Szczegóły ogłoszenia ZP/D-35/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-35/A/19

"Dostawa pełnoklatkowej lustrzanki cyfrowej wraz z osprzętem dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,8 2019.09.25 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,2 2019.09.25 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.09.25 17
Formularz oferty na dostawy doc 53,5 2019.09.25 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.09.25 16
Projekt umowy doc 86,5 2019.09.25 18
Protokól odbioru doc 40,0 2019.09.25 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.10.08 12

Pobierz wszystkie dokumenty