Archiwalne zamówienia (od 2012 roku)


Ogłoszenia (1508)

Roboty (186)

Temat Sygnatura
Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 19B w Częstochowie ZP/RB-10/20

Prace remontowe w pomieszczeniu sportowo-rekreacyjnym na piętrze budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PCz ZP/RB-09/20

Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-07/20

Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego ZP/RB-06/20

Remont instalacji systemu sygnalizacji pożaru w piwnicy, na parterze, Ip. i IIp. w obiekcie Domu Studenta nr-7 Herkules ul. Sowińskiego 40/48 w Częstochowie ZP/RB-05/20

Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego do pomieszczenia Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-04/20

Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego do pomieszczenia Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-03/20

Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku Strefy studenta na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-02/20

Dostawa czterech klimatyzatorów kasetonowych do pomieszczenia auli 011 w budynku głównym, z montażem dostarczonych urządzeń w miejscu przeznaczenia, podłączeniem, regulacją i próbnym rozruchem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska ZP/RB-01/20

Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Domu Studenta nr 7 Herkules ZP/RB-25/19

Remont pomieszczeń Działu Domów Studenckich, pomieszczenia magazynowego w piwnicy oraz pomieszczeń sanitarnych na I, II, VII, VIII, IX, X piętrze w Domu studenta nr-5 Maluch ZP/RB-24/19

Prace remontowe w pawilonie C Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - II etap ZP/RB-23/19

Budowa przyłącza światłowodowego sieci MSK CzestMAN do budynku Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie ZP/RB-22/19

Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku "Strefy studenta" na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-21/19

Przebudowa pomieszczeń Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej w budynku przy Al. Armii Krajowej 36B ZP/RB-20/19

Instalacja fotowoltaiczna na dachu Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-19/19

Prace remontowe w segmencie „E” budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, przy ul. Dąbrowskiego 73 ZP/RB-18/19

Naprawa tynków kominów, maszynowni i uzupełnienie obróbki dociskowej, wykonanie i montaż stalowej czapki komina oraz malowanie antykorozyjne elementów stalowych na dachu budynku Głównego w części paw B Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-16/19

Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku Strefy studenta na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-17/19

Prace budowlane związane z izolacją przeciwwilgociową i cieplną budynku Wydziału Budownictwa ZP/RB-14/19

Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-13/19

Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Domu Studenta nr 7 Herkules ZP/RB-11/19

Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym i w budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie ul. Brzeźnicka 60A ZP/RB-12/19

Prace remontowe na małej sali gimnastycznej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dąbrowskiego 73 ZP/RB-10/19

Prace remontowe pomieszczeń III piętra w budynku Hotelu Asystenckiego wraz z przebudową instalacji elektrycznej ZP/RB-09/19

Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-08/19

Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym i w budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie ul. Brzeźnicka 60A ZP/RB-07/19

Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-06/19

Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Domu Studenta nr 7 Herkules ZP/RB-05/19

Prace remontowe komina Ciepłowni Centralnej Politechniki Częstochowskiej polegające na wykonaniu nowego wkładu kominowego, demontażu starego, instalacji nowego wkładu i czopucha komina ZP/RB-04/19

Remont pomieszczeń dydaktycznych i wejścia do budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-03/19

Remont laboratorium 018 WIPiTM Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-02/19

Wymiana drzwi wewnętrznych dwóch pomieszczeń w budynku Domu Studenta nr 2 Bliźniak ZP/RB-01/19

Remont powłoki malarskiej sali 210 na poziomie II piętra oraz sali 107 wraz z zapleczem w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-14/18

Remont pomieszczeń nr 8,9,10 na Wydziale Budownictwa ZP/RB-13/18

Wymiana wykładziny w sali 206 w budynku głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-12/18

Budowa przyłącza światłowodowego sieci MSK CzestMAN do budynku Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie ZP/RB-11/18

Remont klatki schodowej oraz korytarza na I piętrze w budynku A Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-10/18

Prace remontowe w pawilonie C Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - etap I. ZP/RB-09/18

Wykonanie prac budowlanych w sali dydaktycznej 510 na poziomie V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i strukturalnej. ZP/RB-08/18

Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu głównego węzła teleinformatycznego Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN ZP/RB-07/18

Remont pokoi i sanitariatów na II i VI piętrze budynku oraz zabezpieczenie balkonów na II, IV, V, VI kondygnacji Domu Studenta nr 7 HERKULES ZP/RB-06/18

Budowa linii optotelekomunikacyjnej relacji: Politechnika Częstochowska – TZN I. Jasnogórska 84/90 - UJD ul. Dąbrowskiego 14 ZP/RB-05/18

Naprawa dachu na budynku głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-04/18

Remont węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej C.O. w budynkach Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej przy ul. Brzeźnickiej 60a ZP/RB-03/18

Dostawa dwóch klimatyzatorów kasetonowych do pomieszczenia Rady Wydziału sala 107 w budynku głównym, z montażem dostarczonych urządzeń w miejscu przeznaczenia, podłączeniem, regulacją i próbnym rozruchem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska ZP/RB-02/18

Remont pokoi na IVp i Vp w Domu Studenta nr 7 Herkules ZP/RB-01/18

Remont laboratorium Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-45/17

Remont pomieszczeń, instalacji hydrantowej przy ul. Dąbrowskiego 69, 71, 73 ZP/RB-43/17

Prace remontowe Rektorat Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-44/17

Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie od II piętra do V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-41/17

Prace remontowe - boisko przy ul. Dąbrowskiego 66/72 - ogrodzenie ZP/RB-40/17

Remont pomieszczeń w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZP/RB-38/17

Remont korytarza II piętra w pawilonie ,,B Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-39/17

Remont pomieszczeń 8, 9 i 10 na Wydziale Budownictwa ZP/RB-36/17

Remont instalacji klimatyzacji auli A0 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-35/17

Prace budowlane na parterze w segmencie A budynku głównego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-34/17

Prace remontowe w budynku głównym przy ul. Dąbrowskiego 69 ZP/RB-33/17

Prace remontowe w Domu Studenta nr 7 Herkules - Remont instalacji sygnalizacji pożaru w obiekcie na IIIp, IVp, Vp, VIp w DS.-7 Herkules ZP/RB-32/17

Prace remontowe - boisko przy ul. Dąbrowskiego 66/72 - ogrodzenie ZP/RB-30/17

Przebudowa i termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-31/17

Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych ZP/RB-29/17

Prace remontowe w Domu Studenta nr 7 Herkules - Remont pokoi na IIIp, IVp i Vp w DS.-7 "Herkules", Remont instalacji sygnalizacji pożaru w obiekcie na IIIp, IVp, Vp, VIp w DS.-7 "Herkules" ZP/RB-27/17

Prace budowlane na parterze w segmencie A budynku głównego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-28/17

Przebudowa i termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-26/17

Remont zadaszenia wejścia do budynku i klatki schodowej na Wydziale Infrastruktury i Środowiska ZP/RB-24/17

Remont dachu budynku dydaktycznego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki wraz z wymianą instalacji odgromowej i montażem systemu przeciwoblodzeniowego. ZP/RB-25/17

Prace remontowe w budynku głównym przy ul. Dąbrowskiego 69 - Remont pomieszczeń Działu Nauki ZP/RB-23/17

Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych ZP/RB-22/17

Usunięcie przecieku na dachu ~500 m2 w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123 Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska. ZP/RB-21/17

Prace remontowe w Domu Studenta nr 7 Herkules ZP/RB-19/17

Przebudowa i termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-20/17

Remont korytarza III piętra w pawilonie B Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-18/17

Remont dachu budynku dydaktycznego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki wraz z wymianą instalacji odgromowej i montażem systemu przeciwoblodzeniowego. ZP/RB-17/17

Usunięcie przecieku na dachu ~500 m2 w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123 Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska. ZP/RB-16/17

Naprawa pokrycia dachu DS Maluch oraz naprawa zadaszenia wejścia do budynku DS Maluch ZP/RB-15/17

Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie parteru i I piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-14/17

Remont dachu budynku dydaktycznego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki wraz z wymianą instalacji odgromowej i montażem systemu przeciwoblodzeniowego. ZP/RB-13/17

Przebudowa i termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-12/17

Usunięcie przecieku na dachu ~500 m2 w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123 Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska. ZP/RB-11/17

Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych ZP/RB-10/17

Naprawa pokrycia dachu DS Maluch oraz naprawa zadaszenia wejścia do budynku DS Maluch ZP/RB-09/17

Remont zadaszenia wejścia do budynku i klatki schodowej na Wydziale Infrastruktury i Środowiska ZP/RB-08/17

Wykonanie remontu pokoi dydaktycznych z korytarzem na III piętrze w budynku Hotelu Asystenckiego w części Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-07/17

Konserwacja i uszczelnienie świetlika na dachu budynku AULI Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-05/17

Usunięcie przecieku na dachu ~500 m2 w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123 Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska. ZP/RB-06/17

Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych ZP/RB-04/17

Prace remontowe korytarzy Wydziału Budownictwa (II i III piętro) ZP/RB-03/17

Roboty budowlane w Domu Studenta nr 5 MALUCH ZP/RB-02/17

Remont na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-01/17

Prace budowlane związane z montażem nowych drzwi na parterze Wydziału Budownictwa ZP/RB-19/16

Remont w budynkach przy ul. Brzeźnickiej 60A Wydziału Infrastruktury i Środowiska. ZP/RB-18/16

Prace remontowe w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-16/16

Budowa szybu dźwigowego dla obiektu Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-13/16

Remont sekretariatu Instytutu Inżynierii Środowiska Wydziału Infrastruktury i Środowiska ZP/RB-15/16

Remont szatni, sanitariatów w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-14/16

Wymiana drzwi w Akademickim Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-12/16

Przebudowa zasilania stacji transformatorowej ST3 15/0,4 kV WIMiI polegająca na wymianie kabli 15 kV ZP/RB-11/16

Remont korytarza, sanitariatów, klatki schodowej oraz pokoi pracowniczych w budynkach przy ul. Brzeźnickiej 60A Wydziału Infrastruktury i Środowiska. ZP/RB-10/16

Wymiana drzwi w Akademickim Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-09/16

Roboty budowlano-drogowe w rejonie stacji transformatorowej S-128; roboty montażowo-podłączeniowe do obiektów - budynków Wydziału Elektrycznego - Etap II ZP/RB-07/16

Termomodernizacja budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Witolda Gombrowicza 1 ZP/RB-08/16

Rozbiórka dawnej oczyszczalni chemicznej, budynku warsztatowego, budowa ogrodzenia oraz utwardzenie terenu na Politechnice Częstochowskiej. ZP/RB-03/16

Termomodernizacja budynku przy Al. Armii Krajowej 36 B dla potrzeb dydaktyki Wydziału Zarządzania i Hotelu Asystenckiego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-05/16

Przebudowa dachu budynku Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-06/16

Remont balkonów w budynku Domu Studenta nr 7 Herkules ZP/RB-04/16

Budowa muru oporowego na składowisku opału przy Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-01/16

Zaprojektowanie i wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na około 100 stanowisk dla pracowników i studentów Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-23/15

Wykonanie węzła wymiennikowego CO z przyłączem i podłączeniem do istniejącej instalacji wewnętrznej CO w budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Wały Dwernickiego 123 ZP/RB-22/15

Instalacja fotowoltaiczna do zasilania serwerowni MSK CzestMAN ZP/RB-21/15

Remont sali wykładowej D9 w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej przy ul. Akademickiej 3 ZP/RB-19/15

Wymiana stolarki okiennej w Akademickim Centrum Kultury i Sportu ZP/RB-20/15

Remont pomieszczenia ogólnodostępnego w budynku domu studenckiego DS-5 MALUCH ZP/RB-18/15

Wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego dla potrzeb KLUBU MALUCHA w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch na uczelni ZP/RB-17/15

Remont nawierzchni drogi Akademickiej od ronda do al. Armii Krajowej Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-16/15

ROBOTY BUDOWLANO-DROGOWE W REJONIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ S-128; ROBOTY MONTAŻOWO-PODŁĄCZENIOWE DO OBIEKTÓW - BUDYNKÓW WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO - etap I ZP/RB-15/15

Wymiana stolarki okiennej drewnianej w salach wykładowych D1, D2, D3, D4, D5, D6 pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym ZP/RB-14/15

Wykonanie instalacji do akumulacji ciepła w ramach projektu Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni ZP/RB-13/15

Remont elewacji budynku Auli przy Al. Armii Krajowej 19 Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska ZP/RB-12/15

Przebudowa budynku wolno stojącego Instytutu Inżynierii Środowiska WIŚiB przy ul. Brzeźnickiej 60a na potrzeby zespołu laboratoryjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania - II etap ZP/RB-11/15

Remont elewacji budynku Auli przy Al. Armii Krajowej 19 Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska ZP/RB-10/15

Adaptacja i modernizacja MSK CzestMAN - etap II ZP/RB-09/15

Remont i modernizacja zagospodarowania i infrastruktury terenów miasteczka studenckiego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-08/15

Wymiana rurociągów wody zimnej, C.W.U. oraz kanalizacji dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-07/15

Remont instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Wydziału Budownictwa dla potrzeb laboratorium wytrzymałościowego ZP/RB-06/15

Remont instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Wydziału Budownictwa dla potrzeb laboratorium wytrzymałościowego ZP/RB-05/15

Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową segmentu G przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie ZP/RB-04/15

Remont laboratorium 002 w Instytucie Inżynierii Materiałowej ZP/RB-03/15

Remont korytarza na II piętrze segment C oraz remont instalacji elektrycznej na II piętrze segment C ZP/RB-02/15

Przebudowa budynku wolnostojącego Instytutu Inżynierii Środowiska WIŚiB przy ul. Brzeźnickiej 60a na potrzeby zespołu laboratoryjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I w zakresie wykonania przyłączy c.o., wod. - kan., energii elektrycznej oraz robót rozbiórkowych ZP/RB-01/15

Przebudowa budynku wolnostojącego Instytutu Inżynierii Środowiska WIŚiB przy ul. Brzeźnickiej 60a na potrzeby zespołu laboratoryjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I w zakresie wykonania przyłączy c.o., wod. - kan., energii elektrycznej oraz robót rozbiórkowych ZP/RB-21/14

Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową segmentu F przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie ZP/RB-20/14

Modernizacja systemu grzewczego w Politechnice Częstochowskiej - przebudowa sieci c.o. i c.w.u. zasilającej budynek DS 7 Herkules ZP/RB-18/14

Budowa łączy światłowodowych relacji Centrala Telefoniczna PCz al. AK 19- CzestMAN Pionier2 ul. Dąbrowskiego 71 z przyłączeniami ZP/RB-19/14

Wymiana dźwigu towarowo- osobowego w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ZP/RB-17/14

