP/D-40/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-40/A/19

"Dostawa drukarek 3 D dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,0 2019.10.09 196

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 55,3 2019.10.09 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.10.09 69
Formularz oferty na dostawy doc 59,0 2019.10.09 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,1 2019.10.09 81
Projekt umowy doc 86,5 2019.10.09 86
Protokól odbioru doc 40,0 2019.10.09 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.10.22 60

Pobierz wszystkie dokumenty