Szczegóły ogłoszenia ZP/U-33/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-33/19

"Druk indeksów studenta oraz teczek do akt studenta dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,4 2019.10.02 193

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,9 2019.10.02 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.10.02 100
Opis przedmiotu zamówienia docx 13,5 2019.10.02 120
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2019.10.02 102
Projekt_umowy doc 86,0 2019.10.02 104
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 36,0 2019.10.02 109
Wzór formularza oferty doc 52,0 2019.10.02 101
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (wzór indeksu wraz z opisem) pdf 410,6 2019.10.02 133
Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia docx 13,8 2019.10.02 129

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.10.15 97

Pobierz wszystkie dokumenty