Roboty związane z instalacją monitoringu budynku oraz z zagospodarowaniem terenu przy Domu Studenta nr 2 Bliźniak ZP/RB-16/14

Remont pomieszczeń ogólnodostępnych - Stacja Szałas w Domu Studenta nr 7 Herkules ZP/RB-14/14

Prace remontowe instalacji monitoringu wewnętrznego Domu Studenta nr 7 Herkules Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-15/14

Remont kominów wentylacyjnych oraz dachu nad segmentem A budynku Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-12/14

Remont kominów wentylacyjnych oraz dachu nad segmentem A budynku Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-11/14

Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Etap IV - rozbudowa stanowiska do formowania wiązki laserowej lidaru z laserem CO2 dalekiego zasięgu ZP/RB-10/14

Modernizacja systemu grzewczego w Politechnice Częstochowskiej - przebudowa sieci c.o. i c.w.u. zasilającej budynek DS 7 Herkules ZP/RB-08/14

Wymiana stolarki okiennej drewnianej przed salą A-13 oraz w sali A-14 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-09/14

Adaptacja i modernizacja pomieszczeń MSK CzestMAN - Etap I ZP/RB-07/14

Wykonanie rozbiórki tymczasowej wiaty magazynowej stalowej typ KŁOBUCK z uporządkowaniem terenu po rozbiórce ZP/RB-06/14

Modernizacja systemu grzewczego w Politechnice Częstochowskiej - przebudowa sieci c.o. i c.w.u. zasilającej budynek DS 7 Herkules ZP/RB-05/14

Modernizacja systemu grzewczego w Politechnice Częstochowskiej - przebudowa sieci c.o. i c.w.u. zasilającej budynek DS 7 Herkules ZP/RB-04/14

Przebudowa dachu budynku dydaktycznego Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-03/14

Remont korytarza parter pawilonu A Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ZP/RB-01/14

Remont korytarza parter pawilonu B Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ZP/RB-02/14

Budowa łączy światłowodowych w kampusie Politechniki Częstochowskiej i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ZP/RB-24/13

Naprawa dachu wraz z remontem kominów na dachu budynku Wydziału Budownictwa ZP/RB-25/13

Budowa instalacji uprawy glonów przy biogazowni rolniczej oraz instalacji odbioru ciepła z modułów kogeneracyjnych, separacji ciepła od medium, zmiany ciepła w chłód i dostarczenia do instalacji badawczej ZP/RB-23/13

Wykonanie remontu łącznika nad ulicą Akademicką Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska ZP/RB-22/13

Budowa instalacji uprawy glonów przy biogazowni rolniczej oraz instalacji odbioru ciepła z modułów kogeneracyjnych, separacji ciepła od medium, zmiany ciepła w chłód i dostarczenia do instalacji badawczej ZP/RB-20/13

Remont pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych w Domu Studenta nr 7 HERKULES Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-19/13

Remont sali wykładowej A-28 dla Wydziału Budownictwa w budynku głównym Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-17/13

Remont pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych w Domu Studenta nr 7 HERKULES Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-18/13

Uzupełnienie tynku na powierzchni płyty biegu schodów w budynku Głównym przy Al. Armii Krajowej 19 paw B Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska w ilości 8 m2 ZP/RB-16/13

Wykonanie nowego hydroizolacyjnego pokrycia dachu w technologii bezspoinowej opartej na masach bitumicznych ZP/RB/15/13

Wykonanie nowego hydroizolacyjnego pokrycia dachu w technologii bezspoinowej opartej na masach bitumicznych ZP/RB-14/13

Wykonanie nowego hydroizolacyjnego pokrycia dachu w technologii bezspoinowej opartej na masach bitumicznych ZP/RB-13/13

Usunięcie przecieku na dachu ~300 m2 w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123 Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska ZP/RB-11/13

Uzupełnienie tynku na powierzchni płyty biegu schodów w budynku Głównym przy Al. Armii Krajowej 19 paw B Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska w ilości 8 m2 ZP/RB-12/13

Wykonanie nowego hydroizolacyjnego pokrycia dachu w technologii bezspoinowej opartej na masach bitumicznych ZP/RB-10/13

Naprawa dachu wraz z remontem kominów na dachu budynku Wydziału Budownictwa ZP/RB-09/13

Wymiana podłogi w gabinecie i sekretariacie Rektora Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-08/13

Przebudowa Instalacji sieciowej wraz z osprzętem Aktywnym w sieci LAN administracji i sieci międzywydziałowej Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-06/13

Wykonanie przebudowy i remontu łącznika nad ulicą Akademicką Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska ZP/RB-07/13

Naprawa dachu wraz z remontem kominów na dachu budynku Wydziału Budownictwa ZP/RB-04/13

Wymiana 19 szt. okien w pokojach dydaktycznych w budynku przy Al. Armii Krajowej 19 paw. C Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-05/13

Remont korytarza na IV piętrze i części południowej do klatki schodowej na V piętrze pawilon B Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ZP/RB-03/13

Naprawa dachu wraz z remontem kominów na dachu budynku Wydziału Budownictwa ZP/RB-02/13

Przebudowa laboratorium 043 Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-01/13

Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 Bliźniak z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ZP/RB-10/12

Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich ZP/RB-11/12

Prace budowlane w budynku głównym Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu ZP/RB-09/12

Remont korytarzy na V piętrze pawilonu B Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-08/12

ZP/RB-07/12

Przebudowa pomieszczenia teleinformatycznego MSK CzestMAN znajdującego się w budynku Wydziału IMPiFS Politechniki Częstochowskiej przy al. Armii Krajowej 19 ZP/RB-05/12

ZP/RB-06/12

Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Etap II ZP/RB-04/12

Wymiana podłogi w pomieszczeniach nr 2 ZP/RB-03/12

Remont pomieszczeń nr 85 i 86. Dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych na potrzeb utworzenia w nich Sali Komputerowej dla Katedry Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ZP/RB-02/12

Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Etap I ZP/RB-01/12

Wykonanie przyłącza zasilania podstawowego do budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 19; ZP/RB-21/11

Dostawy (1045)

Temat Sygnatura
Dostawa modułu platformy żyroskopowej dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-75/A/20

Dostawa urządzeń sieciowych i akcesoriów sieciowych dla MSK CzestMAN ZP/ZO-11/20

Prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2021, datowana na okres 01.01.2021-31.12.2021 dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-13/20

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-22/20

Prenumerata czasopism polskich w roku 2021, datowana na okres 01.01.2021-31.12.2021 dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-10/20

Dostawa modelarskiej frezarki CNC dla Katedry Informatyki w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-73/A/20

Dostawa artykułów reklamowych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/D-21/20

Dostawa projektora dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-72/A/20

Dostawa dydaktycznego stanowiska do analizy EOBD pojazdów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-68/A/20

Dostawa urządzeń do laboratorium Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-67/A/20

Dostawa kamery termowizyjnej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-66/A/20

Dostawa modelarskiej frezarki CNC dla Katedry Informatyki w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-65/A/20

Dostawa drukarki 3D w technologii LFS (do druku z płynnej żywicy) z oprzyrządowaniem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-64/A/20

Dostawa stanowiska do analizy właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-63/A/20

dostawa Cyfrowej Platformy internetowej, jako narzędzia sieci współpracy Partnerów Projektu oraz MŚP, wraz z wdrożeniem i konfiguracją dla projektu realizowanego przez Politechnikę Częstochowską pn. Network of service providers for eco-innovations in manufacturing SMEs (#R077 ECOLABNET), współfinansowanego przez Unię Europejską z środków Interreg Baltic Sea Region. ZP/DK-42/20

Dostawa dwóch zestawów dydaktycznych do nauki pneumatyki oraz dwóch zestawów do nauki elektropneumatyki dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-60/A/20

Dostawa dydaktycznego stanowiska do analizy EOBD pojazdów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-61/A/20

Dostawa modelarskiej frezarki CNC dla Katedry Informatyki w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-62/A/20

dostawa Cyfrowej Platformy internetowej, jako narzędzia sieci współpracy Partnerów Projektu oraz MŚP, wraz z wdrożeniem i konfiguracją dla projektu realizowanego przez Politechnikę Częstochowską pn. Network of service providers for eco-innovations in manufacturing SMEs (#R077 ECOLABNET), współfinansowanego przez Unię Europejską z środków Interreg Baltic Sea Region. ZP/DK-41/20

Dostawa wycinarki laserowej fiber z osprzętem dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-58/A/20

Dostawa pięciu stanowisk ćwiczeniowych do Laboratorium Czujników i Interfejsów oraz Diagnostyki Pojazdów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-57/A/20

Dostawa wycinarki drutowej elektroerozyjnej dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-54/A/20

Dostawa systemu pomiarowego PXIe wyposażonego w kartę z jednoczesnym wyzwalaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-48/A/20

Dostawa i montaż wraz usługą konfiguracji cyfrowej centrali telefonicznej dla Politechniki Częstochowskiej ZP/D-18/20

Dostawa stanowisk dydaktycznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-53/A/20

Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerów dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości ZP/DK-37/20

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-56/A/20

Dostawa artykułów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-17/20

Dostawa modelarskiej frezarki CNC dla Katedry Informatyki w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-55/A/20

Dostawa aparatu trójosiowego ściskania gruntów ZP/ZN-12/20

Dostawa automatycznego aparatu bezpośredniego ścinania z osprzętem ZP/ZN-11/20

Dostawa stanowiska do analizy właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-52/A/20

Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-36/20

Dostawa doposażenia mikroskopu SEM dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-51/A/20

Dostawa wycinarki laserowej fiber z osprzętem dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-49/A/20

Dostawa laserowego analizatora wielkości cząstek ZP/ZN-10/20

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/20

Dostawa automatycznej szlifierko-polerki z dociskiem centralnym i indywidualnym dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-47/A/20

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-44/A/20

Dostawa smyczy z nadrukiem informacyjnym dla uczestników projektu Ciekawi świata - nowe możliwości ZP/D-14/20

Dostawa analizatora parametrów jakości energii dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-45/A/20

Dostawa wektorowego analizatora sieci z akcesoriami dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-46/A/20

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-28/20

Dostawa wycinarki drutowej elektroerozyjnej dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-42/A/20

Dostawa szlifierki do płaszczyzn wraz z wyposażeniem dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-43/A/20

Dostawa serwera i sprzętu sieciowego dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-29/20

Dostawa komory rękawicowej z wyposażeniem dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-06/20

Dostawa analizatora jakości powietrza z wyposażeniem dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-41/A/20

Dostawa komputerów wysokowydajnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-26/20

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-27/20

Dostawa dwóch stanowisk dydaktycznych do Laboratorium Energetyki Konwencjonalnej i Odnawialnej w zakresie infrastruktury dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-40/A/20

Dostawa analizatora do badań zawartości wodoru dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-39/A/20

Dostawa systemu kamer o wysokiej rozdzielczości współpracującego z systemem Aramis posiadanym przez Zamawiającego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-36/A/20

Modernizacja mikroskopu sił atomowych Multimode V do wersji VIII dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-38/A/20

Dostawa analizatora pozwalającego mierzyć stężenie CO2 równocześnie na 20 próbkach gleb, kompostów, biopolimerów dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-37/A/20

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-35/A/20

Dostawa terminowej licencji Campus Wide Suite oprogramowania MATLAB i Simulink ZP/ZO-05/20

Dostawa ramienia optycznego PIV dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-33/A/20

Dostawa drukarki 3D dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-34/A/20

Dostawa frezarki CNC 5-osiowej, wraz z wyposażeniem dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-32/A/20

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-20/20

Dostawa wzmacniaczy ładunku - 2 szt. ZP/ZN-09/20

Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości ZP/DK-19/20

Dostawa analizatora parametrów jakości energii ZP/ZN-08/20

Dostawa urządzenia 3D do kontroli geometrii kół i osi pojazdów samochodowych dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-29/A/20

Dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów ZP/ZN-05/20

Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego HPLC dla Katedry Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/A/20

Dostawa wzmacniaczy ładunku - 2 szt. ZP/ZN-07/20

Dostawa czujników do pomiaru ciśnienia w cylindrze silnika - 4 szt. ZP/ZN-06/20

Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-14/20

Dostawa specjalistycznych przyrządów optycznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-27/A/20

Dostawa stanowiska do badania właściwości dynamicznych układów sterowania elektrownią wiatrową - emulator elektrowni ZP/ZN-04/20

Dostawa termograwimetrycznego analizatora wilgoci dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-26/A/20

Dostawa wzmacniaczy ładunku - 2 szt. ZP/ZN-03/20

Dostawa czujników do pomiaru ciśnienia w cylindrze silnika - 4 szt. ZP/ZN-02/20

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-12/20

Dostawa artykułów reklamowych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/D-13/20

Dostawa artykułów reklamowych projektu NAWA dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-11/20

Dostawa pomiarowej kamery termowizyjnej i 2 obserwacyjnych kamer termowizyjnych do laboratorium badań nieniszczących w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-25/A/20

Dostawa kuli całkującej do pomiarów strumienia świetlnego oraz mocy promieniowania w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-24/A/20

Dostawa kamery 360 dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-21/A/20

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-10/20

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-09/20

Dostawa przenośnego systemu do pomiaru respiracji gleby na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/A/20

Dostawa systemu pomiaru pola magnetycznego z kamerą 3D w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-20/A/20

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-11/20

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-10/20

Dostawa trzech projektorów do sal wykładowych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-18/A/20

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-09/20

Dostawa systemu pomiaru pola magnetycznego z kamerą 3D w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-17/A/20

Dostawa serwerów obliczeniowych (3 szt.) dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-08/20

Dostawa skanera ciśnienia dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/A/20

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-11/A/20

Dostawa frezarki pionowej do metalu wraz z osprzętem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-14/A/20

Dostawa tokarki uniwersalnej do metalu wraz z osprzętem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-15/A/20

Dostawa przenośnego systemu do pomiaru fotosyntezy w liściach oraz respiracji gleby ZP/ZN-01/20

Dostawa stanowiska do termoformowania dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-13/A/20

Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1750 ton na sezon grzewczy 2020/2021 wraz z rozładunkiem dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej ZP/D-07/20

Dostawa przełączników sieciowych 8 portowe (5 szt.) do prowadzenia zajęć na specjalności Cyberbezpieczeństwo w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej POWR.03.05.00-00-Z008/18 ZP/DK-05/20

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-07/A/20

Wyposażenie multimedialne sali Języków Obcych SJ06 Politechniki Częstochowskiej ZP/D-09/A/20

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-05/A/20

Dostawa artykułów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-03/20

Wyposażenie multimedialne sali Języków Obcych SJ06 Politechniki Częstochowskiej ZP/D-04/A/20

Dostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18 ZP/DK-03/20

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-02/A/20

Dostawa artykułów reklamowych dla Biura Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej ZP/D-01/20

