Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-29/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-29/19

"Dostawa komputera PC, urządzeń mobilnych oraz drobnych części elektronicznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 173,1 2019.08.07 461

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,7 2019.09.04 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 146,3 2019.08.07 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 113,8 2019.08.07 120
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 100,3 2019.08.07 135
Opis przedmiotu zamówienia docx 116,9 2019.08.07 160
Wzór oferty docx 115,8 2019.08.07 129
Wzór protokołu odbioru docx 105,5 2019.08.07 133
Wzór umowy docx 117,9 2019.08.07 122

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 109,9 2019.09.24 105

Pobierz wszystkie dokumenty