Szczegóły ogłoszenia ZP/D-27/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-27/A/19

"Dostawa stanowiska dydaktycznego z lekkim robotem przemysłowym wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,4 2019.09.04 211

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,6 2019.09.04 135

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2019.09.04 137
Formularz oferty na dostawy doc 56,0 2019.09.04 151
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.09.04 136
Projekt umowy doc 86,5 2019.09.04 137
Protokól odbioru doc 40,0 2019.09.04 131
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 54,0 2019.09.04 151

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.09.17 153

Pobierz wszystkie dokumenty