Dostawa kolumn chromatograficznych (jonowymiennych) szklanych, ze spiekiem (porowatość G0 lub G1), kranem teflonowym i bańką o wymiarach: średnica 20 mm, długość 200 mm, poj. bańki 250 cm3 - 3 szt., średnica 20 mm, długość 400 mm, poj. bańki 250 cm3 - 3 szt., średnica 20 mm, długość 600 mm, poj. bańki 250 cm3 - 3 szt., średnica 30 mm, długość 400 mm, poj. bańki 500 cm3 - 2 szt., średnica 30 mm, długość 600 mm, poj. bańki 500 cm3 - 2 szt., dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskie ZP/D-01/A/20

Rozbudowa biblioteki taśmowej o 2 napędy LTO-7 wraz z niezbędnym osprzętem, montażem, konfiguracją i taśmami LTO-7 dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-02/20

Sprzęt sieciowy do prowadzenia zajęć na specjalności Cyberbezpieczeństwo w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej POWR.03.05.00-00-Z008/18 ZP/DK-01/20

Dostawa 2 szt. zestawów projektorów multimedialnych z akcesoriami i montażem oraz rozruchem w celu wyposażenia sal wykładowych w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-69/A/19

Dostawa oprogramowania i sprzętu dydaktycznego do laboratorium Informatyki Śledczej Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-47/19

Prenumerata czasopism polskich w roku 2020, datowana na okres 01.01.2020-31.12.2020 dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-10/19

Dostawa przełączników sieciowych dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-46/19

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 (kopiarka-drukarka) dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-68/A/19

Dostawa 3 sztuk kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka) A3 z duplexem i automatycznym podajnikiem papieru tzw. ADF dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-66/A/19

Prenumerata czasopism polskich w roku 2020, datowana na okres 01.01.2020-31.12.2020 dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-09/19

Prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2020, datowana na okres 01.01.2020-31.12.2020 dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-08/19

Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej" ZP/DK-44/19

Dostawa związku metaloorganicznego ZP/ZN-19/19

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-42/19

Dostawa akcelerometrów do systemu analizy drgań dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-61/A/19

Dostawa miniaturowego przenośnego, elektrodynamicznego wzbudnika modalnego ze stałym magnesem oraz zintegrowanym w obudowie wzmacniaczem sygnału dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-62/A/19

Dostawa stanowiska dydaktycznego z lekkim robotem przemysłowym wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-60/A/19

Dostawa kompaktowego skaningowego mikroskopu elektronowego, automatycznej prasy do inkludowania i szlifierko-polerki półautomatycznej dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-65/A/19

Dostawa porometru gazowego wraz oprogramowaniem analitycznym oraz oprogramowaniem integrującym urządzenie z istniejącym w Laboratorium Superkondensatorów i Magazynów Energii przy Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej dedykowanym oprogramowaniem sterującym i pomiarowym ZP/D-63/A/19

Dostawa potencjostatu/galwanostatu kompatybilnego z bosterem BSTR 10A firmy Autolab wraz z oprogramowaniem analitycznym oraz oprogramowaniem integrującym urządzenie z istniejącym w Laboratorium Superkondensatorów i Magazynów Energii przy Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej dedykowanym oprogramowaniem sterującym i pomiarowym. ZP/D-64/A/19

Dostawa związku metaloorganicznego ZP/ZN-18/19

Dostawa wanny laboratoryjnej wraz z oprzyrządowaniem służącej do fizykalnych badań modelowych ZP/ZN-17/19

Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-41/19

Dostawa 2 lekkich dronów ze sterowaną kamerą i systemem wykrywania przeszkód dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-59/A/19

Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-40/19

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-43/19

Dostawa drona ze zintegrowaną kamerą termowizyjną-wideo na gimbalu ZP/ZN-16/19

Dostawa notebooków dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-42/19

Dostawa aparatury dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-57/A/19

Dostawa jednostopniowej ciągarki laboratoryjnej wraz z osprzętem dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-56/A/19

Dostawa stanowiska do badania stateczności kolumn poddanych obciążeniu konserwatywnemu wywołanego elementami masowymi dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej ZP/D-55/A/19

Dostawa stanowiska dydaktycznego z lekkim robotem przemysłowym wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-54/A/19

Dostawa stanowisk dydaktycznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-07/19

Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-38/19

Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-52/A/19

Dostawa spektrometru podczerwieni FTIR ZP/ZN-15/19

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-38/19

Dostawa 2 szybkich kamer wraz z synchronizatorem oraz generatorem posiewu do systemu PIV dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-53/A/19

Dostawa aparatu do destylacji z parą wodną ZP/ZN-13/19

Dostawa lustrzanki cyfrowej z obiektywem dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-49/A/19

Dostawa zestawu do przezbrojenia analizatora VarioTOCselect ELEMENTAR Analysensysteme GmbH z trybu analizy prób ciekłych na tryb analizy próbek stałych ZP/ZN-14/19

Doposażenie systemu pomiarowego ARAMIS dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-48/A/19

Dostawa materiałów reklamowych dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu H2020 Nutri2Cycle ZP/D-36/19

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-47/A/19

Dostawa lampy błyskowej z systemem mocowania sufitowego dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-44/A/19

Dostawa 2 szt. biuret cyfrowych ZP/ZN-12/19

Dostawa reometru rotacyjnego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem ZP/ZN-11/19

Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-43/A/19

Dostawa mikroskopu wraz z kamerą dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-42/A/19

Dostawa prasy do inkludowania próbek metalograficznych dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-39/A/19

Sukcesywna dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-35/19

Dostawa drukarek 3 D dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-40/A/19

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/19

Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-33/19

Dostawa urządzeń mechaniki płynów dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-41/A/19

Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-33/19

Dostawa drukarki 3 D dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-37/A/19

Dostawa urządzeń mobilnych współpracujących z IoT dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ZP/DK-37/19

Dostawa stanowiska dydaktycznego z lekkim robotem przemysłowym wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-34/A/19

Dostawa zestawu przyrządów pomiarowych do badania ciał stałych: spektrofotometr UV-VIS-NIR-IR oraz spektrofluorymetr ze sterowaniem i platformą programową obsługującą oba urządzenia i przystawki dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-36/A/19

Dostawa stanowisk dydaktycznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-05/19

Dostawa pełnoklatkowej lustrzanki cyfrowej wraz z osprzętem dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-35/A/19

Dostawa przenośnego, bezinwazyjnego, ultradźwiękowego przepływomierza do cieczy wraz z akcesoriami do pomiaru energii ZP/ZN-10/19

Dostawa systemu badań sztucznej inteligencji wraz z magazynem danych dla Instytutu |nteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-34/19

Dostawa drukarek 3 D dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-33/A/19

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-31/A/19

Dostawa materiałów promocyjno-reklamowych dla Wydziału Zarządzania w ramach projektu TecHnology and EntrepreneUrship Education – Bridging the Gap for Smart Product Development - Tech Hub 4.0 ZP/D-28/19

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, specjalistycznych odczynników chemicznych oraz odczynników chemicznych do AAS dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/A/19

Dostawa tokarki CNC sterowanej w 4 osiach (X+Z+C+Y) dla Instytutu Technologii Mechanicznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-32/A/19

Dostawa lasera dwuimpulsowego wraz z układem zasilania i chłodzenia dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-26/A/19

Dostawa niwelatora rotacyjnego i tachimetru elektronicznego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-28/A/19

Dostawa stanowiska dydaktycznego z lekkim robotem przemysłowym wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-27/A/19

Dostawa urządzeń sieciowych dla Miejskiej Sieci Komuterowej CzestMAN Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-32/19

Dostawa analizatora do pomiarów powierzchni właściwej i porowatości dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-25/A/19

Dostawa systemu pomiarowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-24/A/19

Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-27/19

Dostawa notebooków (4 szt.) dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-31/19

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-30/19

Dostawa komputera PC, urządzeń mobilnych oraz drobnych części elektronicznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości ZP/DK-29/19

Dostawa urządzenia do preparatyki TEM dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/A/19

Dostawa nano spektrofotometru UV/VIS, wraz z zestawem kuwet do pomiarów materiału genetycznego (200 sztuk) ZP/ZN-09/19

Dostawa komputera stacjonarnego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-25/19

Dostawa lambdomierza ZP/ZN-08/19

Dostawa 4 szt. robotów mobilnych z czujnikami w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-21/A/19

Dostawa urządzeń sieciowych dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-27/19

Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-25/19

Dostawa systemu wideokonferencyjnego, telewizora i mobilnego stojaka wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu w siedzibie Zamawiającego dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-20/A/19

Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-19/A/19

Dostawa smyczy z nadrukiem informacyjnym dla uczestników projektu Ciekawi świata - nowe możliwości ZP/D-24/19

Dostawa systemu do pomiaru promieniowania UV-C w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-18/A/19

Dostawa kalorymetru do wyznaczania ciepła spalania i wartości opałowej, próbek paliw stałych i ciekłych, biopaliw i paliw wtórnych ZP/ZN-07/19

Dostawa samochodowej kamery termowizyjnej do widzenia nocnego (night vision) wraz z elektronicznym modułem sterującym i okablowaniem w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-16/A/19

Dostawa stanowiska do badań sprzężonych STA metodami termograwimetrii TG oraz kalorymetrii różnicowej DSC z oprzyrządowaniem ZP/ZN-05/19

Dostawa czterech stanowisk laboratoryjnych o właściwościach antyelektrostatycznych (ESD) z akcesoriami w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-15/A/19

Dostawa miernika sadzy w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym ZP/ZN-06/19

Dostawa wyposażenia studia nagrań w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-14/A/19

Dostawa 4 szt. robotów mobilnych z czujnikami w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-13/A/19

Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-19/19

Dostawa projektora multimedialnego w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-12/A/19

Dostawa przekształtnika jednofazowego w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-10/A/19

Dostawa laboratorium inteligentnych robotów mobilnych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej ZP/D-11/A/19

Unowocześnienie istniejącego systemu audiowizualnego przez dostawę projektora laserowego z osprzętem toru wizyjnego zintegrowanym do istniejącego systemu sterowania wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem w sali WZ1 w budynku AULI Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz 2 szt. mikrofonu ręcznego i 2 szt. kompatybilnego mikrofonu przypinanego. ZP/D-09/A/19

Dostawa komputera PC oraz laptopów dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości ZP/DK-23/19

Dostawa nowego samochodu osobowego do celów służbowych wyprodukowanego w roku 2019 -1 szt. dla Politechniki Częstochowskiej, ZP/D-16/19

Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-15/19

Dostawa notebooków (4 szt.) dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-21/19

Wykonanie oraz sukcesywna dostawa próbek wg wzoru do realizacji projektu ZP/ZO-03/19

Dostawa jednostki obliczeniowej z monitorem dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-16/19

Dostawa ruterów bezprzewodowych (3 szt.) dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-18/19

Dostawa nowego samochodu osobowego do celów służbowych wyprodukowanego w roku 2019 -1 szt. dla Politechniki Częstochowskiej, ZP/D-14/19

Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera obliczeniowego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości ZP/DK-14/19

Dostawa 7 sztuk kompletów lamp wraz z modułami do projektorów multimedialnych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-04/A/19

Dostawa serwera z osprzętem dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-12/19

Dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-13/19

Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1850 ton na sezon grzewczy 2019/2020 wraz z rozładunkiem dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej ZP/D-06/19

Dostawa przenośnego miernika mętności ZP/ZN-04/19

Dostawa modułów przetworników analogowo cyfrowych ZP/ZN-03/19

Dostawa destylatora ZP/ZN-02/19

Dostawa projektora multimedialnego wraz z osprzętem (uchwyt sufitowy) dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-03/A/19

Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-08/19

Dostawa 2 projektorów wraz z osprzętem dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-02/A/19

Dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-02/19

Dostawa 16 zestawów komputerowych (monitor+jednostka centralna) dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-03/19

Dostawa papieru wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-03/19

Dostawa nowego samochodu osobowego o napędzie elektrycznym wraz z akumulatorami dla Politechniki Częstochowskiej ZP/D-02/19

Dostawa mikrochromatografu gazowego w ramach projektu ,,Woda w glebie - monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla ZP/ZN-01/19

Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera pamięci masowej oraz przełącznika sieciowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-01/19

Dostawa nowego samochodu osobowego o napędzie elektrycznym wraz z akumulatorami dla Politechniki Częstochowskiej ZP/D-34/18

Prenumerata czasopism polskich na rok 2019, datowana na okres 01.01.2019-31.12.2019 dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-11/18

Dostawa projektorów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-31/A/18

Dostawa lasera femtosekundowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-32/A/18

Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2019, datowana na okres 01.01.2019 - 31.12.2019 dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-10/18

Dostawa łaźni wodnej ZP/ZN-20/18

Dostawa kamery termowizyjnej ZP/ZN-21/18

Dostawa przełącznika sieciowego dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMan Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-23/18

Dostawa laboratoryjnego pieca muflowego z regulatorem/programatorem temperatury ZP/ZN-19/18

Dostawa kamery termowizyjnej ZP/ZN-18/18

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-29/18

Dostawa pieca laboratoryjnego ZP/ZN-17/18

Dostawa systemu składającego się z szybkiej kamery oraz z współpracujących z nią akcesoriów ZP/ZN-16/18

Dostawa projektora dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-28/A/18

Dostawa i uruchomienie pieca komorowego w podczerwieni zasilanego elektrycznie i ekstensometru do badań wysokotemperaturowych dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej ZP/D-27/A/18

Rozbudowa stanowiska wytwarzania materiałów nanostrukturalnych w laboratorium superkondensatorów i magazynów energii w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej ZP/ZN-15/18

Rozbudowa stanowiska badawczego do bezstykowego pomiaru dla Instytutu Technologii Mechanicznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-26/A/18

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-18/18

Dostawa systemu do SPE 12-stanowiskowy z wyposażeniem ZP/ZN-14/18

Dostawa serwerów obliczeniowych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ZP/DK-19/18

Dostawa pieca laboratoryjnego ZP/ZN-12/18

Dostawa reaktora laboratoryjnego UV ZP/ZN-11/18

Dostawa laboratoryjnego pieca muflowego ZP/ZN-13/18

Dostawa laboratoryjnych stanowisk badawczych ZP/ZN-09/18

Dostawa wysokotemperaturowego analizatora węgla: organicznego, całkowitego, nieorganicznego w próbkach ciekłych oraz oznaczania azotu ZP/ZN-10/18

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-26/18

Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej stołowej z napędem z ruchem elektromechanicznym za pomocą precyzyjnych śrub kulowych w klasie ISO 1 dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/A/18

Dostawa i uruchomienie pieca komorowego w podczerwieni zasilanego elektrycznie i ekstensometru do badań wysokotemperaturowych dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej ZP/D-24/A/18

Dostawa reaktora laboratoryjnego UV ZP/ZN-07/18

Dostawa kart pomiarowych USB z kanałami cyfrowo-analogowymi - 2 szt. ZP/ZN-08/18

Dostawa lasera femtosekundowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-22/A/18

Dostawa projektora multimedialnego i ekranu dla Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-21/A/18

Dostawa spektrofotometru UV-VIS dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-06/18

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-15/18

Sukcesywna dostawa papieru offsetowego i do druku cyfrowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/18

Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-14/18

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-12/18

Dostawa stacji roboczej z akceleratorem obliczeniowym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-13/18

Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-16/18

Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-11/18

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-10/18

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-09/18_tonery

Sukcesywna dostawa filtrów membranowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-19/A/18

Dostawa pompy perystaltycznej laboratoryjnej z czterokanałową głowicą dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-05/18

Dostawa mikroskopu badawczego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/A/18

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-17/18

Dostawa pieca do stapiania szkła i wypału ceramiki dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-15/A/18

Sukcesywna dostawa filtrów membranowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-14/A/18

Dostawa projektora multimedialnego dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-10/A/18

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-12/A/18

Dostawa nowego samochodu osobowego do celów służbowych wyprodukowanego w roku 2018 -1 szt. dla Politechniki Częstochowskiej, ZP/D-11/18

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-05/18

Dostawa serwera obliczeniowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-07/18

Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-06/18

Dostawa nowego samochodu osobowego do celów służbowych wyprodukowanego w roku 2018 -1 szt. dla Politechniki Częstochowskiej, ZP/D-07/18

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-08/18

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-06/18

Dostawa biletów lotniczych na trasie Warszawa/Kraków/Katowice - Los Angeles wraz z powrotem ZP/ZO-04/18

Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1950 ton na sezon grzewczy 2018/2019 dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej ZP/D-05/18

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-04/18

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-02/18

Dostawa licencji Site License dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich i studentów Politechniki Częstochowskiej. Rozszerzony Pakiet Akademicki - licencja 3 letnia z prawem do aktualizacji do najnowszej wersji ZP/ZO-02/18

Dostawa urządzeń sieciowych dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-01/18

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-02/18

Dostawa przepływomierza ciepła dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/ZN-04/18

Dostawa projektora wraz z montażem i kalibracją dla Akademickiego Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej ZP/D-05/A/18

Dostawa termocyklera gradientowego dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/ZN-03/18

Dostawa przepływomierza ciepła dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/ZN-02/18

Dostawa nowego samochodu 8- osobowego do celów służbowych dla Politechniki Częstochowskiej ZP/D-01/18

Dostawa przepływomierza ciepła dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/ZN-01/18

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-04/A/18

Sukcesywna dostawa gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanek gazowych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-03/A/18

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-43/17

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-37/17

Dostawa zintegrowanych urządzeń sieciowych typu UTM dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-42/17

Dostawa eksperymentalnej inteligentnej instalacji pomiarowo-sterującej z monitoringiem parametrów środowiskowych i elektrycznych dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-42/17

Dostawa systemu pomiarowego LIF opartego na fluorescencji indukowanej laserem z elastycznym ramieniem prowadzącym wiązkę lasera dla Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali ZP/ZN-40/17

Dostawa analizatora widma z generatorem śledzącym + filtr EMI z detektorem quasi-szczytowym dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-41/17

Dostawa urządzeń audiowizualnych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-34/A/17

Dostawa bezstykowego systemu pomiarowego typu DIC (Digital Image Correlation) dla Instytutu Technologii Mechanicznych ZP/ZO-11/17

Dostawa zintegrowanych urządzeń sieciowych typu UTM dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-35/17

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-14/17

Dostawa myjki ultradźwiękowej dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-39/17

Dostawa stacji roboczej (Workstation) dla Instytutu Technologii Mechanicznych ZP/ZN-38/17

Dostawa urządzeń pomiarowych i zasilających do laboratorium systemów wbudowanych i robotyki dla Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-32/A/17

Prenumerata czasopism polskich na rok 2018, datowana na okres 01.01.2018-31.12.2018 dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-10/17

Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2018, datowana na okres 01.01.2018-31.12.2018 dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-09/17

Dostawa pirometru dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ZP/ZN-36/17

Dostawa kart pomiarowych z kanałami cyfrowo-analogowymi (2 sztuk) dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-37/17

Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-13/17

Dostawa serwerów i jednostek obliczeniowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-31/17

Dostawa mieszadła próżniowego do osłonowych mas protetycznych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/A/17

Dostawa siedmioosiowego ramienia pomiarowego z laserową głowicą skanującą oraz oprogramowaniem pomiarowym dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-28/A/17

Dostawa sprzętu i szkła laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-35/17

Dostawa wkładek do uchwytów maszyny wytrzymałościowej ZWICK Z050 w ramach projektu: Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-26/A/17

Dostawa narzędzi do liniowego zgrzewania tarciowego z mieszaniem (friction stir welding FSW) do stopów aluminium (łącznie 16 szt.) i stali (1 szt. z 4-rema wymiennymi wkładami), szczegółowy opis zamówienia w załączniku, w ramach projektu: Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-25/A/17

Dostawa niezbędnej aparatury i urządzeń wraz z montażem stacji ładowania pojazdów elektrycznych do istniejącej instalacji w budynku B i F Wydziału Elektrycznego w rozdzielni głównej, podłączenie do pracy wyspowej z istniejącą instalacją fotowoltaiczną. ZP/D-29/A/17

Dostawa miernika mocy/energii optycznej lasera z detektorem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-27/A/17

Dostawa mieszadła laboratoryjnego mechanicznego dla Katedry Chemii ZP/ZN-34/17

Dostawa pirometru dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ZP/ZN-32/17

Dostawa pompy próżniowej membranowej dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-33/17

ZP/DK-28/17

Dostawa impulsowego modułu nadawczo-odbiorczego ze wzmacniaczem analogowym , dwóch głowic ultradźwiękowych szerokopasmowych, oraz elementów ceramiki piezoelektrycznych PZT dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-23/A/17

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-26/17

Dostawa multimetru laboratoryjnego dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-21/A/17

Dostawa analitycznej wagi laboratoryjnej dla Instytutu Technologii Mechanicznych ZP/ZN-31/17

Dostawa pirometru dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ZP/ZN-30/17

Dostawa przecinarki taśmowej dla Instytutu Technologii Mechanicznych ZP/ZN-29/17

Dostawa serwerów i jednostek obliczeniowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-24/17

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW ZP/DK-23/17

Dostawa oscyloskopu cyfrowego dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-28/17

Dostawa generatora arbitralnego dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-27/17

Dostawa urządzenia do mobilnego testowania i przygotowania modeli CFD - 1 szt. dla Instytutu Maszyn Cieplnych ZP/ZN-17/17

Dostawa pompy perystaltycznej z mikroprocesorem dla Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali ZP/ZN-26/17

Dostawa przecinarki taśmowej dla Instytutu Technologii Mechanicznych ZP/ZN-25/17

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-20/A/17

Dostawa wzbudnika modalnego wraz z kontrolerem i współpracującym z nim oprogramowaniem dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-19/A1/7

Dostawa 2 sztuk mikroskopu laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-24/17

Dostawa inkubatora laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-23/17

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-11/17

Dostawa drukarki 3D wraz z lampą do polimeryzacji (utwardzania kompozytów) dla Instytutu Technologii Mechanicznych ZP/Z0-08/17

Dostawa stanowiska modułowego do uzyskiwania nanostruktur węglowych z materiałów organicznych metodą pyrolizy, montażu superkondensatorów oraz wytwarzania elektrod wraz z dedykowanym systemem pomiarowym i kontrolnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-15/A/17

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-20/17

Dostawa oscyloskopu dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-22/17

Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-21/17

Dostawa systemu do pomiarów i rejestracji parametrów elektrycznych instalacji oświetleniowej mieszanej (oprawy ze źródłami LED i wyładowczymi) wraz z osprzętem regulacyjno-kompensacyjnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-18/A/17

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-17/A/17

Dostawa miernika pH, potencjału redox, stężenia tlenu i temperatury dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-21/17

Dostawa oprogramowania specjalistycznego (licencja na 17 stanowisk) do laboratorium językowego Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-19/17

Dostawa pieca laboratoryjnego dla Instytutu Technologii Mechanicznych ZP/ZN-19/17

Dostawa miernika do pomiaru dwutlenku węgla dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-20/17

Dostawa wagi i mieszadeł dla Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali ZP/ZN-07/17

Rozbudowa systemu do pomiaru właściwości materiałów magnetycznie miękkich w podwyższonych temperaturach (40°C do 300 °C) dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-18/17

Dostawa systemu do pomiarów i rejestracji parametrów elektrycznych instalacji oświetleniowej mieszanej (oprawy ze źródłami LED i wyładowczymi) wraz z osprzętem regulacyjno-kompensacyjnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-14/A/17

Dostawa miernika do pomiaru dwutlenku węgla dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-15/17

Dostawa miernika pH, potencjału redox, stężenia tlenu i temperatury dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-16/17

Dostawa wzmacniacza mocy do sterowania wymuszeniem cieplnym współpracującym z osprzętem i oprogramowaniem do badań nieniszczących w aktywnej termografii w podczerwieni IRNDT dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-12/17

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-15/17

Dostawa miernika pola elektromagnetycznego 3D z rejestratorem danych dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-13/17

Dostawa urządzenia do mobilnego testowania i przygotowania modeli CFD - 1 szt. dla Instytutu Maszyn Cieplnych ZP/ZN-14/17

Dostawa transmisyjnego mikroskopu elektronowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-12/A/17

Dostawa mineralizatora mikrofalowego dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-09/17

Dostawa miernika pola elektromagnetycznego 3D z rejestratorem danych dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-08/17

Dostawa laptopa do mobilnego testowania i przygotowania modeli CFD - 1 szt. dla Instytutu Maszyn Cieplnych ZP/ZN-11/17

Rozbudowa systemu do pomiaru właściwości materiałów magnetycznie miękkich w podwyższonych temperaturach (40°C do 300 °C) dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-10/17

Dostawa serwera komputerowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-14/17

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-10/17

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do AAS dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-11/A/17

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-13/17

Dostawa miernika pola elektromagnetycznego Gausomierz/Teslomierz dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-06/17

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-08/A/17

Dostawa mobilnej stacji roboczej - 2 szt. dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-05/17

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-12/17

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-09/17

Dostawa stacji roboczej i serwera komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-11/17

Dostawa 10 zestawów komputerów stacjonarnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-10/17

Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-06/A/17

Dostawa artykułów biurowych oraz teczek aktowych i wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-05/17

Dostawa aparatury termoanemometrycznej do zaawansowanych pomiarów turbulencji i pola prędkości dla Instytutu Maszyn Cieplnych ZP/ZN-04/17

Dostawa aparatury termoanemometrycznej do zaawansowanych pomiarów turbulencji i pola prędkości dla Instytutu Maszyn Cieplnych ZP/ZN-04/17

Dostawa stacji roboczych dla Instytutu Matematyki oraz Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-06/17

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-04/17

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla WIiŚ Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-05/A/17

Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1950 ton na sezon grzewczy 2017/2018 dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej ZP/D-03/17

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-02/17

Dostawa przepływomierza ciepła ZP/ZN-03/17

Dostawa 8 szt. oscyloskopów cyfrowych ZP/ZN-02/17

Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1950 ton na sezon grzewczy 2017/2018 dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej ZP/D-02/17

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla WIiŚ Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-03/A/17

Dostawa potencjostatu/galwanostatu ZP/ZN-01/17

Dostawa papieru wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-01/17

Dostawa wiązek z gazami technicznymi wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-01/A/17

Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-02/17

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego serwera pamięci masowej EMC VNX5200 o dodatkową półkę dyskową wraz z oprogramowaniem systemowym i dyskami oraz instalacją i konfiguracją dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-01/17

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-01/17

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-42/16

Dostawa urządzeń i elementów do systemu MSNB-PV - Mobilne stanowisko naukowo-badawcze z panelami cienkowarstwowych PV do badania i testowania wraz z wyposażeniem ZP/ZN-38/16

Dostawa wytrząsarki typu vortex do probówek i kolb stożkowych dla Katedry Chemii ZP/ZN-40/16

Dostawa tablic interaktywnych (3 szt.) i projektorów krótkoogniskowych (3szt.) dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-45/A/16

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-35/16

Dostawa miernika ozonu w wodzie dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-39/16

Dostawa przenośnego defektoskopu wiroprądowego dla WIPiTM ZP/D-41/A/16

Dostawa spawarki światłowodów dla MSK CzestMAN Politechniki Częstochowskiej ZP/D-40/A/16

Dostawa mieszadła magnetycznego (2 szt.) oraz wytrząsarki laboratoryjnej dla Katedry Chemii ZP/ZN-37/16

Dostawa stanowiska badawczego z szybkoobrotowym magazynem energii kinetycznej dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-36/16

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/16

Dostawa miernika ozonu w wodzie dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-34/16

Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-33/16

Dostawa termobloku z kompletem probówek dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-35/16

Dostawa dodatkowego osprzętu do silnika S 320 ER w ramach projektu Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Instytutu Maszyn Cieplnych ZP/ZO-09/16

Dostawa przenośnego defektoskopu wiroprądowego dla WIPiTM ZP/D-39/A/16

Dostawa oprogramowania specjalistycznego Solidworks Research Bundle (jedna wersja badawcza z licencją bezterminową) z roczną subskrypcją dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-08/16

Dostawa urządzeń i elementów do systemu MSNB-PV - Mobilne stanowisko naukowo-badawcze z panelami cienkowarstwowych PV do badania i testowania wraz z wyposażeniem ZP/ZN-30/16

Wykonanie przekształtnika ze zintegrowanym sterownikiem elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej 10 kW dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-31/16

Dostawa cyfrowego oscyloskopu laboratoryjnego DPO czterokanałowego z wyposażeniem dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-32/16

Dostawa stanowiska - mobilna instalacja z panelem fotowoltaicznym - doposażenie dydaktycznej bazy laboratoryjnej Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-37/A/16

Dostawa urządzeń i elementów do systemu MSNB-PV - Mobilne stanowisko naukowo-badawcze z panelami cienkowarstwowych PV do badania i testowania wraz z wyposażeniem ZP/ZN-29/16

Dostawa stanowiska do pomiaru oporu właściwego filtracji ZP/ZN-27/16

Dostawa źródła sygnałów testowych AC do badania i testowania urządzeń elektrycznych wraz z wyposażeniem ZP/ZN-28/16

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-20/16

Dostawa inkubatora z funkcją wytrząsania, wyposażonego w układ grzewczo-chłodzący wraz z wyposażeniem dla WIŚ ZP/D-36/A/16

Dostawa 15 zestawów: komputer stacjonarny z monitorem dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-29/16

Dostawa młynka laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-24/16

Dostawa 4 sztuk mieszadeł magnetycznych dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-23/16

Dostawa wstrząsarki laboratoryjnej z zestawem sit dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-26/16

Dostawa wirówki laboratoryjnej z wirnikiem dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-25/16

Dostawa testera pH i minifotometru monoparametrycznego dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-22/16

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-28/16

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-23/16

Dostawa reflektometru optycznego - platforma pomiarowa dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN ZP/D-35/A/16

Dostawa urządzeń sieciowych oraz sprzętu komputerowego dla MSK CzestMAN Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-22/16

Dostawa oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-19/16

Dostawa laboratoryjnego testera koagulacji/flokulacji dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-20/16

Dostawa testera pH i minifotometru monoparametrycznego dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-21/16

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-24/16

Dostawa mętnościomierza ZP/ZN-18/16

Dostawa stanowiska do badań nad ozonem dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-19/16

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-18/16

Dostawa wyposażenia Laboratorium Komputerowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ZP/DK-16/16

Dostawa minirotatora ZP/ZN-16/16

Dostawa mętnościomierza ZP/ZN-17/16

Dostawa i montaż mebli do gabinetu i sekretariatu Prorektora ds. Marketingu oraz Działu ds. Organizacji i Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/16

Dostawa systemu termografii aktywnej ZP/ZN-15/16

Dostawa systemu pomiarowego do monitorowania drgań gruntów oraz budynków dla Katedry Teorii Konstrukcji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/A/16

Dostawa multimetru cyfrowego wraz z oprogramowaniem PC do wizualizacji oraz zapisywania danych dla WIiŚ Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-31/A/16

Dostawa przepływomierza ciepła ZP/ZN-14/16

Dostawa układu napędowo-hamującego do tłokowego silnika spalinowego ZP/ZN-13/16

Dostawa projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego dla Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-27/A/16

Dostawa przenośnego przepływomierza utradźwiękowego, bezinwazyjnego do zajęć dydaktycznych dla WIiŚ Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-28/A/16

Dostawa zestawu do sterowania pracą silnika spalinowego ZP/ZN-12/16

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-25/A/16

Dostawa zestawu do pomiaru ciśnień, temperatury oraz wilgotności wraz z oprogramowaniem do wizualizacji i rejestracji danych dla WIiŚ Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-26/A/16

Dostawa multimetru cyfrowego wraz z oprogramowaniem PC do wizualizacji oraz zapisywania danych dla WIiŚ Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-24/A/16

Dostawa przepływomierza ciepła ZP/ZN-11/16

Dostawa dwóch gazomierzy rotorowych ZP/ZN-09/16

Dostawa dwóch przystawek oscyloskopowych do komputera ZP/ZN-07/16

Dostawa układu napędowo-hamującego do tłokowego silnika spalinowego ZP/ZN-10/16

Dostawa zestawu do sterowania pracą silnika spalinowego ZP/ZN-08/16

Dostawa precyzyjnego rejestratora danych (Data logger) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-22/A/16

Dostawa mętnościomierza terenowego ZP/ZN-06/16

Dostawa instalacji do brykietowania biomasy w ramach projektu pt. ,,Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych" ZP/D-20/A/16

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-14/16

Dostawa i montaż mebli dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-13/16

Dostawa precyzyjnego rejestratora danych (Data logger) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-19/A/16

Dostawa 7 mieszadeł magnetycznych ZP/ZN-05/16

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-10/16

Dostawa 10 sztuk ekranów projekcyjnych dla WIiŚ Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-18/A/16

Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-12/16

Dostawa i montaż mebli dla Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali Politechniki Częstochowskiej ZP/D-11/16

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/A/16

Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-15/A/16

Dostawa stanowiska różnicowego kalorymetru skaningowego DSC z oprzyrządowaniem ZP/ZN-04/16

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-14/A/16

Sukcesywna dostawa filtrów membranowych i strzykawkowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-12/A/16

Dostawa pościeli, kołder i poduszek dla Domu Studenta nr - 7 ,,Herkules ZP/ZO-01/16

Dostawa wysokociśnieniowego mineralizatora mikrofalowego dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-13/A/16

Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą sprężoną indukcyjnie z pionowym i z poziomym ustawieniem palnika dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-11/A/16

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-07/16

Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-09/16

Dostawa papieru offsetowego i do druku cyfrowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-06/16

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-07/16

Dostawa wzorców kwasów karboksylowych: mrówkowego, octowego i szczawiowego do chromatografii jonowej ZP/ZN-03/16

Dostawa kompaktowego systemu wizyjnego z oprogramowaniem dla układu bieżącego monitorowania posiadanego zestawu ekranów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-10/A/16

Dostawa i montaż mebli dla siedziby Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN Politechniki Częstochowskiej ZP/D-05/16

Dostawa projektorów - 2 sztuki dla WIPiTM Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-09/A/16

Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1700 ton na sezon grzewczy 2016/2017 dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej ZP/D-04/16

Dostawa laboratoryjnego pieca muflowego dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-08/A/16

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-05/16

Dostawa mebli dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-03/16

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-04/16

Dostawa zestawu do szybkiego zatężania/filtracji różnych próbek środowiskowych dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-05/A/16

Dostawa demineralizatora ZP/ZN-02/16

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-04/A/16

Dostawa aparatury dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-03/A/16

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-01/16

Dostawa pieca do spopielania próbek ZP/ZN-01/16

Dostawa komory próżniowej wykonanej ze stali nierdzewnej 4 mm ZP/ZN-55/15

Dostawa gazów technicznych, specjalnych, mieszanek, wiązek z gazami technicznymi wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. ZP/D-01/A/16

Dostawa aparatury dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-93/A/15

Dostawa zasilacza (AC, DC, AC+DC) dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-85/A/15

Dostawa zestawu telebimów wraz ze zdalnym sterowaniem, oprogramowaniem, układem zasilania i montażem na dachu Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-25/15

Dostawa wagi analitycznej ZP/ZN-54/15

Dostawa stanowiska do badania dwustopniowej przekładni planetarnej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ZP/ZO-09/15

Dostawa stanowiska do wyznaczania odkształceń prętów w kratownicy płaskiej oraz stanowiska do pomiarów odkształceń wywołanych symetrycznym i niesymetrycznym zginaniem belek, w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ZP/ZO-10/15

Dostawa elementów wyposażenia stołu optycznego - moduł fotopowielacza szt. 1 ZP/ZN-51/15

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/15

Dostawa mikrotwardościomierza dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-67/A/15

Dostawa zautomatyzowanego systemu do pomiaru dynamicznych właściwości materiałów magnetycznie miękkich ZP/ZN-53/15

Dostawa przełącznika sieci InfiniBand Mellanox MSX6025F-1SFS wraz z kartą sieciową Mellanox ConnectX-3 na złączu mezzanine ZP/ZO-08/15

Dostawa przetworników różnicy ciśnień gazów dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-66/A/15

Dostawa regulatora temperatury ZP/ZN-52/15

Dostawa miernika do pomiaru drgań dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-65/A/15

Dostawa regulatora temperatury ZP/ZN-49/15

Dostawa cyfrowego multimetru - 2 sztuki ZP/ZN-50/15

Dostawa wagi laboratoryjnej z automatyczną kalibracją i legalizacją ZP/ZN-48/15

Dostawa zautomatyzowanego systemu do pomiaru dynamicznych właściwości materiałów magnetycznie miękkich ZP/ZN-47/15

Dostawa filtrów optycznych ZP/ZN-43/15

Dostawa ozonatora (generatora ozonu) ZP/ZN-44/15

Dostawa stołu antywibracyjnego dla wag laboratoryjnych ZP/ZN-46/15

Dostawa aparatury dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-59/A/15

Dostawa elementów wyposażenia stołu optycznego - moduł fotopowielacza 1 szt. ZP/ZN-45/15

Dostawa miernika do pomiaru drgań dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-60/A/15

Dostawa oleju napędowego dla agregatu prądotwórczego w ilości maksymalnie 20.000 dm3 (dwadzieścia tysięcy dm3) z przeznaczeniem do zasilania w energię elektryczną obiektu szklarni wraz z wyposażeniem, powstałego w ramach projektu Technologie uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZP/ZO-06/15

Dostawa spawarki TIG wraz z uchwytem ZP/ZN-33/15

Dostawa zestawu telebimów wraz ze zdalnym sterowaniem, oprogramowaniem, układem zasilania i montażem na dachu Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-21/15

Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-20/15

Dostawa wagi analitycznej ZP/ZN-42/15

Dostawa stołu antywibracyjnego dla wag laboratoryjnych ZP/ZN-41/15

Dostawa analizatora toksyczności dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-40/15

Dostawa modułów nasadek detekcji promieniowania podczerwonego wraz z urządzeniami obrazującymi i wyposażeniem dodatkowym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-55/A/15

Dostawa aparatury dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-56/A/15

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-39/15

Dostawa wstrząsarki laboratoryjnej ZP/ZN-39/15

Dostawa i montaż mebli dla Biura Osób Niepełnosprawnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-17/15

Dostawa inkubatora ZP/ZN-38/15

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-38/15

Dostawa aparatury dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-53/A/15

Dostawa systemu kalibracji sygnałów wzorcowych do badania i testowania źródeł i opraw oświetleniowych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i opraw LED wraz z wyposażeniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-52/A/15

Dostawa wstrząsarki laboratoryjnej ZP/ZN-35/15

Dostawa przesiewarki do frakcjonowania cząstek modelowych ZP/ZN-36/15

Dostawa cyfrowego oscyloskopu laboratoryjnego czterokanałowego z izolowanymi kanałami ZP/ZN-34/15

Sukcesywna dostawa cząstek modelowych ZP/ZN-37/15

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-36/15

Dostawa blach tytanowych i blachy aluminiowej w ramach projektu Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym . ZP/D-49/A/15

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-35/15

Dostawa wanien laboratoryjnych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-48/A/15

Dostawa zestawu ekranów świetlnych wraz ze zdalnym sterowaniem, oprogramowaniem, układem zasilania i montażem na dachu Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/15

Dostawa blach tytanowych i blachy aluminiowej w ramach projektu Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym . ZP/D-47/A/15

Dostawa miernika do pomiaru drgań dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-45/A/15

Dostawa komory solnej dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-46/A/15

Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-15/15

Dostawa plotera kolorowego o formacie drukowania do A0 w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/DK-34/15

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-33/15

Dostawa kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-42/A/15

Dostawa stanowiska do pomiaru oporu właściwego filtracji z wagą laboratoryjną ZP/ZN-32/15

Dostawa wanien laboratoryjnych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-44/A/15

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-43/A/15

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MSK CzestMAN Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZP/DK-32/15

Dostawa wyposażenia laboratoriów oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/DK-31/15

Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętowego firewalla w postaci: klastra urządzeń publikujących usługi zespołu serwerów BLADE do sieci Internet oraz urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet użytkowników tych serwerów wraz z pełnym okablowaniem w ramach projektu Portal Nauki dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-28/15

Dostawa bioreaktorów wraz z osprzętem na potrzeby realizacji projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni ZP/D-41/A/15

Dostawa szaf ekspozycyjnych do promocji i archiwizacji materiałów i próbek do badań w ramach projektu Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemysle lotniczym . ZP/D-14/15

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-39/A/15

Dostawa reduktorów, rotametrów oraz detektorów gazu dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-40/A/15

Dostawa grubościomierza magnetycznego kulkowego ZP/ZN-29/15

Dostawa zestawu do pomiaru czasu ssania kapilarnego ZP/ZN-30/15

Dostawa medium grzewczego do obiektu badawczego szklarni w ramach projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni ZP/D-13/15

Najem silnika biogazowego na potrzeby badań w ramach projektu pn. Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni ZP/D-31/A/15

Realizacja dostawy wysadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby realizacji projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni ZP/D-32/A/15

Dostawa pieca wysokotemperaturowego ZP/ZN-28/15

Dostawa i uruchomienie urządzenia do pomiaru mocy i momentu obrotowego pojazdów samochodowych (hamowni podwoziowej) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-38/A/15

Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem i elektronicznym termometrem kontaktowym dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-34/A/15

Dostawa kamery szybkiej wraz z obiektywem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/A/15

Dostawa mieszaniny gazów wraz z dzierżawą butli dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-25/A/15

Dostawa zestawu do pomiaru czasu ssania kapilarnego ZP/ZN-26/15

Dostawa przenośnego zestawu do oznaczania żelaza i glinu w wodzie ZP/ZN-27/15

Dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków ZP/ZN-25/15

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-21/15

Dostawa wyposażenia laboratoriów Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/DK-25/15

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-28/A/15

Dostawa i uruchomienie urządzenia do pomiaru mocy i momentu obrotowego pojazdów samochodowych (hamowni podwoziowej) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-27/A/15

Usługa wykonania dwóch korpusów spawanych wraz z odprężaniem ZP/ZN-24/15

Dostawa reduktorów, rotametrów oraz detektorów gazu dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-26/A/15

Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem i elektronicznym termometrem kontaktowym dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-24/A/15

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-12/15

Dostawa destylatora dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii ZP/ZN-22/15

Dostawa zestawu do oznaczania ChZT i P ogólnego metodami probówkowymi dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii ZP/ZN-23/15

Dostawa oscyloskopu i multimetrów dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-21/A/15

Dostawa praski do inkludowania próbek na zimno wraz z kompresorem ZP/ZN-21/15

Dostawa kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-20/A/15

Dostawa rotametrów przemysłowych typu RDN dla powietrza i dwutlenku węgla - 7 sztuk dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-22/A/15

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-16/15

Dostawa wyposażenia meblowego pomieszczeń, mieszczących się w segmentach F i G budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ZP/D-11/15

Dostawa gazu wzorcowego w butli 10 l. z reduktorem dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-19/A/15

Dostawa stanowiska szybkiego prototypowania w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-17/A/15

Dostawa wyposażenia pracowni metalografii ZP/ZN-19/15

Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-10/15

Dostawa elementów wyposażenia AV w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-15/A/15

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-07/15

Dostawa 7 sztuk silników z przekładniami ZP/ZN-18/15

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/DK-10/15

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-07/15

Dostawa wyposażenia laboratoriów Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/DK-09/15

Dostawa Systemu Particle Master Shadow kompatybilnego z posiadanym systemem 2DPIV i DaVis 8.0 firmy LaVision dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-13/A/15

Dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/DK-08/15

Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/DK-03/15

Dostawa wyposażenia Laboratorium Wytrzymałości Materiałów w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-14/A/15

Dostawa wyposażenia Laboratorium Mechatroniki, Robotyki Przemysłowej i Mobilnej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-12/A/15

Dostawa spawarki TIG wraz z uchwytem ZP/ZN-16/15

Dostawa elementu układu pomiarowego temperatury wlewków ciągłych ZP/ZN-17/15

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-05/15

Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1850 ton na sezon grzewczy 2015/2016 dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej ZP/D-06/15

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MSK CzestMAN Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZP/DK-06/15

Dostawa komory próżniowej wykonanej ze stali nierdzewnej 4 mm ZP/ZN-14/15

Dostawa wyposażenia Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-09/A/15

Dostawa wyposażenia laboratorium komputerowego i modelarni IMiPKM w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-11/A/15

Dostawa 7 sztuk silników z przekładniami ZP/ZN-15/15

Dostawa papieru wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-05/15

Dostawa 10 sztuk sterownika silnika ZP/ZN-13/15

Dostawa 7 sztuk silników z przekładniami ZP/ZN-12/15

Dostawa wyposażenia Laboratorium Drgań Mechanicznych w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-07/A/15

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowska w ramach projektu: Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW. ZP/DK-04/15

Dostawa spawarki TIG wraz z uchwytem ZP/ZN-10/15

Dostawa komory próżniowej wykonanej ze stali nierdzewnej 4 mm ZP/ZN-11/15

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-01/15

Dostawa komory próżniowej wykonanej ze stali nierdzewnej 4 mm ZP/ZN-09/15

Dostawa uniwersalnej maszyny do badań wytrzymałościowych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW ZP/D-05/A/15

Dostawa spawarki TIG wraz z uchwytem ZP/ZN-08/15

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-02/15

Dostawa mebli dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-02/15

Dostawa plotera frezującego CNC ZP/ZN-07/15

Dostawa systemu do analizy separacji cząstek stałych w cieczy w reaktorze przepływowym ZP/ZN-06/15

Dostawa twardościomierza Barcola do zajęć laboratoryjnych i projektowych prowadzonych na kierunku MiBM na specjalności Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych dla projektu pt.: Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki KA/POKL/ZP/D-03/A/15

Dostawa narzędzi i oprzyrządowania dla laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie wykorzystywanych do zajęć laboratoryjnych i projektowych w ramach kierunku MIBM dla projektu pt.: Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki KA/POKL/ZP/D-02/A/15

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-01/A/15

Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętowego firewalla w postaci: klastra urządzeń publikujących usługi zespołu serwerów BLADE do sieci Internet oraz urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet użytkowników tych serwerów wraz z pełnym okablowaniem w ramach projektu "Portal Nauki" dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-01/15

Dostawa dygestorium laboratoryjnego wraz z wentylatorem oraz montażem ZP/ZN-05/15

Dostawa młynka laboratoryjnego ZP/ZN-01/15

Dostawa precyzyjnej wagi elektronicznej ZP/ZN-04/15

Dostawa modułu fotopowielacza ZP/ZN-02/15

Dostawa zasilacza wysokonapięciowego, okularów ochronnych oraz stacji na gorące powietrze ZP/ZN-03/15

Dostawa precyzyjnej wagi elektronicznej ZP/ZN-29/14

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej w ramach programu POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA ZP/DK-37/14

Dostawa sit testowych dla Wydziału Inżynierii i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. PS/ZP/D-82/A/14

Dostawa regałów przesuwnych wraz z całym oprzyrządowaniem oraz regałów stacjonarnych ZP/ZO-04/14

Dostawa sprzętu pomiarowego ZP/ZN-28/14

Dostawa wagi laboratoryjnej ZP/ZN-27/14

Sukcesywna dostawa filtrów membranowych i strzykawkowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-80/A/14

Dostawa modułu fotopowielacza ZP/ZN-25/14

Dostawa elementów wyposażenia stołu optycznego ZP/ZN-24/14

Dostawa zasilacza wysokonapięciowego, okularów ochronnych oraz stacji na gorące powietrze ZP/ZN-26/14

Dostawa zestawu do budowy termopar ZP/ZN-23/14

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla WIŚiB. ZP/D-77/A/14

Dostawa pH-metru (z elektrodą do pomiaru ścieków w plastikowej osłonie) ZP/ZN-22/14

Dostawa regulatora masowego przepływu wraz ze zintegrowanym panelem sterowania LOI oraz zasilaczem ( gaz mieszany CO2 w zakresie od 0 do 30 dm3/min) dla WIŚiB. ZP/D-79/A/14

Dostawa elementów doposażenia maszyny wytrzymałościowej Instron 5969 obejmującego: głowicę pomiarową siły o obciążalności 10kN, uchwyty mechaniczne bocznego działania do testów rozciągania, wkładki do uchwytów mechanicznych klinowych oraz instalacja oprogramowania i kalibracja głowicy pomiarowej dla WIPiTM. ZP/D-75/A/14

Dostawa suszarki laboratoryjnej ZP/ZN-20/14

Dostawa projektora multimedialnego ZP/ZN-19/14

Dostawa wymrażarki do próbek przeznaczonych do badań starzeniowych oraz dostawa suszarki do próbek przeznaczonych do badań starzeniowych ZP/ZN-21/14

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-69/A/14

Dostawa sit testowych dla Wydziału Inżynierii i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. PS/ZP/D-73/A/14

Dostawa kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-74/A/14

Dostawa Fe (III) meso-Tetra (2,3,5,6- tetrafluorophenyl) porphine chloride - 250 mg, Fe (III) meso-Tetra (2,3,4-trifluorophenyl) porphine chloride - 250 mg. dla Instytutu Fizyki. ZP/D-72/A/14

Dostawa mieszalnika gazów ZP/ZN-18/14

Dostawa miernika wielofunkcyjnego z oprogramowaniem i osprzętem ZP/ZN-17/14

Dostawa projektora multimedialnego stacjonarnego do auli D1 Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii ZP/D-71/A/14

Dostawa sterylizatora parowego ZP/ZN-13/14

Dostawa wytrząsarki typu vortex ZP/ZN-14/14

Dostawa odlewni indukcyjno-wirowej ZP/ZN-16/14

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska obejmująca dostawę suszarki laboratoryjnej - 1 szt. oraz dostawę pH-metru - 2 szt. ZP/ZN-15/14

Dostawa łóżek pojedynczych dla Domu Studenta nr 2 Bliźniak Politechniki Częstochowskiej ZP/D-21/14

Dostawa drutów termoparowych ZP/ZN-12/14

Dostawa stanowiska badawczego do badania układów dynamicznych ZP/ZN-11/14

Zakup spektrometru emisyjnego z plazmą wzbudzaną mikrofalowo z wyposażaniem ZP/D-68/A/14

Dostawa pieca laboratoryjnego ZP/ZN-08/14

Dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem (dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków) ZP/ZN-10/14

Dostawa suszarki laboratoryjnej z wyposażeniem (dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków) ZP/ZN-09/14

Dostawa destylarki do wody ZP/ZN-07/14

Dostawa kalorymetru z akcesoriami ZP/ZN-05/14

Dostawa łaźni wodnej cztero-stanowiskowej ZP/ZN-06/14

Dostawa drutów termoparowych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ZP/ZN-03/14

Dostawa wagi precyzyjnej elektronicznej do laboratorium - 2 szt dla Wydziału Budownictwa ZP/ZN-04/14

Dostawa zestawu do wyznaczania parametrów świetlnych źródeł i opraw oświetleniowych wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-02/14

Dostawa zestawu do badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych dla Wydziału Elektrycznego ZP/ZN-01/14

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-20/14

Dostawa oscyloskopu i termopar dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-61/A/14

Dostawa 42 sztuk elektrod zespolonych do pomiaru pH oraz roztworów buforowych i elektrodowych ZP/D-62/A/14

Dostawa kserokopiarek oraz ekranu projekcyjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-63/A/14

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-30/14

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowska ZP/DK-28/14

Dostawa urządzeń laboratoryjnych i oprogramowania dla projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni. ZP/D-56/A/14

Stacjonarny twardościomierz uniwersalny ZP/D-55/A/14

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej w ramach programu POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA ZP/DK-26/14

Dostawa urządzeń do wykonywania próby skręcania i zaginania walcówki i drutu dla Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-54/A/14

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowska ZP/DK-25/14

Dostawa oscyloskopu dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-53/A/14

Dostawa aparatury dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-51/A/14

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowska ZP/DK-24/14

Dostawa wielokanałowego rejestratora temperatury w obudowie dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-52/A/14

Dostawa urządzeń do wykonywania próby skręcania i zaginania walcówki i drutu dla Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-50/A/14

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-18/14

Dostawa oscyloskopu dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-48/A/14

Dostawa sterylizatora parowego (autoklaw) laboratoryjnego, stalowego dla WIŚiB Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-47/A/14

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowska ZP/DK-17/14

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowska w ramach projektu: Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW. ZP/DK-19/14

Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-44/A/14

Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-45/A/14

Dostawa profilometru do pomiaru chropowatości powierzchni dla Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-46/A/14

Dostawa mebli dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/14

Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-15/14

Dostawa kserokopiarki dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-43/A/14

Dostawa kopiarki cyfrowej dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-41/A/14

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-16/14

Dostawa profilometru do pomiaru chropowatości powierzchni dla Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-42/A/14

Dostawa szaf biurowych i nadstawek dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-14/14

Dostawa serwera obliczeniowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-15/14

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-14/14

Dostawa wyposażenia meblowego pomieszczeń Domu Studenta nr 2 Bliźniak Politechniki Częstochowskiej ZP/D-13/14

Dostawa sterownika PLC z panelem operatorskim w ramach projektu pt.: Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-38/A/14

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-10/14

Dostawa pompy próżniowej i pompy membranowej bezolejowej dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej PS/ZP/D-37/A/14

Wyposażenie w sprzęt komputerowy laboratoriów z zakresu odnawialnych źródeł energii dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-11/14

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni. ZP/D-35/A/14

Dostawa urządzenia do nanoszenia cienkich warstw metodą zanurzeniową - dip coater - 1 szt. dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-34/A/14

Dostawa zestawu do budowy termopar dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-33/A/14

Dostawa wagi i suszarki laboratoryjnej dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-32/A/14

Dostawa voucherów na egzamin certyfikujący Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I w ramach projektu Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych NI/POKL/ZP/D-12/14

Dostawa pompy próżniowej dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/A/14

Dostawa mikroprocesorowego przenośnego twardościomierza do metali dla IMiPKM Politechniki Częstochowskiej ZP/D-31/A/14

Dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-09/14

Dostawa destylatora laboratoryjnego dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków Politechniki Częstochowskiej ZP/D-25/A/14

Dostawa urządzenia do nanoszenia cienkich warstw metodą zanurzeniową - dip coater - 1 szt. dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-28/A/14

Dostawa aparatury w ramach projektu pt.: Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-27/A/14

Dostawa voucherów na egzamin certyfikujący Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I w ramach projektu "Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych" ZP/D-11/14

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-10/14

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowska ZP/DK-08/14

Dostawa miernika parametru piezoelektrycznego d33 dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-24/A/14

Dostawa rotametrów przemysłowych typu RDN dla powietrza i dwutlenku węgla - 2 sztuki dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/A/14

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu : Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW. ZP/D-22/A/14

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-09/14

Dostawa miału węglowego typu MII w ilości 1750 ton na sezon grzewczy 2014/2015 ZP/D-08/14

Dostawa miernika parametru piezoelektrycznego d33 dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-17/A/14

Dostawa rotametrów przemysłowych typu RDN dla powietrza i dwutlenku węgla - 2 sztuki dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/A/14

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowska w ramach projektu: Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW. ZP/DK-06/14

Dostawa komorowego pieca grzewczego do nagrzewania próbek dla WIPiTM Politechniki Częstochowskiej ZP/D-14/A/14

Dostawa elementów instalacji oświetleniowej bioreaktora dla projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni. ZP/D-07/14

Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej i destylatora elektrycznego dla Katedry Chemii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-18/A/14

Dostawa systemu optycznej analizy deformacji dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu : Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW. ZP/D-11/A/14

Dostawa narzędzi do liniowego zgrzewania tarciowego z mieszaniem do stóp aluminium - 2 szt. dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu : Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW. ZP/D-15/A/14

Dostawa uniwersalnej maszyny do badań wytrzymałościowych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW ZP/D-12/A/14

Dostawa 9 szt. kompletów lamp wraz z modułem do projektorów multimedialnych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-10/A/14

Dostawa zestawu do budowy termopar dla WIPiTM Politechniki Częstochowskiej ZP/D-09/A/14

Dostawa mikroprocesorowego regulatora temperatury do pieca komorowego wraz z montażem dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-08/A/14

Dostawa i montaż mebli dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-06/14

Dostawa 4 sztuk zestawów ewaluacyjnych z mikrokontrolerem ARM wraz z wyposażeniem dodatkowym ZP/D-06/A/14

Dostawa obrabiarki CNC dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-07/A/14

Dostawa komorowego pieca grzewczego do nagrzewania próbek dla WIPiTM Politechniki Częstochowskiej ZP/D-05/A/14

Dostawa analizatora gazu dla projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni. ZP/D-03/A/14

Dostawa mikroskopów optycznych dla projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni. ZP/D-04/A/14

Wyposażenie w sprzęt komputerowy laboratoriów z zakresu odnawialnych źródeł energii dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-04/14

Dostawa: Fe (III) meso-tetra (2,6 - difluorophenyl) porphine chloride, masa 250 mg dla WIPiTM Politechniki Częstochowskiej ZP/D-01/A/14

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni. ZP/D-02/A/14

Dostawa 2 komputerów przenośnych i 5 monitorów dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-03/14

Dostawa serwera do obliczeń równoległych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach realizacji projektu Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ZP/DK-02/14

Dostawa papieru wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-04/14

Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-05/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostke organizacyjnych Politechniki Częstochowska ZP/DK-01/14

Dostawa materiałów do stanowiska badawczego przedpalenisko cyklonowe w ramach Projektu Strategicznego Zadanie nr 2 dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-34/13

Dostawa gazów technicznych, specjalnych, mieszanek, wiązek z gazami technicznymi wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. ZP/D-116/A/13

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-35/13

Dostawa 9 szt. oryginalnych kompletów lamp (w rozumieniu: wraz z modułem) do projektorów multimedialnych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-113/A/13

Dostawa sit separujących do młyna tnącego dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-109/A/13

Dostawa rotametrów przemysłowych szklanych dla powietrza i dwutlenku węgla dla WIŚiB Politechniki Częstochowskiej ZP/D-103/A/13

Dostawa pieca laboratoryjnego dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-108/A/13

Dostawa wyposażenia stanowiska do pomiarów parametrów przebiegów elektrycznych urządzeń do aktywacji wyrobów tworzywowych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-106/A/13

Dostawa mieszadła mechanicznego wraz ze statywem i prętem mieszającym - (2 zestawy) dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-105/A/13

Dostawa elementów elektrycznych do podłączenia prototypowej instalacji suszenia węgli w młynie elektromagnetycznym w ramach Projektu Strategicznego Zadanie nr 1 dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-29/13

Dostawa zestawu do identyfikacji zdarzeń na włóknach światłowodowych ZP/D-30/13

Dostawa projektora dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-98/A/13

Dostawa reduktora jednostopniowego ze stali nierdzewnej do gazu SO2 wraz z zaworem iglicowym dla WIŚiB Politechniki Częstochowskiej ZP/D-95/A/13

Dostawa reaktora laboratoryjnego UV -System 3 bez pompki cyrkulacyjnej (z lampą niskociśnieniową 254 nm) dla WIŚiB Politechniki Częstochowskiej ZP/D-93/A/13

Dostawa elementów wyposażenia stołu optycznego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-90/A/13

Dostawa zestawu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-42/13

Dostawa reduktora jednostopniowego ze stali nierdzewnej do gazu SO2 wraz z zaworem iglicowym dla WIŚiB Politechniki Częstochowskiej ZP/D-89/A/13

Dostawa monitora komputerowego oraz dysku twardego zewnętrznego w ramach Projektu Strategicznego Zadanie nr 1 dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-41/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach realizacji projektu Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ZP/DK-40/13

Dostawa myjki ultradźwiękowej z możliwością grzania o pojemności co najmniej 3l dla Instytutu Fizyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-88/A/13

Dostawa wraz z montażem rozdzielnicy niskiego napięcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV PCz ST4 ZP/D-25/13

Dostawa miernika mocy / energii optycznej lasera z detektorem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-86/A/13

Dostawa spektrofotometru FT-IR przenośnego z przystawką ATR dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-87/A/13

Dostawa reaktora laboratoryjnego UV -System 3 bez pompki cyrkulacyjnej (z lampą niskociśnieniową 254 nm) dla WIŚiB Politechniki Częstochowskiej ZP/D-85/A/13

DOSTAWA KONSTRUKCYJNYCH PROFILI STALOWYCH DO BUDOWY PROTOTYPOWEGO BIOREAKTORA DO UPRAWY MIKROGLONÓW ZP/D-24/13

Dostawa oscyloskopu cyfrowego dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-83/A/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-39/13

Dostawa teslomierza cyfrowego wraz z dodatkową sondą pomiarową dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-80/A/13

Dostawa urządzenia do peletyzacji biomasy dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-79/A/13

Dostawa przepływomierza turbinowego elektromagnetycznego do wody dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-78/A/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-38/13

Dostawa projektora dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-76/A/13

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-73/A/13

Dostawa bloku mikrofalowego na pasmo Q wraz z rezonatorem, kontrolerem bloku, miernikiem częstości i zasilaczem dla Instytutu Fizyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-75/A/13

Dostawa papieru offsetowego dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/13

Dostawa poli (sodu-p-styrenosulfonian) śr. M.W. 70 000 w ilości 2-óch opakowań po 500 g związku dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-74/A/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-37/13

Dostawa teslomierza cyfrowego wraz z dodatkową sondą pomiarową dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-72/A/13

Dostawa układu napędowego Serwo dla maszyny 3 osiowej CNC dla Instytutu Technologii Mechanicznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-70/A/13

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z dupleksem oraz funkcją sieciowego drukowania, skanowania i elektronicznej dystrybucji dokumentów dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-71/A/13

Dostawa 43 komputerów stacjonarnych oraz 24 notebooków dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-34/13

ZP/DK-36/13

ZP/D-19/13

Oprogramowanie specjalistyczne do symulowania pracy elektrowni FLOWNEX SE dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. ZP/DK-33/13

Dostawa oscyloskopu cyfrowego dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-69/A/13

Dostawa urządzenia do peletyzacji biomasy dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-67/A/13

Dostawa projektorów dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-68/A/13

Dostawa i montaż mebli dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ZP/D-18/13

Dostawa artykułów hydrauliczynch i elektrycznych w ramach projektu Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni ZP/D-15/13

Dostawa mebli dla Instytutu Maszyn Cieplnych ZP/D-17/13

Dostawa urządzeń sieciowych i komputerowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-32/13

Dostawa stanowiska dydaktycznego z kolektorem słonecznym do demonstracji przygotowania ciepłej wody użytkowej do celów domowych dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-57/A/13

Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-14/13

Dostawa układu napędowego Serwo dla maszyny 3 osiowej CNC dla Instytutu Technologii Mechanicznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-60/A/13

Dostawa pieca do obróbki cieplnej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-63/A/13

Dostawa układów redukcyjnych do CO2 i do O2 wraz z montażem do zasilania modelowego przedpaleniska cyklonowego dla WIŚiB Politechniki Częstochowskiej. PS/ZP/D-62/A/13

Dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-13/13

Dostawa wagi laboratoryjnej, wagi przemysłowej i urządzenia do peletyzacji biomasy dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/D-61/A/13

Dostawa analizatora impedancji dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-58/A/13

Dostawa pieca muflowego dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-59/A/13

Dostawa: Tester tribologiczny ze skojarzeniem trzpień - tarcza i kula - tarcza dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-55/A/13

Dostawa multimetru dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu Unii Europejskiej PIIF-GA-2010-272715 FP7-PEOPLE-2010-IIF ZP/D-53/A/13

Dostawa aparatury dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-52/A/13

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-54/A/13

Dostawa mebli dla Instytutu Maszyn Cieplnych ZP/D-12/13

Dostawa mebli dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ZP/D-11/13

Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-10/13

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-51/A/13

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-26/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-24/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-25/13

Dostawa wyposażenia Laboratorium fizycznych podstaw diagnostyki wzroku i słuchu w ramach projektu Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością dla Politechniki Częstochowskiej IMFT/ZP/D-50/A/13

Dostawa pakietu nanoindentacji do mikroskopu MultiMode - NANOSCOPE V dla WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-48/A/13

Dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-09/13

Dostawa projektorów i lampy dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-45/A/13

Dostawa mieszanek gazowych wraz z dzierżawą butli dla WIŚiB Politechniki Częstochowskiej. PS/ZP/D-39/A/13

Dostawa oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych oraz serwera bazy danych) wraz ze wsparciem konsultacyjnym dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-22/13

Dostawa regulatora temperatury i miernika dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-41/A/13

Dostawa mebli dla Instytutu Maszyn Cieplnych ZP/D-08/13

Dostawa kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-36/A/13

Dostawa materiałów i aparatów elektrycznych dla WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-37/A/13

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-35/A/13

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla projektu pt.: Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. OK/POKL/ZP/D-33/A/13

Dostawa polaryskopu do laboratorium Materiałów Amorficznych w ramach projektu "Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością" dla Politechniki Częstochowskiej. IMFT/ZP/D-34/A/13

Dostawa 9 sztuk mikroprocesorów do projektowania układów elektronicznych w ramach projektu Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością dla Politechniki Częstochowskiej. IMFT/ZP/D-38/A/13

Dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-13/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-14/13

Dostawa 3 szt. dysku twardego zewnętrznego dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-20/13

Dostawa uniwersalnego urządzenia do pomiaru chropowatości z wyposażeniem oraz analizatora termograwimetrycznego TGA do badań sorpcji gazów agresywnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-31/A/13

Dostawa regulatora temperatury, miernika i zasilacza prądu stałego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-32/A/13

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-28/A/13

Dostawa dwóch kserokopiarek (urządzeń wielofunkcyjnych) dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-30/A/13

Dostawa polaryskopu do laboratorium Materiałów Amorficznych w ramach projektu "Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością" dla Politechniki Częstochowskiej. IMFT/ZP/D-26/A/13

Dostawa wysokiej czystości (99,999%) związków chemicznych talu dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-25/A/13

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla projektu pt.: Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. OK/POKL/ZP/D-24/A/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w ramach realizacji projektu Inżynier informatyk - Kluczowy pracownik zapewniający bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw i administracji publicznej ZP/DK-10/13

Dostawa wyposażenia laboratorium elektroniki w ramach projektu Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością dla Politechniki Częstochowskiej. IMFT/ZP/D-23/A/13

Dostawa lamp do projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-21/A/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-11/13

Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Fizyki Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-20/A/13

Dostawa miału węglowego typ MII w ilości 1850 ton na sezon grzewczy 2013/2014 ZP/D-04/13

Dostawa zasilacza, miernika mocy, suszarki próżniowej, reduktorów ciśnienia i próżniowej pompy turbomolekularnej dla jednostek Politechniki Częstochowskiej ZP/D-14/A/13

Dostawa polaryskopu do laboratorium Materiałów Amorficznych w ramach projektu "Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością" dla Politechniki Częstochowskiej. IMFT/ZP/D-17/A/13

Dostawa wyposażenia Laboratorium fizycznych podstaw diagnostyki wzroku i słuchu w ramach projektu Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością dla Politechniki Częstochowskiej. IMFT/ZP/D-18/A/13

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-09/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-08/13

Dostawa mieszanek gazowych wraz z dzierżawą butli dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii PS/ZP/D-16/A/13

Dostawa dwóch kserokopiarek (urządzeń wielofunkcyjnych) dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-15/A/13

Dostawa biurek z ruchomym blatem i rehabilitacyjnych foteli biurowych w ramach realizacji projektu Inżynier informatyk - kluczowy pracownik zapewniający bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw i administracji publicznej II/POKL/ZP/D-03/13

Dostawa miernika temperatury i termopar dla WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-13/A/13

Dostawa 11 zestawów komputerowych dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-06/13

Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Fizyki Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-12/A/13

Dostawa urządzeń do laboratorium Materiałów Amorficznych w ramach projektu Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością dla Politechniki Częstochowskiej. IMFT/ZP/D-11/A/13

Dostawa smartphona dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D- 02/13

Dostawa blach aluminiowych ZP/D-09/A/13

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-08/A/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-04/13

Dostawa 2 sztuk tablic dotykowych-interaktywnych 80 w ramach realizacji projektu Inżynier informatyk - Kluczowy pracownik zapewniający bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw i administracji publicznej dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej II/ZP/D-04/A/13

Dostawa ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-03/A/13

Dostawa 2 szt. monitorów LCD 46 dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-02/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-01/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-03/13

Dostawa przetworników przesunięcia liniowego, akcesoriów do komory próżniowej i miernika temperatury dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-02/A/13

Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-39/12

Dostawa generatora prądów w. cz. przeznaczonego do lewitacyjnego topienia metali dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-109/A/12

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-108/A/12

Dostawa pieca muflowego wraz z układem odprowadzającym spaliny oraz układem nastawczym i regulującym dla Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-110/A/12

Dostawa papieru wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-35/12

Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-34/12

Dostawa sprzętu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-107/A/12

Dostawa i montaż mebli dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ZP/D-33/12

Dostawa stanowiska dydaktycznego do weryfikacji twierdzenia Bernoulliego, ultradźwiękowego anemometru i 10 modułów do programowania mikroprocesorów dla projektu pt.: Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. OK/POKL/ZPD-106/A/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK- 45/12

Dostawa kamer termowizyjnych z osłonami termicznymi dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-102/A/12

Dostawa i montaż stanowiska badawczego do testów in vitro oraz analiz mikrobiologicznych dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-101/A/12

Dostawa sprzętu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-97/A/12

Dostawa blach aluminiowych w gatunku 2024 T3 ZP/D-95/A/12

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i wiązek wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-98/A/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-39/12

Dostawa i montaż mebli audytoryjnych i laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-29/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-38/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-36/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-40/12

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-27/12

Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-90/A/12

Dostawa sterowników programowalnych PLC wraz z modułami rozszerzeń dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-91/A/12

Dostawa ultradźwiękowej sondy do pomiaru poziomu napełnienia cieczy wraz z urządzeniem rejestrującym i przetwarzającym dane dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-88/A/12

Dostawa przetworników dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-84/A/12

Dostawa rotametrów dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-85/A/12

Dostawa reduktorów butlowych dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-86/A/12

Dostawa urządzenia kopiująco-drukującego – dwie sztuki dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-83/A/12

Dostawa telefonów (smartphony) do ćwiczeń z programowania dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych NI/POKL/ZP/D-26/12

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-33/12

Dostawa przetworników różnicy ciśnień gazów 4 sztuki dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-79/A/12

Dostawa sprzętu i aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-81/A/12

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-31/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-30/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-27/12

Dostawa i montaż wyposażenia portierni i szatni w budynku głównym Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ZP/D-25/12

Dostawa mikroskopu optycznego, oprogramowania do analizy obrazów oraz urządzenia do archiwizacji dla Instytutu Technologii Mechanicznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-78/A/12

Dostawa bezkontaktowego ekstensometru wideo AVE z opcją pomiaru wydłużenia i przewężenia próbki przeznaczonego do pracy z posiadaną maszyną wytrzymałościową 5969K9547 firmy Instron. ZP/D-75/A/12

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z dupleksem oraz funkcją sieciowego drukowania, skanowania i elektronicznej dystrybucji dokumentów dla Biura Rektora Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-76/A/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-26/12

Dostawa serwera, firewalla i urządzeń sieciowych dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-28/12

Dostawa sprzętu i aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-72/A/12

Dostawa sprzętu i aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-73/A/12

Dostawa systemu klimatyzacji precyzyjnej wraz z montażem do dwóch węzłów teleinformatycznych Politechniki Częstochowskiej MSK CzestMAN ZP/D-24/12

Dostawa butli z mieszanką gazową oraz reduktora butlowego oraz odczynników chemicznych do spektrofotometru HACH DR 4000V dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska PS/ZP/D-71/A/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-23/12

Dostawa aparatury dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-70/A/12

Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 sztuk kart abonenckich eZ32 do centrali telefonicznej Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise ZP/D-23/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-24/12

Zaprojektowanie i wykonanie samotoków rolkowych do walcarki D300"dla Wydziału Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-66/A/12

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-67/A/12

Dostawa pojemnościowej głowicy próżniowej i termopar dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-68/A/12

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych i elementów pasywnych instalacji audio-video dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ZP/D-21/12

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych, zasilania awaryjnego, elementów pasywnych sieci do realizacji instalacji informatycznej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ZP/DK-21/12

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-61/A/12

Dostawa komory grzewczej wraz z płytą grzewczą, stelażem żaroodpornym na wsad oraz wózkiem załadowczym i prowadnicami dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-60/A/2012

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-18/12

Dostawa foroptera z iluminacją dla Instytutu Fizyki POKL/KZ-2009/Z10/ZP/D-54/A/12

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-57/A/12

Dostawa pieca indukcyjnego dla Instytutu Fizyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-51/A/2012

Dostawa czujników temperatury oraz komory grzewczej dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-56/A/12

Dostawa wyposażenia stanowiska do wyznaczania parametrów świetlnych urządzeń oświetleniowych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-53/A/12

Wykonanie matrycy, stempla i wsadu do wyciskania kątowego oraz matrycy, stempla i wsadu do wyciskania przeciwbieżnego dla Wydziału Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-52/A/12

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ZP/D-48/A/12

Dostawa czujników siły nacisku dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ZP/D - 50/A/12

Dostawa butli z mieszanką gazową oraz reduktora butlowego dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska ZP/D- 49/A/12

Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-18/12

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Technologii Mechanicznych ZP/D-46/A/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-14/12

Dostawa pieca do spiekania iskrowo - plazmowego ZP/D-42/A/12

Dostawa plastomeru skrętnego dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, ZP/D-44/A/12

Dostawa prasy izostatycznej wysokotemperaturowej HIP dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, ZP/D-43/A/12

Dostawa geodezyjnego odbiornika satelitarnego GPS/ Grss wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-41/A/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-13/12

Dostawa odczynników chemicznych do Spektrofotometru DR 2800 oraz dostawa destylatora elektrycznego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-39/A/12

Dostawa układu optycznego noża świetlnego z laserem i modułem 2DPIV dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ZP/D - 40/A/12

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D- 30/A/12

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska PS/ZP/D-34/A/12

Dostawa ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D - 33/A/12

Dostawa: multipleksera cyfrowo-sieciowego- 1 sztuka, kamer- 8 sztuk, zasilacza stabilizowanego- 1 sztuka, dysku twardego- 1 sztuka, kabla UTP kategorii 5e- 1 sztuka, przejściówek BNC/RJ-45- 16 sztuk, złącza BNC- 32 sztuki oraz złącza RJ- 32 sztuki dla Katedry Inżynierii Komputerowej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-28/A/12

Dostawa 2 sztuk serwerów Blade wraz z pełnym niezbędnym okablowaniem i oprzyrządowaniem (np chłodzenie) umożliwiającym zamontowanie go w istniejącej klatce Blade, dostawa macierzy dyskowej, dostawa dwóch portów światłowodowych do przełącznika CISCO. PO IG/18/ZP/DK-12/12

Dostawa 5 palet papieru offsetowego dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/12

Dostawa przemienników częstotliwości i przetworników siły dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ZP/D- 27/A/12

Dostwa odczynników chemicznych do spektrofotometru HACH DR 4000 V dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska PS/ZP/D - 26/A/12

Dostawa wyposażenia stanowisk do badań laboratoryjnych oraz oscyloskopu cyfrowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D- 24/A/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-11/12

Dostawa 150 sztuk krzeseł do sal dydaktycznych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-14/12

Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-15/12

Dostawa termoelementów płaszczowych dla Wydziału Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/A/12

Dostawa kamery termowizyjnej dla Politechniki Częstochowskiej ZP/D - 22/A/12

Dostawa związków chemicznych dla Instytutu Fizyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-21/A/2012

Dostawa sit laboratoryjnych dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-20/A/12

Dostawa przepływomierza turbinowego elektromagnetycznego dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-19/A/12

Dostawa miału węglowego typ MII w ilości 1900 ton na sezon grzewczy 2012/2013 dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej ZP/D-09/12

Dostawa pieca indukcyjnego dla Insytutu Fizyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-17/A/12

Dostawa prototypowego podajnika odbioru węgla wraz z systemem wyciągu wyparów dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w ramach projektu strategicznego PS/ZP/D 16/A12

Dostawa napędu serwo prądu przemiennego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-15/A/12

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-08/12

Dostawa mieszanek gazów dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w ramach projektu strategicznego. PS/ZP/D - 14/A/12

Dostawa wyposażenia stanowiska do badań laboratoryjnych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D - 13/A/12

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu pn. "Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych" NI/POKL/ZP/DK-08/12

Dostawa specjalistycznego odczynnika chemicznego dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ZP/D - 12/A/12

Dostawa stacjonarnego analizatora gazów procesowych dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-10/A/2012

Dostawa homogenizatora do dyspersji materiałów mokrych z wyposażeniem dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-11/A/12

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-08/A/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-07/12

Dostawa cyfrowego produkcyjnego systemu drukującego czarno- białego dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-04/12

Dostawa przetworników pomiarowych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-06/A/12

Dostawa sterownika mikroprocesorowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-07/A/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Centrum Współpracy Międzynarodowej ZP/DK-06/12

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska ZP/D - 05/A/12

Dostawa stacjonarnego analizatora gazów procesowych dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-04/A/2012

Dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-03/12

Dostawa sterownika mikroprocesorowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-03/A/12

Druk materiałów konferencyjnych XXXVI Międzynarodowej Sesji Studenckiej ZP/U-01/12

Dostawa prototypowego podajnika odbioru węgla wraz z systemem wyciągu wyparów dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w ramach projektu strategicznego PS/ZP/D - 02/A/12

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem do Czytelni Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-03/12

Dostawa dwóch odrębnych masowych regulatorów przepływu He i CO2 wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz dwóch odrębnych dwustopniowych reduktorów butlowych do He i CO2 dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-02/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu pn. "Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską" ZP/DK-01/12

Dostawa mebli dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-01/12

Dostawa przetworników pomiarowych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-01/A/12

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-55/11

Dostawa testera flokulacji dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-196/A/11

Zestaw filtrów wyższych harmonicznych, oscyloskop cyfrowy i sterownik mikroprocesorowy - doposażenie stanowisk badawczych ZP/D-191/A/11

Dostawa skanera 3 D dla Wydziału Elektrycznego ZP/D-190/A/11

Dostawa testera flokulacji dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D184/A/11

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i wiązek wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-177/A/11

Dostawa maintenance do licencji oprogramowania PamStamp2G i SYSWELD na okres 24 miesięcy ZP/DK-48/11

Dostawa agregatu prądotwórczego 18kW z silnikiem wysokoprężnym chłodzonym cieczą dla projektu -Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych NI/POKL/ZP/D-171/A/11

Wykonanie układów zasilania i tablic zasilających wraz z konstrukcją nośną dla Instytutu Elektroenergetyki WE Politechniki Częstochowskiej ZP/D-170/A/11

Dostawa agregatu prądotwórczego 18kW z silnikiem wysokoprężnym chłodzonym cieczą dla projektu -Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych NI/POKL/ZP/D-167/A/11

Dostawa kotła do spalania pelletu i owsa dla WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej ZP/D-165/A/11

Doposażenie posiadanej maszyny wytrzymałościowej Zwick -Roell Z-100 dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-166/A/11

Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-163/A/11

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-46/11

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-45/11

Dostawa aparatu do demonstracji doświadczenia Reynoldsa dla projektu "Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gopodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych" NI/POKL/ZP/D-157/A/11

Budowa wielostanowiskowego układu do obserwacji skuteczności usuwania modelowych zanieczyszczeń oraz przemian fazowych zachodzących w wyniku interakcji materiału bariery izolacyjnej z odciekami dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-162/A/11

Dostawa kotła do spalania pelletu i owsa dla WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej ZP/D/154/A/11

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-43/2011

Dostawa komputera z zasilaczem awaryjnym UPS dla Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-41/2011

Usługi (277)

Temat Sygnatura
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-17/20

Sprawowanie kompleksowego (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów przy ul. Armii Krajowej 19b w Częstochowie ZP/ZO-15/20

Wykonanie filmu reklamowego w ramach promocji projektu BIOCO2 ZP/ZO-16/20

Realizacja badań ankietowych dla Wydziału Zarządzania ZP/ZO-14/20

Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" ZP/US-16/20

Opinia techniczna dot. możliwości i warunków technicznych zabudowy analizatora sorpcji gazów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym wymagań dyrektywy 1999/92 ATEX137 i 1994/9EC ATEX 100a w istniejącym pomieszczeniu laboratoryjnym na 65 przy ul. Dąbrowskiego ZP/ZO-12/20

Produkcja filmów popularnonaukowych i promocyjnych ZP/ZO-09/20

Usługi kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego Politechniki Częstochowskiej ZP/U-17/20

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-18/20

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w systemie ,,Projektuj i buduj: ,,Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego 69 ZP/ZO-08/20

Dostosowanie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem, wydruk oraz dostawa druków dyplomów dla Politechniki Częstochowskiej ZP/U-13/20

Druk okładek do dyplomów ukończenia studiów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-14/20

Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności intelektualnej ZP/ZO-07/20

Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej ZP/US-15/20

Sukcesywna usługa transportowa przewozu uczniów Szkół Podstawowych w ramach projektu Ciekawi świata - nowe możliwości ZP/U-12/20

Druk informatorów oraz albumów Absolwenci PCz w ramach projektu NAWA - International Alumni ZP/U-11/20

Przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej - Przygotowanie do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy. ZP/US-14/20

Świadczenie usług prawnych na rzecz Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-04/20

Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzczej i administracyjnej Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/US-13/20

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-09/20

Usługa ubezpieczenia technologii cyfrowych i ochrony danych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-08/20

Usługa cateringu dla Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej Żaczek - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat ZP/US-12/20

Przeprowadzenie kompleksowej analizy struktury funkcjonowania Uczelni, przygotowanie pełnej mapy przebiegu procesów oraz opracowanie optymalnej struktury zarządzania wraz z przygotowaniem dokumentacji dla planowanego do realizacji zakupu i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-03/20

Usługa cateringu dla Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej Żaczek - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat ZP/US-11/20

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/US-10/20

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej ZP/US-09/20

Współrealizacja programu kształcenia na kierunku Informatyka, zakres Cyberbezpieczeństwo dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/US-08/20

Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/US-07/20

Współrealizacja programu kształcenia na kierunku Informatyka, zakres Cyberbezpieczeństwo dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" ZP/US-06/20

Roczny dostęp do bazy danych ORBIS ZP/ZO-02/20

Szkolenie certyfikowane: Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce ZP/US-05/20

Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie dla pracowników jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-06/20

Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/US-04/20

Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/US-02/20

Świadczenie usług zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-01/20

Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/US-03/20

Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/US-01/20

Okresowe przeglądy, konserwacja i diagnostyka instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegania w budynkach Politechniki Częstochowskiej ZP/U-59/19

Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/US-17/19

Sukcesywna usługa w zakresie wykonywania specjalistycznych tłumaczeń pisemnych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-39/19

Druk kalendarza Politechniki Częstochowskiej na 2020 rok dla Biura Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej ZP/U-38/19

Kompleksowe sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/US-16/19

Kompleksowa usługa cateringowa dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu H2020 Nutri2Cycle ZP/US-15/19

Kompleksowa usługa cateringowa dla uczestników projektu Warsztaty architektoniczno-budowlane Dom moich marzeń ZP/US-14/19

Kompleksowa usługa cateringowa dla Biura Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej ZP/US-13/19

Serwis urządzenia laboratoryjnego GLEEBLE 3800 ZP/ZO-06/19

Druk indeksów studenta oraz teczek do akt studenta dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-33/19

Usługa cateringowa dla Biura Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej ZP/US-12/19

Organizacja III Kongresu Informatyki Ekonomicznej wraz z konferencją naukową Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości ZP/US-11/19

Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie) ZP/US-10/19

Usługa cateringowa dla uczestników projektu Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie) ZP/US-09/19

Usługa cateringowa podczas spotkań organizowanych w ramach projektu TecHnology and EntrepreneUrship Education – Bridging the Gap for Smart Product Development - Tech Hub 4.0 ZP/US-08/19

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-30/19

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym ZP/US-07/19

Usługa cateringowa podczas Webinarium w ramach projektu Międzynarodowi Absolwenci wsparciem dla Politechniki Częstochowskiej ZP/US-06/19

Wykonanie druków kart mieszkańca oraz druków opłat dla Domów Studenckich Politechniki Częstochowskiej ZP/U-22/19

Organizacja XIV Naukowej Konferencji Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka ZP/US-05/19

Usługa cateringowa - Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Politechnice Częstochowskiej ZP/US-04/19

Usługa cateringu dla Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej Żaczek - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat ZP/US-03/19

Organizacja XIV Naukowej Konferencji Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka ZP/US-02/19

Ekspozycja i promocja wynalazków Politechniki Częstochowskiej na międzynarodowych wystawach wynalazków w roku 2019 ZP/ZO-04/19

Usługa ubezpieczenia technologii cyfrowych i ochrony danych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-15/19

Wykonanie projektów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz wydruk wraz z dostawą dla Politechniki Częstochowskiej ZP/U-17/19

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-16/19

Świadczenie usługi transportu uczniów Szkół Podstawowych w ramach projektu Ciekawi świata - nowe możliwości ZP/U-13/19

Świadczenie usługi transportu uczniów Szkół Podstawowych w ramach projektu "Ciekawi świata - nowe możliwości" ZP/U-12/19

Montaż, uruchomienie oraz utrzymanie stacji rowerowej wraz z osprzętem ZP/ZO-02/19

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z przedmiarami robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku DS-5 Maluch Politechniki Częstochowskiej ZP/U-11/19

Usługa drukarska dla Biura Prorektora ds. Zarządzania i Marketingu Politechniki Częstochowskiej ZP/U-09/19

Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-08/19

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Politechniki Częstochowskiej ZP/U-05/19

Wydruk indeksów dla uczestników projektu Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/U-03/19

Usługi kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego Politechniki Częstochowskiej ZP/U-02/19

Przeprowadzenie zadania praktycznego z zakresu innowacji w obszarze BPO/SSC dla uczestników/czek projektu BE CREATIVE - rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu ZP/US-01/19

Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-01/19

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Politechniki Częstochowskiej na terenie całego kraju i poza jego granicami ZP/ZO-12/18

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-19/18

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Politechniki Częstochowskiej ZP/U-17/18

Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej ZP/US-12/18

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym ZP/US-11/18

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym ZP/US-10/18

Ekspozycja i promocja wynalazków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej na międzynarodowych wystawach wynalazków w roku 2018 ZP/ZO-09/18

Ekspozycja i promocja wynalazków Politechniki Częstochowskiej na międzynarodowych wystawach wynalazków w roku 2018 ZP/ZO-08/18

Publikacja artykułów z konferencji KONES 2018 z wydrukiem w czasopiśmie Journal of Kones ZP/U-16/18

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym ZP/US-09/18

Druk i oprawa introligatorska albumu: Politechnika Częstochowska 1949-2019 ZP/U-14/18

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-12/18

Druk materiałów konferencyjnych XXIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów ZP/U-11/18

Adaptacja prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska ZP/ZO-07/18

Adaptacja prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska ZP/ZO-05/18

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej ZP/US-08/18

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej ZP/US-07/18

Usługa drukarska dla biura Prorektora ds. Zarządzania i Marketingu Politechniki Częstochowskiej ZP/U-08/18

Przeprowadzenie zadania praktycznego z zakresu innowacji w obszarze BPO/SSC dla uczestników/czek projektu BE CREATIVE - rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu - Analiza, diagnoza i planowanie rozwoju instytucji płatniczej ZP/US-06/18

Organizacja sesji eksperckich oraz przygotowanie metodologii i przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych na potrzeby projektu NCN ZP/ZO-06/18

Przeprowadzenie zadania praktycznego z zakresu innowacji w obszarze BPO/SSC dla uczestników/czek projektu BE CREATIVE - rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu ZP/US-05/18

Transport łazika marsjańskiego do USA i z powrotem ZP/ZO-03/18

Organizacja konferencji naukowej Wiedza i technologie informacyjne